Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Binnenkort worden honderd Europese geografische aanduidingen in China beschermd

Brussel, 2 juni 2017

Binnenkort worden honderd Europese geografische aanduidingen in China beschermd

De EU en China hebben vandaag besloten formeel een lijst bekend te maken van tweehonderd Europese en Chinese geografische aanduidingen - honderd van de EU en honderd van China - die in aanmerking komen voor bescherming op grond van een in 2017 te sluiten bilaterale overeenkomst.

Deze bekendmaking leidt het proces in waarbij de op de lijst vermelde producten tegen imitaties en wederrechtelijk gebruik worden beschermd. Verwacht wordt dat zij tot wederzijdse handelsvoordelen zal leiden en de consument meer bewust zal maken van de hoogwaardige producten, waardoor de vraag ernaar aan beide zijden zal stijgen.

De EU-lijst van in China te beschermen producten omvat producten zoals Bayerisches Bier, Feta, Queso Manchego, Champagne, Gorgonzola en Polska Wódka. Bij de Chinese producten die naar de status van geografische aanduiding in de EU dingen, gaat het bijvoorbeeld om Yantai Ping Guo (Yantai-appel), Hengxian Mo Li Hua Cha (Hengxian-jasmijnthee), Panjin Da Mi (Panjin-rijst) en Baise Mang Guo (Baise-mango). De bekendmaking van deze lijsten is een onderdeel van de standaardprocedure en leidt een periode in waarin belanghebbenden opmerkingen kunnen maken.

De Chinese markt voor agrovoedingsproducten is een van de grootste ter wereld en wordt elk jaar groter, onder meer onder invloed van een groeiende middenklasse die, vaak als gevolg van internationale reizen, smaak heeft gekregen voor Europese levensmiddelen en dranken. Het land heeft ook zelf een rijke traditie van eigen geografische aanduidingen, waarvan vele bij de Europese consument nog grotendeels onbekend zijn, maar die nu wellicht op ruimere schaal beschikbaar zullen komen dankzij de overeenkomst.

Europees commissaris voor Landbouw Phil Hogan zei hierover vandaag het volgende: "Onze EU-producten met geografische aanduiding zijn een echt succesverhaal, met een wereldwijde verkoop die overal toeneemt. Consumenten overal ter wereld vertrouwen ons classificatiesysteem voor geografische aanduidingen. Dit betekent dat zij vertrouwen hebben in de oorsprong en kwaliteit van de producten en bereid zijn daarvoor een hogere prijs te betalen, waardoor de landbouwer een aanvulling op zijn inkomen krijgt. Nauw samenwerken met onze wereldwijde handelspartners zoals China is een win-winsituatie: het komt onze landbouwers en agrobedrijven ten goede, het ontwikkelt nauwere handelsbetrekkingen tussen gelijkgestemde marktdeelnemers, en uiteraard komt het de consumenten van beide partijen bij de overeenkomst ten goede."

Op het vlak van geografische aanduidingen werken de EU en China al meer dan tien jaar samen. Deze samenwerking heeft ertoe geleid dat aan beide zijden tien namen op grond van de wetgeving van de EU en van China als geografische aanduidingen zijn beschermd. Voortbouwend op deze eerste samenwerking zijn de EU en China in 2010 gestart met onderhandelingen over een bilaterale overeenkomst voor samenwerking op het gebied van geografische aanduidingen en de bescherming daarvan. De eerste stap in dit proces is de bekendmaking van de twee lijsten van honderd producten van elk van beide partijen, die door de andere partij op haar grondgebied zullen worden beschermd zodra de overeenkomst in werking treedt.

Belanghebbenden hebben nu twee maanden om opmerkingen te maken over de producten die door de twee partijen zijn geselecteerd en om, zo nodig, bij de autoriteiten van de EU of van China bezwaar aan te tekenen.

Geografische aanduidingen zijn een van de grootste successen van de Europese landbouw, met meer dan 3 300 geregistreerde EU-namen. Daarnaast zijn er in de EU ook een 1250-tal niet-EU-namen beschermd, vooral dankzij bilaterale overeenkomsten, zoals die met China. In waarde uitgedrukt is de markt voor geografische aanduidingen in de EU goed voor ongeveer 54,3 miljard euro, en samen maken deze producten 15 % uit van de totale EU-uitvoer van levensmiddelen en dranken.

Meer informatie

Gezamenlijke verklaring van de Commissie en de regering van de Volksrepubliek China

Lijst van de bekendgemaakte Europese geografische aanduidingen

Lijst van de bekendgemaakte Chinese geografische aanduidingen

Het kwaliteitsbeleid van de EU ten aanzien van landbouwproducten

Geografische aanduidingen van de EU en China – het "tien plus tien"-project

IP/17/1507

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar