Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

100 europejskich oznaczeń geograficznych wytypowanych do ochrony w Chinach

Bruksela, 2 czerwca 2017 r.

100 europejskich oznaczeń geograficznych wytypowanych do ochrony w Chinach

UE i Chiny uzgodniły dzisiaj, że opublikują wykaz dwustu europejskich i chińskich oznaczeń geograficznych – po 100 dla każdej ze stron – wybranych do ochrony w ramach umowy dwustronnej, która ma zostać zawarta w 2017 r.

Publikacja ta zapoczątkuje proces ochrony wymienionych produktów przed imitacjami i przywłaszczaniem praw. Oczekuje się, że będzie ona skutkować wzajemnymi korzyściami handlowymi i zwiększeniem świadomości konsumentów, a także większym obustronnym popytem na produkty wysokiej jakości.

W unijnym wykazie produktów, które mają być chronione w Chinach, znalazły się produkty takie jak: Bayerisches Bier, Feta, Queso Manchego, Champagne, Gorgonzola i Polska Wódka, a wśród produktów chińskich, które pretendują do uzyskania statusu oznaczeń geograficznych w UE, można znaleźć na przykład: Yantai Ping Guo (jabłka Yantai), Hengxian Mo Li Hua Cha (herbatę jaśminową Hengxian), Panjin Da Mi (ryż Panjin) i Baise Mang Guo (mango Baise). Publikacja tych wykazów jest częścią standardowej procedury, zgodnie z którą rozpoczyna się teraz okres, w którym zainteresowane strony mogą przedstawiać swoje uwagi.

Chiński rynek produktów rolno-spożywczych jest jednym z największych na świecie i co roku odnotowuje wzrost. Wynika to z faktu, że coraz liczniejsza klasa średnia zasmakowała w europejskich artykułach żywnościowych i napojach, poznawanych często podczas zagranicznych podróży. Kraj ten ma również bogatą tradycję własnych oznaczeń geograficznych. Znaczna część europejskich konsumentów wciąż nie zna wielu z tych produktów, ale powinny one stać się teraz szerzej dostępne dzięki tej umowie.

Komisarz europejski ds. rolnictwa Phil Hogan powiedział dzisiaj: Unijne produkty objęte oznaczeniami geograficznymi odniosły prawdziwy sukces rynkowy, a ich światowa sprzedaż wciąż rośnie. Konsumenci na całym świecie mają zaufanie do naszego systemu klasyfikacji oznaczeń geograficznych – oznacza to, że mają dzięki niemu pewność co do pochodzenia i jakości produktów i są gotowi zapłacić za nie wyższą cenę, a co za tym idzie zapewniają większy zysk rolnikom. Ścisła współpraca z naszymi partnerami handlowymi na świecie, takimi jak Chiny, jest korzystna w wielu aspektach: przynosi korzyści naszym rolnikom i przedsiębiorstwom rolnym, sprzyja pogłębieniu stosunków handlowych między podmiotami o podobnych zainteresowaniach i oczywiście korzystają na niej unijni i chińscy konsumenci.

Współpraca między UE a Chinami w dziedzinie oznaczeń geograficznych rozpoczęła się ponad 10 lat temu, kiedy to uzgodniono ochronę 10 nazw oznaczeń geograficznych każdego z partnerów na mocy prawa unijnego i chińskiego. W 2010 r. w oparciu o tę początkową współpracę UE i Chiny rozpoczęły negocjacje dotyczące umowy dwustronnej w sprawie współpracy i ochrony oznaczeń geograficznych. Pierwszym etapem tego procesu jest publikacja dwóch wykazów zawierających po 100 produktów każdej ze stron, które druga strona będzie chronić na swoim terytorium, kiedy umowa wejdzie w życie.

Zainteresowane strony mają teraz dwa miesiące na przedstawienie uwag dotyczących produktów wybranych przez drugą stronę oraz – w razie potrzeby – zgłoszenie zastrzeżeń organom unijnym lub chińskim.

Oznaczenia geograficzne należą do wielkich sukcesów europejskiego rolnictwa: zarejestrowano już ponad 3 300 unijnych nazw. Ochroną objętych jest również ok. 1 250 nazw produktów pochodzących z państw spoza UE, głównie dzięki umowom dwustronnym, takim jak umowa z Chinami. W kategoriach pieniężnych wartość rynkowa oznaczeń geograficznych UE wynosi ok. 54,3 mld EUR i łącznie produkty objęte oznaczeniami geograficznymi stanowią 15 proc. całkowitego unijnego eksportu żywności i napojów.

Dodatkowe informacje

Wspólne oświadczenie Komisji i rządu Chińskiej Republiki Ludowej

Opublikowany wykaz europejskich oznaczeń geograficznych

Opublikowany wykaz chińskich oznaczeń geograficznych

Unijna polityka w dziedzinie jakości produktów rolnych

Oznaczenia geograficzne UE–Chiny – projekt „10 plus 10”

IP/17/1507

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar