Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Novo Evropsko soglasje o razvoju – EU in države članice podpisale skupno strategijo za izkoreninjenje revščine

Bruselj, 7. junija 2017

Evropska unija in njene države članice so danes podpisale strateški načrt, ki opredeljuje prihodnjo evropsko razvojno politiko. Novo Evropsko soglasje o razvoju predstavlja novo skupno vizijo in akcijski načrt za izkoreninjenje revščine ter doseganje trajnostnega razvoja.

lll

Skupaj oblikovano strategijo so danes v obliki skupne izjave v okviru vsakoletnega dvodnevnega dogodka Evropski razvojni dnevi podpisali predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani, malteški premier Joseph Muscat v imenu Sveta in držav članic, predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in visoka predstavnica/podpredsednica Federica Mogherini.

Novo Evropsko soglasje o razvoju predstavlja celovit skupni okvir za evropsko razvojno sodelovanje. Prvič v celoti velja za vse institucije Evropske unije in vse države članice, ki so se zavezale k tesnejšemu sodelovanju.

Novo soglasje izrecno potrjuje, da izkoreninjenje revščine ostaja prednostni cilj evropske razvojne politike. Vključuje tudi gospodarske, družbene in okoljske razsežnosti trajnostnega razvoja. Na ta način evropske razvojne ukrepe usklajuje z Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, ki zagotavlja tudi medsektorsko razsežnost globalne strategije EU.

Evropski voditelji so sprejeli zaveze na treh področjih:

  1. Priznali so močno medsebojno povezanost različnih elementov takšnega ukrepa. Ta namreč vključuje razvoj, mir in varnost, humanitarno pomoč, migracije, okolje in podnebje ter medsektorske elemente, kot so: mladi, enakost spolov, mobilnost in migracije, trajnostna energija in podnebne spremembe, naložbe in trgovina, dobro upravljanje, demokracija, pravna država in človekove pravice, inovativno sodelovanje z naprednejšimi državami v razvoju, mobilizacija in uporaba domačih virov.
  2. Novo soglasje poleg tega celostno pristopa k načinom izvajanja, saj tradicionalne razvojne pomoči združuje z drugimi viri ter z zanesljivimi politikami in izboljšanim pristopom do usklajenosti politik, pri čemer opozarja, da je na razvojno sodelovanje EU vedno treba gledati v kontekstu lastnih prizadevanj evropskih partnerskih držav. Soglasje zagotavlja temelj, na podlagi katerega se EU in njene države članice lahko vključijo v bolj inovativne oblike razvojnega financiranja, privabijo naložbe iz zasebnega sektorja in mobilizirajo dodatne domače vire za razvoj.
  3. EU in njene države članice bodo oblikovale bolj prilagojena partnerstva s širšo paleto deležnikov, vključno s civilno družbo, in s partnerskimi državami na vseh stopnjah razvoja. Izvajanje na terenu bodo izboljšale z boljšim sodelovanjem in upoštevanjem posameznih konkurenčnih prednosti.

Ozadje

Evropa je vodilna na področju razvoja, saj je največja donatorka uradne razvojne pomoči na svetu. O novem Evropskem soglasju o razvoju so se odprto in pregledno dogovorile vse evropske institucije in vse države članice EU, pri čemer so se posvetovale tudi z drugimi partnerji. Soglasje je odziv EU na trenutna globalna gibanja in izzive, ki zunanje ukrepe EU usklajuje z Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030.

Agendo 2030 je septembra 2015 sprejela mednarodna skupnost, vsebuje pa 17 ciljev trajnostnega razvoja in z njimi povezanih ciljev, ki naj bi jih uresničili do leta 2030. Poleg mednarodnih srečanj na vrhu in konferenc v letu 2015 v Adis Abebi in Parizu je mednarodna skupnost tako dobila nov ambiciozen okvir, ki bo vsem državam omogočil sodelovanje pri reševanju skupnih izzivov. Cilji trajnostnega razvoja prvič veljajo za vse države in EU je odločena, da bo med prvimi, ki jih bodo uresničili.

Evropska komisija je 22. novembra 2016 predlagala svoje ideje glede strateškega pristopa za doseganje trajnostnega razvoja v Evropi in po svetu, vključno s predlogom novega soglasja. Nato so Evropski parlament, Svet v okviru malteškega predsedovanja in Komisija začeli intenziven niz medinstitucionalnih razprav, da bi se dogovorili o novi skupni viziji razvojne politike, ki bi bila odgovor na Agendo 2030 in druge globalne izzive.

Evropa je vodilna na svetu pri trajnostnem razvoju in Agendi 2030 zaradi svojih zunanjih in drugih politik.

Več informacij:

Novo Evropsko soglasje o razvoju:

Skupna javna izjava: sprejetje novega Evropskega soglasja o razvoju

Informativni pregled – Vprašanja in odgovori: novo Evropsko soglasje o razvoju

Agenda 2030 za trajnostni razvoj

 

 

 

 

IP/17/1503

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar