Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Digitale eengemaakte markt: EU-onderhandelaars worden het eens over WiFi4EU-initiatief

Brussel, 29 mei 2017

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie hebben vanavond een politiek akkoord bereikt over het WiFi4EU-initiatief en de financiering ervan. Dit initiatief biedt ondersteuning bij de installatie van gratis openbare wifi-hotspots in lokale gemeenschappen in de hele EU: op pleinen, in parken, in ziekenhuizen en op andere openbare plaatsen.

Volgens voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker zal dit initiatief helpen “om elk Europees dorp en iedere stad tegen 2020 te voorzien van vrije, draadloze internettoegang in de omgeving van de voornaamste centra van het openbare leven”.

Vicevoorzitter van de Commissie Andrus Ansip, bevoegd voor de digitale eengemaakte markt, was ingenomen met het akkoord van vanavond: “Met de strategie voor een digitale eengemaakte markt wordt gewerkt aan een volledig verbonden Europa waarin iedereen toegang heeft tot hoogwaardige digitale netwerken. WiFi4EU zal voor betere connectiviteit zorgen, vooral op plaatsen met beperkte internettoegang. Dit initiatief is een mooie eerste stap, maar om het hele grondgebied van snelle internetverbindingen te voorzien moet nog veel meer gebeuren. Zo zal het spectrum beter moeten worden gecoördineerd op Europees niveau en zullen investeringen in de nodige hogecapaciteitsnetwerken moeten worden aangemoedigd.”

Met het politieke akkoord verbinden de drie instellingen van de EU zich ertoe dat in totaal 120 miljoen EUR zal worden uitgetrokken voor de financiering van gratis openbare wifivoorzieningen in 6000 à 8000 gemeenten in de hele EU. Waar deze middelen precies vandaan zullen komen, zal worden bepaald tijdens de lopende wetgevingsdebatten over de herziening van het meerjarig financieel kader. Zodra het systeem is ingesteld, zullen lokale overheden financiering kunnen aanvragen.

In de praktijk zullen lokale overheden (gemeenten of groepen gemeenten) die wifi willen aanbieden op plaatsen waar een dergelijk openbaar of particulier aanbod niet bestaat, op een heel eenvoudige en niet-bureaucratische manier financiële ondersteuning kunnen aanvragen. Voor de aankoop van geavanceerde apparatuur voor de lokale draadloze toegangspunten zullen subsidies in de vorm van vouchers worden toegekend, terwijl de lokale overheden de bedrijfskosten van de verbinding op zich zullen nemen.

Achtergrond
 
Het WiFi4EU-initiatief, dat voorzitter Juncker in september 2016 in zijn State of the Union-toespraak heeft aangekondigd, maakt deel uit van de ambitieuze herziening van de telecomregels van de EU, met nieuwe maatregelen om aan de groeiende behoefte aan snelle internetaansluitingen te voldoen en zo het concurrentievermogen van Europa een impuls te geven.
 
De Commissie heeft onlangs haar strategie voor een digitale eengemaakte markt – een van de topprioriteiten van de Commissie Juncker – geëvalueerd en bekeken welke vorderingen er zijn gemaakt, maar zij roept de medewetgevers ook op om snel werk te maken van alle reeds ingediende voorstellen. Dit heeft de EU in korte tijd bereikt: de afschaffing van de roamingtarieven voor alle reizigers in de EU, met ingang van 15 juni 2017; de overdraagbaarheid van inhoud die de Europeanen vanaf begin 2018 de mogelijkheid geeft op reis gebruik te maken van de films, muziek, videospellen of e-books waarop zij thuis een abonnement hebben; en de vrijgave van de 700 MHz-band voor de ontwikkeling van 5G en nieuwe onlinediensten. Over het eindresultaat van de resterende voorstellen vinden nu onderhandelingen plaats in het Europees Parlement en de Raad.
 
Meer informatie
Meer informatie over het WiFi4EU-initiatief
Factsheet over WiFi4EU
 

IP/17/1470

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar