Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Ķīnā tiks aizsargātas 100 ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

Briselē, 2017. gada 2. jūnijā

Ķīnā tiks aizsargātas 100 ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

ES un Ķīna šodien vienojās oficiāli publicēt sarakstu ar divsimt Eiropas un Ķīnas ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm — pa 100 norādēm no katras puses —, kuras iecerēts aizsargāt, izmantojot divpusēju nolīgumu, ko noslēgs 2017. gadā.

Šī publikācija aizsāk uzskaitīto produktu aizsardzību pret pakaļdarinājumiem un ļaunprātīgu izmantošanu, un ir sagaidāms, ka tā dos abpusējus tirdznieciskus ieguvumus un palielinās patērētāju informētību un pieprasījumu pēc augstas kvalitātes produktiem kā Ķīnā, tā Eiropā.

Starp sarakstā minētajiem ES produktiem, kurus paredzēts aizsargāt Ķīnā, ir tādi ražojumi kā Bayerisches Bier, Feta, Queso Manchego, Champagne, Gorgonzola un Polska Wódka, savukārt Ķīnas produktu klāstā uz ģeogrāfiskas izcelsmes norādes statusu Eiropas Savienībā pretendē, piemēram, Yantai Ping Guo (Yantai āboli), Hengxian Mo Li Hua Cha (Hengxian jasmīna tēja), Panjin Da Mi (Panjin rīsi) un Baise Mang Guo (Baise mango). Šo sarakstu publicēšana ir viens no standarta procedūras etapiem, un tagad seko laikposms, kurā ieinteresētās personas var iesniegt savus apsvērumus.

Ķīnas lauksaimniecības pārtikas tirgus ir viens no pasaulē lielākajiem, un tas ik gadu kļūst vēl lielāks, jo valstī pieaug tādu vidusšķiras iedzīvotāju skaits, kuriem garšo Eiropas pārtikas produkti un dzērieni, nereti tāpēc, ka viņi tos iepazinuši savos ārzemju ceļojumos. Arī pašai Ķīnai ir spēcīga ģeogrāfisko izcelsmes norāžu tradīcija, bet daudzi no šiem produktiem Eiropas patērētājiem joprojām nav zināmi, taču līdz ar iecerēto nolīgumu tiem tagad vajadzētu būt plašāk pieejamiem.

Eiropas lauksaimniecības komisārs Fils Hogans šodien sacīja: “mūsu produkti ar ES ģeogrāfiskās izcelsmes norādi ir patiess veiksmes stāsts, un kopējie pārdošanas rādītāji visā pasaulē arvien pieaug. Visā pasaulē patērētāji uzticas mūsu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu klasifikācijas sistēmai, un tas nozīmē, ka viņi paļaujas uz produktu izcelsmi un kvalitāti un ir gatavi maksāt augstāku cenu par šiem produktiem, par kuriem augstāku samaksu tad saņem arī pats lauksaimnieks. Cieša sadarbība ar mūsu tirdzniecības partneriem pasaulē, tādiem kā Ķīna, ir ļoti izdevīga: tā nāk par labu mūsu lauksaimniekiem un lauksaimniecības uzņēmumiem, tā veido ciešas tirdznieciskas saites starp līdzīgi domājošiem tirgus dalībniekiem un ieguvēji no tās, bez šaubām, ir abu nolīguma pušu patērētāji.”

ES un Ķīnas sadarbība ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā sākās vairāk nekā pirms 10 gadiem, un tās rezultātā saskaņā ar ES un Ķīnas tiesību aktiem aizsardzība tika piešķirta 10 katras puses produktiem ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi. Balstoties uz šo sākotnējo sadarbību, 2010. gadā ES un Ķīna sāka sarunas par divpusēju nolīgumu, kas vērsts uz sadarbību ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā un uz šādu norāžu aizsardzību. Pirmais šā procesa posms ir divu sarakstu publicēšana; katrā no minētajiem sarakstiem ir 100 katras puses produktu, kurus otra puse savā teritorijā apņemas aizsargāt, tiklīdz nolīgums stāsies spēkā.

Ieinteresētajām personām tagad ir divi mēneši laika, lai iesniegtu apsvērumus par pušu atlasītajiem produktiem un vajadzības gadījumā paust bažas ES vai Ķīnas iestādēm.

Produkti ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm ir viens no Eiropas lauksaimniecības lielākajiem panākumiem: reģistrēto ES nosaukumu skaits pašlaik pārsniedz 3300. Eiropas Savienībā tiek aizsargāti vēl aptuveni 1250 trešo valstu produktu nosaukumi, un tas galvenokārt ir panākts divpusēju nolīgumu ceļā, līdzīgi kā tagad ar Ķīnu. Ar ES ģeogrāfiskās izcelsmes norādi apzīmēto produktu tirgus finansiālā izteiksmē veido aptuveni 54,3 miljardus eiro, un kopējais šādu produktu apjoms no visa ES eksportēto pārtikas produktu un dzērienu apjoma sasniedz 15 %.

Sīkāka informācija

Komisijas un Ķīnas Tautas Republikas kopīgs paziņojums

Publicētais saraksts ar Eiropas ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm

Publicētais saraksts ar Ķīnas ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm

ES lauksaimniecības produktu kvalitātes politika

ES un Ķīnas geogrāfisko norāžu projekts “10 plus 10”

IP/17/1507

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar