Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

100 európskych zemepisných označení získa ochranu v Číne

Brusel 2. jún 2017

100 európskych zemepisných označení získa ochranu v Číne

EÚ a Čína sa dnes dohodli na oficiálnom zverejnení zoznamu dvesto európskych a čínskych zemepisných označení (100 európskych a 100 čínskych), v prípade ktorých sa bude uvažovať o ochrane prostredníctvom dvojstrannej dohody, ktorá sa má uzavrieť v roku 2017.

Zverejnením zoznamu sa otvára proces ochrany uvedených výrobkov pred napodobňovaním a protiprávnym prisvojovaním a očakáva sa, že prinesie vzájomné obchodné výhody a zvýši informovanosť spotrebiteľov a dopyt po kvalitných výrobkoch na obidvoch stranách.

Zoznam výrobkov EÚ, ktoré sa v Číne majú chrániť, zahŕňa výrobky ako je Bayerisches Bier, Feta, Queso Manchego, Champagne, Gorgonzola a Polska Wódka, zatiaľ čo medzi čínske výrobky, ktoré sa uchádzajú o status zemepisného označenia v EÚ, patrí napríklad Yantai Ping Guo (jablká Yantai), Hengxian Mo Li Hua Cha (jazmínový čaj Hengxian), Panjin Da Mi (ryža Panjin) a Baise Mang Guo (mango Baise). Zverejnenie týchto zoznamov je súčasťou štandardných postupov a pre zainteresované strany sa ním začína pripomienkové konanie.

Čínsky trh s agropotravinárskymi výrobkami je jedným z najväčších na svete, a každým rokom rastie, čo je spôsobené zvyšovaním počtu strednej vrstvy obyvateľstva, ktorá má záujem o európske potravinové výrobky a nápoje, často v dôsledku ich medzinárodných ciest. Krajina má tiež bohatú tradíciu svojich vlastných zemepisných označení, z ktorých mnohé európski spotrebitelia stále nepoznajú, ale ktoré by teraz vďaka tejto dohode mali byť dostupné v oveľa väčšej miere.

Európsky komisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan dnes uviedol: „Naše výrobky EÚ zo zemepisným označením sú skutočne úspešné, a ich predaj rastie po celom svete. Spotrebitelia na celom svete dôverujú nášmu klasifikačnému systému zemepisného označovania. To znamená, že dôverujú pôvodu a kvalite daných výrobkov a sú ochotní za ne platiť vyššiu cenu, čo poľnohospodárom prináša vyššie príjmy. Úzka spolupráca s našimi globálnymi obchodnými partnermi, ako je napríklad Čína, je výhodná, pretože: majú z nej prospech naši poľnohospodári a poľnohospodárske podniky; prehlbuje obchodné vzťahy medzi podobne zmýšľajúcimi subjektmi; a samozrejme, majú z nej úžitok aj spotrebitelia na obidvoch stranách tejto dohody.“

Spolupráca EÚ a Číny v oblasti zemepisných označení začala pred viac ako 10 rokmi a viedla k ochrane 10 zemepisných označení názvov na základe právnych predpisov EÚ a Číny. Na základe tejto počiatočnej spolupráce začali EÚ a Čína v roku 2010 rokovať o dvojstrannej dohode o spolupráci v oblasti zemepisných označení a ich ochrane. Prvým krokom tohto procesu je zverejnenie dvoch zoznamov obsahujúcich 100 výrobkov z každej strany, ktoré bude druhá strana na svojom území chrániť po tom, ako dohoda nadobudne platnosť.

Zainteresované strany majú teraz dva mesiace na pripomienkovanie výrobkov vybraných oboma stranami, a v prípade potreby vyjadriť u orgánov EÚ alebo čínskych orgánov svoje pripomienky.

Zemepisné označenia sú jedným z najväčších úspechov európskeho poľnohospodárstva, s viac ako 3 300 zaregistrovanými názvami EÚ. V EÚ je chránených ďalších 1 250 názvov pochádzajúcich z krajín mimo EÚ, najmä vďaka dvojstranným dohodám, ako je táto s Čínou. Trh so zemepisnými označeniami EÚ má hodnotu približne 54,3 miliardy EUR a tieto spoločne predstavujú 15 % celkového vývozu potravín a nápojov z EÚ.

Ďalšie informácie

Spoločné vyhlásenie Komisie a vlády Čínskej ľudovej republiky

Zoznam uverejnených európskych zemepisných označení

Zoznam uverejnených čínskych zemepisných označení

Politika EÚ v oblasti kvality poľnohospodárskych výrobkov

Zemepisné označenia EÚ – Čína – projekt „10 + 10“

IP/17/1507

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar