Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos Komisija ruošia dirvą būsimiems veiksmams ES vartotojų teisės srityje

Briuselis, 2017 m. gegužės 29 d.

Šiandien Europos Komisija pristato ES vartotojų apsaugos ir rinkodaros taisyklių analizės rezultatus. Remiantis šia ataskaita bus toliau gerinama vartotojams ir įmonėms taikoma teisinė sistema.

Rezultatai rodo, kad Europos vartotojai jau naudojasi tvirtomis teisėmis, tačiau galimybių jas tobulinti yra – pavyzdžiui, užtikrinant, kad tų teisių būtų paisoma arba kad jos būtų tinkamos skaitmeniniame amžiuje. Be to, atnaujinus taisykles, veiklą keliose valstybėse vykdančioms įmonėms būtų užtikrintas didesnis teisinis aiškumas.

Už teisingumą ir vartotojų reikalus atsakinga Komisijos narė Věra Jourová teigė: „Europos vartotojų apsauga yra tarp geriausių pasaulyje. Vartotojų teisės tvirtai saugomos, nesvarbu, ar jie pirktų savo šalyje, ar iš kitų valstybių. Privalome užtikrinti, kad tomis teisėmis taip pat būtų galima tinkamai naudotis ir jos atitiktų skaitmeninio amžiaus poreikius. Pateiksimais pasiūlymais užtikrinsime, kad tos teisės galiotų perkant ir internetu, ir kitais būdais. “

ES vartotojų apsaugos taisyklės padėjo padidinti vartotojų pasitikėjimą: 2016 m. beveik 6 iš 10 vartotojų (58 proc.) jautėsi tinkamai apsaugoti pirkdami internetu iš kitos valstybės narės, o 2003 m. taip manė vos vienas iš dešimties (10 proc.). 7 iš 10 žmonių teigė pasinaudoję teise į nemokamą ne mažiau kaip dvejų metų prekių garantiją.

Nustatytos problemos

Atlikusi tyrimą, Komisija nustatė spręstinų problemų.

 • Teisių gynimo galimybės yra ribotos: nedaug šalių dėl nesąžiningos komercinės veiklos nukentėjusiems vartotojams suteikia veiksmingų civilinės teisės srities teisių gynimo priemonių. Kai kuriose šalyse įmonių ir vartotojų organizacijos negali skelbti draudimų, kad atkreiptų dėmesį pažeidimą. Valstybės narės ir toliau laikosi skirtingo požiūrio į kolektyvinį teisių gynimą.
 • Valstybėse narėse skiriasi įgyvendinimas: už ES vartotojų teisės aktų pažeidimą bendrovėms valstybėse narėse taikomos labai nevienodo lygio sankcijos, taigi užtikrinama skirtingo lygio vartotojų apsauga, o įmonėms sudaromos nevienodos sąlygos.
 • Teisės nėra visapusiškai pritaikytos prie skaitmeninės aplinkos: užsisakant nemokamas internetines paslaugas (pvz., debesijos, socialinių tinklų), vartotojams netaikomos tokios pat teisės gauti informacijos prieš sudarant sutartį arba teisė atsisakyti sutarties, kokios būtų taikomos, jeigu tos paslaugos būtų mokamos. Vartotojams sunku apginti savo teises ir dėl neskaidraus interneto tarpininkų elgesio.
 • Apie vartotojų teises žinoma per mažai: tik keturi iš dešimties žmonių (41 proc.) žinojo apie savo teisę reikalauti, kad jų įsigytos prekės su trūkumais būtų nemokamai pataisytos arba pakeistos, ir vos trečdalis (33 proc.) vartotojų žinojo, kad neprivalo mokėti už gaminius, kurių neužsisakė, arba tokių gaminių grąžinti.

Kaip Komisija sieks pažangos?

Komisija išnagrinės galimybes toliau išvardytose ES vartotojų apsaugos taisyklių srityse imtis veiksmų:

 • dėl nesąžiningos komercinės veiklos nukentėjusiems asmenims suteikti teisę naudotis sutartinėmis ir (arba) nesutartinėmis teisių gynimo priemonėmis (pvz., teisę nutraukti sutartį ir atgauti sumokėtus pinigus);
 • Vartotojų teisių direktyva užtikrinamą apsaugą (pvz., teisę gauti informacijos prieš sudarant sutartį arba teisę atsisakyti sutarties) taikyti ir internetinėms paslaugoms, už kurias vartotojai moka pateikdami savo duomenis;
 • užtikrinti, kad internetinėmis platformomis (elektroninėmis prekyvietėmis) besinaudojantiems vartotojams būtų pranešama, ar jie perka iš profesionalaus prekiautojo, ar iš kito vartotojo, ir ar jiems taikomos vartotojų apsaugos taisyklės;
 • griežtinti ir labiau suvienodinti už vartotojų teisės pažeidimus taikomų sankcijų lygį;
 • tobulinti draudimų nustatymo procedūrą, kad būtų užtikrinama geresnė vartotojų apsauga;
 • išnagrinėti visoje ES atliekamo kolektyvinio teisių gynimo vertinimo rezultatus.

Tolesni veiksmai

Nagrinėdama galimybę atlikti teisės aktų pakeitimų, 2017 m. Komisija:

 • paskelbs įžanginį poveikio vertinimą, kuriame bus nurodyta būsimų teisėkūros priemonių taikymo sritis ir variantai;
 • internetu surengs viešas konsultacijas;
 • parengs poveikio vertinimą ir remdamasi jo rezultatais pateiks pasiūlymą dėl teisės akto.

Komisijos vykdoma veikla

Komisija jau ėmėsi atnaujinti kai kurias vartotojų apsaugos taisykles.

Komisija atnaujino savo pateiktas Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos įgyvendinimo gaires – daugelio koordinuotų ES lygmens vartotojų teisių gynimo veiksmų teisinį pagrindą.

Komisija pasiūlė šiuolaikiškas skaitmeninių sutarčių taisykles (IP/15/6264), kad būtų aišku, kaip geriau apsaugoti skaitmeninį turinį perkančius vartotojus. Ji taip pat suderins bendras teisių gynimo taisykles.

Kad būtų geriau užtikrinamas vykdymas, Komisija pasiūlė stiprinti nacionalinių vartotojų apsaugos institucijų ir Komisijos bendradarbiavimą (IP/16/1887).

Pagrindiniai faktai

Pagal savo Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT) Komisija reguliariai peržiūri ES teisės aktus siekdama nustatyti, ar ilgainiui neatsirado pernelyg didelės reglamentavimo naštos, dubliavimo, spragų, nenuoseklių ir (arba) nebeaktualių priemonių.

Pagal šią programą Komisija įvertino šešias horizontalias vartotojų apsaugos ir rinkodaros direktyvas: Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvą, Pardavimo ir garantijų direktyvą, Nesąžiningų sutarčių sąlygų direktyvą, Kainų žymėjimo direktyvą, Klaidinančios ir lyginamosios reklamos direktyvą ir Ieškinių dėl uždraudimo direktyvą. Nagrinėjant šiuos teisės aktus visoje ES apklausta per 23 000 vartotojų, vykdytas kontrolinis pirkimas, rengta nacionalinių vartotojų reikalų institucijų (organizacijų, verslo asociacijų, valdžios institucijų, ministerijų) apklausų ir atlikta elgsenos eksperimentų.

Kartu su tinkamumo patikra Komisija atliko Vartotojų teisių direktyvos vertinimą, kaip reikalaujama jos 30 straipsnyje.

Daugiau informacijos

Informacijos suvestinė: ES vartotojų teisė

Tinkamumo patikros ataskaitos santrauka

Vartotojų teisių direktyvos vertinimo santrauka

Šiandien paskelbtos išsamios ataskaitos ir pagrindžiamieji išoriniai tyrimai pateikti čia

ES vartotojų teisės ir teisės aktai

 

 

 

 

IP/17/1448

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar