Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Proračun EU za leto 2018: Komisija predlaga proračun, osredotočen na delovna mesta, naložbe, migracije in varnost

Bruselj, 30. maja 2017

Komisija je danes predstavila predlog proračuna za leto 2018 v višini 161 milijard EUR v obveznostih, da bi spodbudila ustvarjanje novih delovnih mest, zlasti za mlade, ter pospešila rast in strateške naložbe.

Z nadgrajevanjem ukrepov iz preteklih let bo proračun EU za prihodnje leto nadaljeval z učinkovitim obravnavanjem izziva migracij, tako znotraj kot zunaj EU. Izboljšano poročanje bo spodbudilo osredotočanje na konkretne rezultate, ki se bodo dosegli s pomočjo financiranja EU.

Komisar Günther H. Oettinger, pristojen za proračun in človeške vire, je povedal: „S tem proračunom želimo doseči pravo ravnovesje med ohranjanjem preteklih obveznosti, povezanih z najpomembnejšimi programi EU, in obravnavanjem novih izzivov, hkrati pa povečati dodano vrednost EU. Zagotoviti poskušamo, da bo več mladih Evropejcev lahko našlo zaposlitev ter da se bo več sredstev namenilo za ključne naložbe na terenu. Doseganje oprijemljivih rezultatov in resnične spremembe v vsakdanjem življenju Evropejcev so še naprej gonilo vseh ukrepov EU.“

Predlagani proračun deluje znotraj omejitev, ki so jih določili Evropski parlament in države članice v večletnem finančnem okviru – ob predpostavki, da bo Svet že dogovorjeni vmesni pregled tega okvira uradno sprejel kmalu po volitvah v Združenem kraljestvu 8. junija. Sicer bi bil ogrožen del dodatnih predlaganih odhodkov – na primer preostalih 700 milijonov EUR za pobudo za zaposlovanje mladih v obdobju 2018–2020 – in Komisija bi bila verjetno primorana uporabiti sredstva iz postavke za kmetijstvo, da bi plačala dodatne zneske, namenjene za varnost in migracije.

Evropski parlament in države članice Evropske unije bodo zdaj skupaj preučili ta predlog.

Spodbujanje delovnih mest in naložb

Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI), ki je v središču Junckerjevega načrta, je podprt z jamstvi iz proračuna EU, ta pa dopolnjujejo sredstva iz lastnega kapitala Evropske investicijske banke. Cilj sklada je podpreti ustvarjanje delovnih mest in spodbuditi rast s pametnejšo uporabo novih in obstoječih finančnih virov, da se izkoristijo zasebne naložbe. Po pričakovanjih naj bi doslej mobiliziral 194 milijard EUR naložb. Komisija predlaga, da se v letu 2018 za jamstveni sklad EFSI namenita dodatni dve milijardi EUR.

Strukturni in investicijski skladi ostajajo glavni naložbeni instrumenti EU, ki podpirajo mala in srednja podjetja ter ukrepe, večinoma na področjih raziskav in inovacij, transporta, okolja in razvoja podeželja. Iz proračuna EU se bo namenilo skoraj 55,4 milijarde EUR za strukturne in investicijske sklade za regije in države članice ter skoraj 59,6 milijarde EUR za kmete in razvoj podeželja.

Po počasnem začetku v prvih letih bodo strukturni in investicijski programi EU za obdobje 2014–2020 v letu 2018 po pričakovanjih začeli delovati s polno zmogljivostjo, v skladu z obveznostmi, o katerih so se dogovorili države članice in Evropski parlament. To pojasni povečanje skupnih plačil za 8,1 % v primerjavi s proračunom za leto 2017.

Spodbujanje trajnostnega razvoja bo prav tako usmerjalo uporabo proračuna EU za dejavnosti zunaj Unije, ki so se precej okrepile, sploh v sosednjih državah. Novi Evropski sklad za trajnostni razvoj naj bi tako po pričakovanjih privabil dodatno financiranje, zlasti iz zasebnega sektorja.

Boljše priložnosti za mlade

Cilj programa Erasmus+ je izvajanje dogovorjenih ciljev politike EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa, in sicer s spodbujanjem znanj in spretnosti ter kompetenc študentov, spodbujanjem izboljšanja kakovosti izobraževanja, usposabljanja in mladinskih ustanov/organizacij ter podpiranjem razvoja politike. V predlogu proračuna za leto 2018 je v ta namen namenjenih 2,3 milijarde EUR, kar je 9,5 % več kot v proračunu za leto 2017.

Do konca leta 2016 je približno 1,6 milijona mladih uživalo koristi ukrepov, ki jih podpira pobuda za zaposlovanje mladih. Ta pobuda je prispevala k upadu stopenj brezposelnosti med mladimi v večini držav članic. Vendar pa so potrebna nadaljnja prizadevanja in podpora na ravni EU, saj stopnje brezposelnosti ostajajo višje kot pred finančno krizo. V ta namen bi bilo treba v obdobju 2017–2020 za to pobudo nameniti dodatne 1,2 milijarde EUR, od katerih je 233 milijonov vključenih v predlog proračuna za leto 2018, 500 milijonov EUR pa v spremembo proračuna za leto 2017, ki se prav tako predlaga danes.

Druga priložnost za mlade so evropske solidarnostne enote, ki ponujajo možnosti za prostovoljno delo, pripravništvo in zaposlitev za obdobje 2–12 mesecev ter spodbujajo solidarnost v skupnostih po Evropi. Komisija je danes predlagala lasten proračun in pravno podlago za evropske solidarnostne enote, ki bi do leta 2020 omogočala sodelovanje 100 000 Evropejcem. Dejavnostim, povezanim z evropskimi solidarnostnimi enotami, bo v obdobju 2018–2020 skupaj namenjenih 342 milijonov EUR, od tega 89 milijonov EUR v letu 2018.

Učinkovit odgovor na geopolitične izzive

Medtem ko migracije in varnost ostajajo med najpomembnejši prednostnimi nalogami, Komisija načrtuje, da bo nadaljevala s financiranjem številnih povezanih ukrepov znotraj EU, kot so zagotavljanje humanitarne pomoči, krepitev upravljanja zunanjih meja, pomoč najbolj prizadetim državam članicam in drugo. Z zneskom 4,1 milijarde EUR, načrtovanim v predlogu proračuna za leto 2018 za področji migracij in varnosti, se skupno financiranje EU za migracije in varnost v obdobju 2015–2018 dvigne na doslej najvišji znesek v zgodovini, in sicer 22 milijard EUR. Predlog proračuna za leto 2018 odraža dejstvo, da je bila večina tega zneska prenesena v prvo polovico obdobja.

Poleg tega bodo na voljo dodatna sredstva za reševanje temeljnih vzrokov za migracije zunaj Evrope, zlasti z zagotavljanjem pomoči za države, ki niso članice EU in se soočajo z obsežnimi migracijskimi tokovi, kot sta Libanon in Jordanija. Predlog proračuna vključuje tudi zaveze za to regijo, sprejete na konferenci v Bruslju o podpori prihodnosti Sirije aprila 2017, ki skupno znašajo 560 milijona EUR.

Na področju varnosti bo financiranje EU osredotočeno predvsem na preventivne varnostne ukrepe, zlasti na področju resnega in organiziranega kriminala, vključno s krepitvijo usklajevanja in sodelovanja med nacionalnimi organi pregona, povečevanjem varnosti na zunanjih mejah EU in pomočjo državam članicam v boju proti terorizmu in kibernetski kriminaliteti.

Poleg tega je Komisija leta 2017 začela tako imenovani pripravljalni ukrep za raziskave na področju obrambe, ki jih financira EU. Skupno 90 milijonov EUR je v proračunu za obdobje 2017–2019 namenjenih za financiranje skupnih raziskav v inovativne obrambne tehnologije in izdelke.

Ozadje

Predlog proračuna EU za vsak program, ki se financira, vključuje dva zneska – obveznosti in plačila. „Obveznosti“ se nanašajo na znesek financiranja, za katerega se lahko sklenejo pogodbe v danem letu, „plačila“ pa na dejansko izplačani denar. V predlogu proračuna za leto 2018 obveznosti znašajo 161 milijard EUR (povečanje za 1,4 % v primerjavi z letom 2017), plačila pa 145 milijard EUR (povečanje za 8,1 % v primerjavi z letom 2017, zaradi strukturnih in investicijskih programov EU za obdobje 2014–2020, ki bodo v letu 2018 začeli polno delovati po postopnem zagonu v prvih letih).

Več informacij

Vodnik po proračunu EU za leto 2018 – Vprašanja in odgovori

Proračun EU, usmerjen v rezultate

Rezultati EU (spletna zbirka projektov, ki jih financira EU)

Izjava za javnost o evropskih solidarnostnih enotah

IP/17/1429

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar