Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az online gyűlöletbeszéd elleni küzdelem – Előrelépés tapasztalható a Bizottság közösségimédia-platformokkal és a civil társadalommal közös kezdeményezése terén

Brüsszel, 2017. június 1.

Egy évvel ezelőtt az Európai Bizottság és a közösségi média négy jelentős platformja magatartási kódexet fogadott el az interneten folytatott jogellenes gyűlöletbeszéd ellen.

A magatartási kódex a Facebook, a Twitter, a YouTube és a Microsoft kötelezettségvállalásait tartalmazta az ilyen tartalom Európán belüli elterjedése ellen. A nem kormányzati szervezetek és 24 tagállam állami intézményei által a magatartási kódex első évfordulóján közzétett értékelésből kitűnik, hogy a cégek jelentős előrelépést tettek kötelezettségvállalásaik teljesítésében.

Andrus Ansip, az Európai Bizottság digitális egységes piacért felelős alelnöke üdvözölte az előrelépést: „Eredményes a magánszektorral és a civil társadalommal a jogellenes gyűlöletbeszéd ellen folytatott szoros együttműködés, és ezért fokozzuk közös erőfeszítéseinket. Jelenleg az online platformokkal együttesen létrehozott különböző kezdeményezések és fórumok szorosabb összehangolásán dolgozunk. Egyértelműbbé tesszük az illegális tartalmak hatékony eltávolítására irányuló értesítési és cselekvési eljárásokat, ugyanakkor megőrizzük a véleménynyilvánítás szabadságát, mint alapvető értéket.

Vĕra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos kijelentette: „A magatartási kódex általunk végzett második értékelésének eredményei biztatóak. A vállalatok jelenleg kétszer annyi jogellenes gyűlöletbeszédet megvalósító tartalmat távolítanak el, ráadásul a hat hónappal ezelőttinél rövidebb idő alatt. Ez a megfelelő irányba tett jelentős lépés, amely azt bizonyítja, hogy az önszabályozási megközelítés működhet, amennyiben valamennyi szereplő ellátja feladatát. Ugyanakkor a vállalatokra nagyobb felelősség hárul és tovább kell fejlődniük ahhoz, hogy teljesíteni tudják valamennyi kötelezettségvállalásukat. Számomra az is fontos, hogy az informatikai vállalatok visszajelzést adjanak a jogellenes gyűlöletbeszéd bejelentőinek.”

Az Európai Unió olyan értékeken alapul, mint az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az alapvető jogok. Az EU-nak és tagállamainak a közösségi médiát üzemeltető vállalatokkal és egyéb platformokkal együtt fel kell lépniük, hogy az internet ne váljon a jogellenes gyűlöletbeszéd és erőszak paradicsomává.

A magatartási kódex aláírásával az IT-vállalatok mindenekelőtt arra vállaltak kötelezettséget, hogy a jogellenes gyűlöletbeszédre vonatkozó érvényes bejelentéseket 24 órán belül felülvizsgálják, és az ilyen tartalmat eltávolítják vagy – ha szükséges – az európai jogszabályokat átültető nemzeti jogszabályok alapján hozzáférhetetlenné teszik. A kódex az átláthatóság előmozdítására vonatkozó módszerek, valamint a propagandaellenes és alternatív narratívák további ösztönzésének szükségességét is kiemelte.

Az interneten folytatott jogellenes gyűlöletbeszéd elleni magatartási kódex egy évvel elfogadását követően jelentős eredményeket mutat, miközben számos kihívás továbbra is fennáll:

  • A jogellenes gyűlöletbeszédre vonatkozó érvényes bejelentéseket követően az IT-vállalatok átlagosan az esetek 59%-ban a tartalom eltávolítása mellett döntenek.Ez több mint kétszerese a hat hónappal korábbi 28%-os szintnek.
  • Ugyanazon hat hónapos időszakon belül a 24 órán belül felülvizsgált bejelentések számának aránya 40%-ról 51%-ra emelkedett. Ugyanakkor a Facebook az egyetlen vállalat, amely maradéktalanul teljesíti a bejelentések többségének egy napon belül történő felülvizsgálatára irányuló célkitűzést.
  • A hat hónappal ezelőtti helyzettel összevetve az IT-vállalatok immáron majdnem ugyanúgy kezelik a polgároktól jövő értesítéseket, mint a megbízható bejelentők csatornáját használó szervezetek bejelentéseit. Néhány különbség azonban továbbra is fennáll, és az összesített törlési arány továbbra is alacsonyabb a nyilvánosságtól származó értesítések esetében.
  • Végül pedig a nyomon követésből kiderült, hogy amíg a Facebook rendszeresen küld visszajelzést a felhasználóknak az értesítéseik feldolgozása során alkalmazott szempontokról, az IT-vállalatok gyakorlatai ettől jelentősen eltérnek. A döntés megindokolására vonatkozó visszajelzés minősége tehát tovább javítható.

Előrelépés a felhasználóktól beérkező panaszok kezelésében és a civil társadalommal való együttműködésben

A tavalyi évben az IT-vállalatok megerősítették a bejelentési rendszereket és megkönnyítették a gyűlöletbeszéd bejelentését. Betanították alkalmazottaikat és növelték együttműködésüket a civil társadalommal. A magatartási kódex végrehajtása megerősödött, és bővült az IT-vállalatok megbízható bejelentőinek hálózata Európában.

A társadalmi szervezetekkel való szélesebb körű együttműködés jobb minőségű bejelentésekhez, hatékonyabb feldolgozáshoz és kedvezőbb eredményekhez vezetett az értesítésekre való reagálás tekintetében.

Következő lépések

A Bizottság folytatja a magatartási kódex végrehajtásának ellenőrzését a társadalmi szervezetek segítségével. Az IT-vállalatoktól különösen a megjelölt tartalmak elemzése során alkalmazott szempontok átláthatósága és a felhasználóknak adott visszajelzések terén várunk előrelépést.

Ezen értékelés eredményeit a Bizottság a digitális egységes piaci stratégia végrehajtásának félidős értékelésében bejelentett munka részeként fogja figyelembe venni. A Bizottság folytatja munkáját az IT-vállalatok és a nemzeti hatóságok közötti hatékony együttműködés előmozdítása érdekében.

Háttér-információk

A rasszizmus és az idegengyűlölet elleni harcról szóló kerethatározat bűncselekménnyé nyilvánítja az erőszakra vagy gyűlöletre uszítást faji, bőrszín szerinti, vallási, származás szerinti vagy nemzeti, illetve etnikai hovatartozásuk alapján meghatározott személyek csoportjával vagy e csoport valamely tagjával szemben. A kerethatározat szerint a gyűlöletbeszéd akkor is bűncselekménynek számít, ha az interneten jelenik meg.

Egy közelmúltban készült felmérésből kiderül, hogy az interneten zajló vitákat követő vagy az azokban résztvevő személyek 75%-a tapasztalt sértegetést, fenyegetést vagy gyűlöletbeszédet. E válaszadók majdnem fele azt nyilatkozta, hogy ez eltántorította őket az online véleménynyilvánításokban való részvételtől.

Az EU-nak és tagállamainak a közösségi médiát üzemeltető vállatokkal és más platformokkal együtt kollektív felelőssége van a véleménynyilvánítás szabadságának előmozdításában és megkönnyítésében az egész világon. Ugyanakkor ezen szereplők feladata annak biztosítása is, hogy az internet ne váljon a jogellenes gyűlöletbeszéd és erőszak paradicsomává.

Válaszul az interneten terjedő jogellenes gyűlöletbeszéd egyre súlyosabban jelentkező problémájára az Európai Bizottság és négy nagyobb IT-vállalat (Facebook, Microsoft, Twitter és YouTube) 2016. május 31-én az interneten folytatott jogellenes gyűlöletbeszéd elleni magatartási kódexet fogadott el. 2016. december 7-én a Bizottság ismertette az első nyomonkövetési eljárás eredményeit e magatartási kódex végrehajtásának értékelésére.

A digitális egységes piaci stratégia végrehajtásáról szóló, 2017. május 10-én közzétett félidős értékelés megerősítette annak szükségességét, hogy folytassák az online közvetítők „értesítési és cselekvési” eljárásaira vonatkozó minimumkövetelmények kidolgozását, amelyek például az értesítésekre vonatkozó minőségi követelményekhez, az értesítésre adott válasszal kapcsolatos eljárásokhoz, a jelentéstételi kötelezettségekhez, a harmadik felekkel történő konzultációs mechanizmusokhoz és a vitarendezési rendszerekhez kapcsolódnak. Ugyanebben a szellemben az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv felülvizsgálatára vonatkozó bizottsági javaslat szigorú rendelkezéseket tartalmaz, amelyek arra kötelezik a platformokat, hogy megjelölési rendszert vezessenek be a gyűlöletbeszédet tartalmazó online audiovizuális tartalmak esetében.

A Bizottság párbeszédet kezdett több online platformmal a digitális egységes piacon belül (például Európai Uniós Internetfórum, a jogellenes online gyűlöletbeszédre vonatkozó magatartási kódex, és a hamisított áruk interneten történő értékesítéséről szóló egyetértési megállapodás), és a lehető legjobb eredmény érdekében szándékában az említett kezdeményezések összehangolása.

Ezek a Bizottság által kezdeményezett erőfeszítések a G7-ek vezetőinek intézkedéseihez is hozzájárulnak, akik a közelmúltban vállaltak kötelezettséget az ipar erőfeszítéseinek támogatására és a civil társadalom növekvő bevonására az interneten tapasztalható szélsőségesség elleni küzdelem érdekében.

További információk

Kérdések és válaszok

Tájékoztató a második értékelésről

A jogellenes online gyűlöletbeszédre vonatkozó magatartási kódex

Magatartási kódex

A jogellenes online gyűlöletbeszéd elleni küzdelem: az új magatartási kódex első értékelése

Tájékoztató – A magatartási kódex első értékelése

A digitális egységes piac félidős értékelése

Tájékoztató a 2015. évi digitális egységes piaci stratégia félidős értékeléséről

IP/17/1471

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar