Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia Europeană pune bazele viitoarelor acțiuni în domeniul legislației UE privind protecția consumatorilor

Bruxelles, 29 mai 2017

Comisia Europeană prezintă astăzi o analiză a legislației UE în materie de protecție a consumatorilor și comercializare. Acest raport va servi drept bază pentru îmbunătățirea pe mai departe a cadrului juridic pentru consumatori și întreprinderi.

Rezultatele arată că, deși consumatorii europeni se bucură de drepturi ale consumatorilor foarte puternice, se mai pot aduce încă îmbunătățiri cu privire la aplicarea acestor drepturi și la adaptarea acestora la economia digitală. Actualizarea legislației ar trebui să asigure și o mai mare claritate juridică pentru întreprinderile care desfășoară activități transfrontaliere.

Doamna Věra Jourová, comisarul UE pentru justiție și consumatori, a declarat: „Consumatorii europeni sunt printre cei mai bine protejați din lume. Ei beneficiază de drepturi solide pentru consumatori indiferent dacă își fac cumpărăturile în propria țară sau într-o altă țară UE. Trebuie să ne asigurăm însă că aceste drepturi pot fi aplicate în mod corespunzător și că sunt adaptate la societatea digitală. Prin propunerile viitoare ne vom asigura că aceste drepturi vor deveni o realitate atât online, cât și offline. ”

Legislația UE privind protecția consumatorilor a contribuit la creșterea încrederii: în 2016, aproape 6 din 10 consumatori (58 %) au declarat că se simt bine protejați atunci când cumpără ceva online din alt stat membru, prin comparație cu numai unul din zece (10 %) în 2003. 7 din 10 persoane au declarat că au beneficiat de dreptul la o garanție minimă gratuită de doi ani pentru bunuri.

Problemele identificate

Analiza Comisiei identifică următoarele aspecte care ar trebui abordate:

 • Căi limitate de atac: Sunt puține țările care oferă o cale de atac de drept civil eficientă consumatorilor care sunt victime ale unor practici comerciale neloiale. În unele țări, întreprinderile și organizațiile consumatorilor nu pot introduce acțiuni în încetare pentru a semnala o neregulă. Statele membre au în continuare abordări diferite cu privire la acțiunile colective în despăgubire.
 • Punere în aplicare inegală la nivelul statelor membre: Nivelul sancțiunilor pentru încălcarea legislației UE privind drepturile consumatorilor de către o întreprindere variază în mod semnificativ de la un stat membru la altul, ceea ce se traduce prin niveluri diferite de protecție a consumatorilor și prin condiții de concurență inechitabile pentru întreprinderi.
 • Drepturi care nu sunt pe deplin adaptate la lumea digitală: Atunci când se înscriu la servicii online gratuite (de exemplu servicii de cloud, rețele sociale), consumatorii nu beneficiază de aceleași drepturi în materie de informare precontractuală sau de dreptul de retragere din contract ca în cazul în care ar plăti pentru serviciile respective. De asemenea, mulți consumatori se confruntă cu o lipsă de transparență la nivelul intermediarilor online, astfel încât le este dificil să își revendice drepturile.
 • Sensibilizare scăzută cu privire la drepturile consumatorilor: Numai patru din zece persoane (41 %) știu că au dreptul de a solicita repararea gratuită sau înlocuirea bunurilor defectuoase și numai o treime (33 %) știu că nu trebuie să plătească produsele pe care nu le-au solicitat și nici să le returneze.

Cum va acționa în continuare Comisia pe această temă?

Comisia va examina măsurile care se impun în următoarele domenii ale legislației UE privind protecția consumatorilor:

 • punerea la dispoziția victimelor practicilor comerciale neloiale a unor căi de atac contractuale și/sau extracontractuale (cum ar fi dreptul de a rezilia contractul și de a beneficia de rambursarea prețului plătit);
 • extinderea protecției în conformitate cu Directiva privind drepturile consumatorilor (de exemplu, în ceea ce privește dispozițiile referitoare la informațiile precontractuale și la dreptul de retragere) la serviciile online pentru care consumatorii plătesc cu datele lor;
 • asigurarea faptului că consumatorii care utilizează platformele online (piețele online) sunt informați dacă vânzătorul este un comerciant profesionist sau un alt consumator și dacă beneficiază de dispozițiile privind protecția consumatorilor;
 • consolidarea și armonizarea nivelului sancțiunilor pentru încălcarea legislației privind protecția consumatorilor;
 • îmbunătățirea procedurii în încetare pentru protecția consumatorilor;
 • analizarea rezultatelor evaluării în curs a acțiunilor colective în despăgubire în întreaga UE.

Etapele următoare

Pentru a evalua dacă este necesară modificarea legislației, în 2017, Comisia:

 • va publica o „evaluare inițială a impactului”, prin care va defini domeniul de aplicare și opțiunile referitoare la viitoarele măsuri legislative;
 • va organiza o consultare publică online;
 • va pregăti evaluarea impactului și, pe baza rezultatelor acesteia, va prezenta o propunere legislativă.

Acțiuni pe care Comisia le desfășoară în prezent

Comisia lucrează deja la actualizarea câtorva dintre normele privind protecția consumatorilor:

Comisia și-a actualizat orientările referitoare la Directiva privind practicile comerciale neloiale, care constituie temeiul juridic pentru mai multe acțiuni coordonate la nivelul UE de punere în aplicare a drepturilor consumatorilor.

Comisia a propus norme moderne în materie de contracte digitale (IP/15/6264) care, odată adoptate, vor furniza reguli clare pentru o mai bună protecție a consumatorilor care achiziționează conținut digital. Totodată, Comisia va alinia normele comune privind căile de atac.

În ceea ce privește mai buna aplicare a legislației, Comisia a formulat o propunere de consolidare a cooperării dintre organismele naționale de protecție a consumatorilor (CPC) și Comisie (IP/16/1887).

Context

În cadrul programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT), Comisia revizuiește periodic legislația UE în scopul de a identifica eventualele sarcini administrative excesive, suprapuneri, lacune, incoerențe și/sau măsuri caduce care au apărut în timp.

În acest cadru, Comisia a evaluat șase directive orizontale privind drepturile consumatorilor și comercializarea: Directiva privind practicile comerciale neloiale, Directiva privind vânzările de bunuri de consum și garanțiile, Directiva privind clauzele contractuale abuzive, Directiva privind indicarea prețurilor, Directiva privind publicitatea înșelătoare și comparativă, Directiva privind acțiunile în încetare. Analiza a constat dintr-o anchetă în rândul a peste 23 000 de consumatori din întreaga UE, exercițiile bazate pe metoda „clientului misterios”, interviuri cu organizațiile naționale ale consumatorilor (organizații, asociații profesionale, autorități, ministere) și experimente comportamentale.

În paralel și în legătură cu verificarea adecvării, Comisia a realizat o evaluare a Directivei privind drepturile consumatorilor, așa cum prevede articolul 30 din directivă.

Informații suplimentare

Fișă informativă: Legislația privind protecția consumatorului

Rezumat al Raportului privind verificarea adecvării

Rezumat al evaluării Directivei privind drepturile consumatorilor

Rapoartele complete și studiile publicate astăzi sunt disponibile aici.

Drepturile consumatorilor și legislația aferentă în UE

 

 

 

 

IP/17/1448

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar