Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska komisija postavlja temelje za prihodnje ukrepe na področju zakonodaje EU o varstvu potrošnikov

Bruselj, 29. maja 2017

Evropska komisija je danes predstavila analizo pravil EU o varstvu potrošnikov in trženju. To poročilo bo podlaga za nadaljnje izboljšanje pravnega okvira za potrošnike in podjetja.

Rezultati kažejo, da so pravice evropskih potrošnikov že zdaj močne, vendar obstajajo možnosti za izboljšanje, na primer v zvezi z uveljavljanjem teh pravic ali njihovo prilagoditvijo digitalni dobi. Posodobitev pravil bi morala zagotoviti tudi večjo pravno jasnost za podjetja, ki poslujejo čezmejno.

Evropska komisarka za pravosodje in potrošnike Věra Jourová je dejala: „Evropski potrošniki so eni od najbolj zaščitenih na svetu. Pri nakupovanju v svoji državi ali tujini imajo močne potrošniške pravice. Zagotoviti moramo, da se lahko te pravice tudi ustrezno uveljavljajo in so prilagojene digitalni dobi. Poleg tega bomo s prihodnjimi predlogi zagotovili uresničitev teh pravic tako na spletu kot zunaj njega. “

Pravila EU o varstvu potrošnikov so pripomogla k izboljšanju zaupanja potrošnikov: leta 2016 je 58 % potrošnikov menilo, da so dobro zaščiteni pri spletnem nakupu izdelka iz druge države članice, medtem ko je bilo leta 2003 takega mnenja le 10 % potrošnikov. 70 % jih je poročalo, da so imeli pravico do vsaj dveletne brezplačne garancije za blago.

Opredeljena vprašanja

Analiza Komisije opredeljuje naslednja vprašanja, ki jih je treba obravnavati:

 • Omejene možnosti pravnega varstva: Le malo držav članic ponuja potrošnikom učinkovito civilnopravno sredstvo, če so bili žrtve nepoštenih poslovnih praks. V nekaterih državah podjetja in potrošniške organizacije ne morejo vložiti opustitvenih tožb, da bi opozorili na nezakonito ravnanje. Države članice imajo še naprej različne pristope h kolektivnim pravnim sredstvom.
 • Različno uveljavljanje v državah članicah: Raven sankcij za kršitev zakonodaje EU o varstvu potrošnikov s strani podjetja se med državami članicami zelo razlikuje, zaradi česar obstajajo različne ravni varstva potrošnikov in neenaki konkurenčni pogoji za podjetja.
 • Pravice, ki niso v celoti prilagojene digitalnemu svetu: Kadar se potrošniki naročajo na brezplačne spletne storitve (npr. storitve v oblaku ali družabna omrežja), nimajo enakih pravic do predpogodbenih informacij ali do odstopa od pogodbe kot v primeru plačljivih storitev. Poleg tega se soočajo s pomanjkanjem preglednosti spletnih posrednikov, kar jim otežuje uveljavljanje pravic.
 • Slaba ozaveščenost o pravicah potrošnikov: Le 41 % potrošnikov se je zavedalo, da imajo pravico do brezplačnega popravila ali zamenjave blaga z napako, in le 33 % se jih je zavedalo, da jim ni treba plačati ali vrniti izdelkov, ki jih niso zahtevali.

Kaj namerava storiti Komisija?

Komisija bo proučila nadaljnje ukrepe v zvezi s pravili EU o varstvu potrošnikov, da bi:

 • žrtvam nepoštenih poslovnih praks zagotovila pravico do pogodbenih in/ali nepogodbenih pravnih sredstev (na primer pravico do odstopa od pogodbe in povračila denarja);
 • razširila varstvo v skladu z direktivo o pravicah potrošnikov (npr. predpogodbene informacije in pravico do odstopa od pogodbe) na spletne storitve, pri katerih se prodajajo osebni podatki potrošnikov;
 • zagotovila, da so potrošniki, ki uporabljajo spletne platforme (tržnice) obveščeni, ali kupujejo od poklicnega trgovca ali drugega potrošnika in ali zanje veljajo pravila o varstvu potrošnikov;
 • okrepila in bolje uskladila raven sankcij za kršitve zakonodaje o varstvu potrošnikov;
 • izboljšala postopek opustitvene tožbe zaradi varstva potrošnikov;
 • analizirala rezultate trenutne ocene kolektivnih pravnih sredstev v EU.

Naslednji koraki

Da bi Komisija proučila morebitne spremembe zakonodaje, bo leta 2017:

 • objavila „začetno oceno učinka“, v kateri bo določila obseg in možnosti prihodnjih zakonodajnih ukrepov;
 • organizirala javno spletno posvetovanje;
 • izvedla oceno učinka in na podlagi ugotovitev predstavila zakonodajni predlog.

Tekoči ukrepi Komisije

Komisija si že prizadeva za posodobitev nekaterih pravil o varstvu potrošnikov:

Posodobila je svoje smernice o direktivi o nepoštenih poslovnih praksah, ki je pravna podlaga za številne usklajene ukrepe za uveljavljanje pravic potrošnikov na ravni EU.

Predlagala je sodobna pravila za digitalne pogodbe (IP/15/6264), ki bodo, ko bodo sprejeta, zagotovila boljše varstvo potrošnikov pri nakupu digitalnih vsebin. Poleg tega bo uskladila skupna pravila o pravnih sredstvih.

Kar zadeva boljše uveljavljanje, je predstavila predlog za okrepitev sodelovanja med nacionalnimi organi za varstvo potrošnikov in Komisijo (IP/16/1887).

Ozadje

Komisija v sklopu svojega programa za ustreznost in uspešnost predpisov (REFIT) redno pregleduje zakonodajo EU, da bi opredelila prevelika regulativna bremena, prekrivanja, vrzeli, nedoslednosti in/ali zastarele ukrepe, ki bi se sčasoma lahko pojavili.

V okviru tega je ocenila šest horizontalnih direktiv o varstvu potrošnikov in trženju, in sicer direktivo o nepoštenih poslovnih praksah, direktivo o prodaji blaga in garancijah, direktivo o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah, direktivo o označevanju cen, direktivo o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju ter direktivo o opustitvenih tožbah. Analiza je vključevala anketo med več kot 23 000 potrošniki v EU, navidezno nakupovanje, intervjuje z nacionalnimi potrošniškimi organi (organizacijami, poslovnimi združenji, organi in ministrstvi) ter vedenjske poskuse.

Komisija je vzporedno s tem in v okviru preverjanja ustreznosti izvedla oceno direktive o pravicah potrošnikov v skladu s členom 30 direktive.

Več informacij

Informativni pregled: Zakonodaja EU o varstvu potrošnikov

Povzetek poročila o preverjanju ustreznosti

Povzetek ocene direktive o pravicah potrošnikov

Popolna poročila in spremne zunanje študije, ki so bile danes objavljene, so na voljo tukaj.

Pravice potrošnikov in zakonodaja EU o varstvu potrošnikov

 

 

 

 

IP/17/1448

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar