Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

100 europæiske geografiske betegnelser skal beskyttes i Kina

Bruxelles, den 2. juni 2017

100 europæiske geografiske betegnelser skal beskyttes i Kina

EU og Kina blev i dag enige om at offentliggøre en formel liste med 200 europæiske og kinesiske geografiske betegnelser - 100 fra hver part - der vil komme i betragtning til at blive beskyttet gennem en bilateral aftale, som vil blive indgået i 2017.

Med offentliggørelsen påbegyndes processen for at beskytte produkterne på listen mod efterligninger og misbrug, og den forventes at resultere i gensidige handelsfordele, øget forbrugerbevidsthed og efterspørgsel efter produkter af høj kvalitet hos begge parter.

EU's liste med produkter, der skal beskyttes i Kina, omfatter produkter som Bayerisches Bier, Feta, Queso Manchego, Champagne, Gorgonzola og Polska Wódka, mens man blandt de kinesiske produkter, som kandiderer til at opnå status af geografisk betegnelse i EU, finder eksempelvis Yantai Ping Guo (Yantai æbler), Hengxian Mo Li Hua Cha (Hengxian jasminte), Panjin Da Mi (Panjin ris) og Baise Mang Guo (Baise mangoer). Offentliggørelsen af disse lister er et led i standardproceduren og indleder en periode, hvor interesserede parter kan fremsætte deres bemærkninger.

Det kinesiske marked for landbrugsfødevareprodukter er et af de største i verden og vokser hvert år, en vækst, der er drevet af en voksende middelklassebefolkning, som har smag for europæiske føde- og drikkevarer, hvilket ofte er et resultat af deres internationale rejser. Kina har også en rig tradition for egne geografiske betegnelser, hvoraf mange stadig er mere eller mindre ukendte hos europæiske forbrugere, men som nu burde blive mere bredt tilgængelige på grund af aftalen.

EU-kommissæren for landbrug og udvikling af landdistrikter, Phil Hogan, udtaler: "Vores EU-produkter med geografiske betegnelser er en rigtig succeshistorie, og salget af dem stiger over hele verden. Forbrugere over hele verden har tillid til vores system til klassificering af geografiske betegnelser – dette betyder, at de har tillid til produkternes kvalitet og oprindelse og er villige til at betale en højere pris for produkterne, hvorved landmanden sikres en højere fortjeneste. Det er en fordel at arbejde tæt sammen med vores globale handelspartnere såsom Kina: det er en fordel for vores landmænd og landbrugsvirksomheder; det er med til at udvikle stærkere handelsforbindelser mellem ligesindede aktører; og naturligvis kommer det forbrugerne til gode hos begge aftalens parter."

Samarbejdet mellem EU og Kina vedrørende geografiske betegnelser begyndte for mere end 10 år siden og medførte beskyttelse af 10 geografiske betegnelsers navne hos begge parter i henhold til europæisk og kinesisk lovgivning. EU og Kina byggede videre på dette indledende samarbejde og begyndte i 2010 at forhandle om en bilateral aftale om samarbejde om og beskyttelse af geografiske betegnelser. Første skridt i denne proces er offentliggørelsen af de to lister med 100 produkter fra hver part, som den anden part vil beskytte på sit område, når aftalen træder i kraft.

Interesserede parter har nu to måneder til at fremsætte bemærkninger vedrørende de produkter, som begge parter har udvalgt, og, om nødvendigt, give eventuelle bekymringer til kende over for enten de europæiske eller kinesiske myndigheder.

Geografiske betegnelser er med over 3 300 registrerede EU-navne en af europæisk landbrugs store succeser. Yderligere omkring 1 250 navne med oprindelse i lande uden for EU er beskyttet inden for EU's grænser, først og fremmest takket være bilaterale aftaler som denne med Kina. Værdien af markedet for EU's geografiske betegnelser er omkring 54,3 mia. EUR, og de geografiske betegnelser står sammenlagt for 15 % af EU's samlede eksport af føde- og drikkevarer.

 

Yderligere oplysninger

Fælles erklæring fra Kommissionen og regeringen for Folkerepublikken Kina

Liste med offentliggjorte europæiske geografiske betegnelser

Liste med offentliggjorte kinesiske geografiske betegnelser

EU's kvalitetspolitik for landbrugsprodukter

Europæiske og kinesiske geografiske betegnelser – "10 plus 10"-projekt

IP/17/1507

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar