Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Nový Evropský konsensus o rozvoji – EU a její členské státy podepsaly společnou strategii pro vymýcení chudoby

Brusel 7. června 2017

Evropská unie a její členské státy dnes podepsaly strategický plán, který nastiňuje budoucnost evropské rozvojové politiky. Tento „nový Evropský konsensus o rozvoji“ představuje moderní kolektivní vizi a akční plán pro vymýcení chudoby a dosažení udržitelného rozvoje.

Logo ECLogo EPLogo Maltese pres

Společně vypracovanou strategii, jež má podobu společného prohlášení, dnes v rámci každoroční dvoudenní akce Evropské rozvojové dny podepsal předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani, maltský premiér Joseph Muscat jménem Rady a členských států, předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a vysoká představitelka Unie a místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová.

Nový Evropský konsensus o rozvoji utváří komplexní společný rámec pro evropskou rozvojovou spolupráci. Poprvé se vztahuje na všechny instituce Evropské unie a všechny členské státy, které se tak zavázaly intenzivněji spolupracovat.

V tomto dokumentu se jednoznačně potvrzuje, že vymýcení chudoby zůstává hlavním cílem evropské rozvojové politiky. V plné míře se integruje hospodářský, sociální a environmentální rozměr udržitelného rozvoje, a je tak sladěna evropská rozvojová činnost s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030, což též představuje průřezový rozměr pro globální strategii EU.

Evropští představitelé se zavázali spolupracovat ve třech oblastech:

  1. Uznávají existenci silných vzájemných vazeb mezi různými složkami činnosti v oblasti rozvoje. Patří sem rozvoj, mír a bezpečnost, humanitární pomoc, migrace, životní prostředí a klima, jakož i průřezové prvky, jako je mládež, rovnost žen a mužů, mobilita a migrace, udržitelná energie a změna klimatu, investice a obchod, řádná správa věcí veřejných, demokracie, právní stát a lidská práva či inovativní spolupráce s vyspělejšími rozvojovými zeměmi a dále mobilizace a využívání domácích zdrojů.
  2. Nový konsensus se také vyznačuje komplexním přístupem k prostředkům, kterými bude realizován v praxi, přičemž kombinuje tradiční rozvojovou pomoc s dalšími zdroji a racionální politiku a zesílenou politiku soudržnosti u vědomí toho, že rozvojová spolupráce EU musí být vždy chápána v kontextu vlastního úsilí partnerských zemí Evropy. Konsensus je pro EU a její členské státy základem k tomu, aby se zapojily do inovativnějších forem financování rozvoje, stimulace investic soukromého sektoru a do mobilizace dodatečných domácích zdrojů pro účely rozvoje.
  3. EU a její členské státy budou uzavírat cílenější partnerství s širší škálou zúčastněných aktérů, včetně občanské společnosti a partnerských zemí ve všech fázích rozvoje. Zároveň ještě zlepší svou činnost na místní úrovni díky tomu, že prohloubí vzájemnou spolupráci a zohlední své komparativní výhody.

Souvislosti

Jako největší poskytovatel oficiální rozvojové pomoci na světě je Evropa celosvětovým lídrem v oblasti rozvoje. Nový Evropský konsensus o rozvoji společně dohodly všechny instituce Evropské unie a všechny členské státy EU otevřeným a transparentním způsobem a po konzultaci s ostatními partnery. EU tak reaguje na dnešní globální trendy a výzvy a uvádí vnější činnost EU do souladu s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030.

Uvedenou agendu odsouhlasilo mezinárodní společenství v září 2015 a jejím základem je sedmnáct cílů udržitelného rozvoje (rozdělených na dílčí cíle), které se mají plnit do roku 2030. Kromě mezinárodních summitů a konferencí, které proběhly v roce 2015 v Addis Abebě a v Paříži, tak má nyní mezinárodní společenství k dispozici ambiciózní nový rámec, který všem zemím umožňuje spolupracovat při řešení sdílených problémů. Zcela poprvé jsou cíle udržitelného rozvoje všeobecně platné pro všechny země a EU je odhodlána být průkopníkem při jejich uskutečňování.

Dne 22. listopadu 2016 předložila Evropská komise svou představu strategické koncepce k dosažení udržitelného rozvoje v Evropě i jinde ve světě, jejíž součástí byl navrhovaný nový konsensus. Evropský parlament, Rada v rámci maltského předsednictví a Komise následně zahájily sérii intenzivních interinstitucionálních jednání s cílem dohodnout pro rozvojovou politiku novou společnou vizi, která by reagovala na agendu 2030 a další globální výzvy.

Pokud jde o udržitelný rozvoj a agendu 2030, má Evropa díky své vnější politice a dalším politikám vedoucí postavení.

Další informace:

Nový Evropský konsensus o rozvoji

Společné veřejné prohlášení: přijetí nového Evropského konsensu o rozvoji

Informativní přehled – „Otázky a odpovědi: nový Evropský konsensus o rozvoji“

Agenda pro udržitelný rozvoj 2030

 

 

 

 

IP/17/1503

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar