Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Bugetul EU pe 2018: Comisia propune un buget axat pe locuri de muncă, investiții, migrație și securitate

Bruxelles, 30 mai 2017

Astăzi, Comisia a propus un proiect de buget pe 2018 cu angajamente în valoare de 161 de miliarde EUR pentru încurajarea creării mai multor locuri de muncă, în special pentru tineri, precum și pentru stimularea creșterii economice și a investițiilor strategice.

Având la bază acțiunile întreprinse deja în anii anteriori, bugetul de anul viitor al UE va aborda în continuare în mod eficace problema migrației, atât în interiorul, cât și în afara UE. Îmbunătățirea raportării va spori concentrarea pe rezultatele concrete care vor fi obținute datorită finanțării alocate de UE.

Comisarul Günther H. Oettinger, responsabil de buget și resurse umane, a declarat: „Dorim ca pe baza acestui buget să asigurăm un echilibru corect între respectarea angajamentelor asumate cu privire la programele de importanță majoră ale UE, pe de o parte, și abordarea noilor provocări, pe de altă parte, consolidând în același timp valoarea adăugată a UE. Vrem să ne asigurăm că tot mai mulți tineri europeni vor avea posibilitatea să își găsească un loc de muncă și că se vor realiza tot mai multe investiții concrete. Obținerea unor rezultate concrete și producerea unor schimbări de natură să îmbunătățească viața de zi cu zi a cetățenilor europeni reprezintă în continuare motorul care pune în mișcare toate acțiunile UE.”

Bugetul propus funcționează în limitele stabilite de Parlamentul European și de statele membre în cadrul financiar multianual, în ipoteza că imediat după alegerile care vor avea loc în 8 iunie în Regatul Unit va fi adoptată în mod formal de către Consiliu revizuirea intermediară convenită deja a cadrului financiar multianual. În caz contrar, unele dintre cheltuielile suplimentare propuse – cum ar fi restul de 700 de milioane EUR pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor în perioada 2018-2020 – ar fi puse în pericol, iar Comisia ar trebui probabil să utilizeze fonduri din bugetul alocat agriculturii pentru a plăti sumele suplimentare destinate securității și migrației.

Această propunere va fi dezbătută în comun de către Parlamentul European și statele membre ale Uniunii Europene.

Stimularea creării de locuri de muncă și a investițiilor

Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), care constituie esența Planului Juncker, este susținut de o garanție din bugetul UE, la care se adaugă o alocare din capitalul propriu al Băncii Europene de Investiții. Fondul are rolul de a sprijini crearea de locuri de muncă și de a impulsiona creșterea printr-o utilizare mai inteligentă a resurselor financiare noi și a celor existente, în scopul de a se valorifica investițiile private. Se preconizează deja că va mobiliza194 de miliarde EUR în investiții. În 2018, Comisia propune să aloce Fondului de garantare FEIS o sumă suplimentară de 2 miliarde EUR.

Fondul structural și Fondul de investiții sunt în continuare principalele instrumente de investiții instituite de UE pentru sprijinirea IMM-urilor și a acțiunilor întreprinse, în special, în domenii precum cercetarea și inovarea, transporturile, mediul și dezvoltarea rurală. Din bugetul UE se va aloca Fondului structural și Fondului de investiții suma de 55,4 miliarde EUR pentru regiuni și pentru statele membre și o sumă de aproximativ 59, 6 miliarde EUR pentru agricultori și dezvoltare rurală.

După un demaraj lent în primii ani, se preconizează că programele structurale și de investiții ale UE pentru perioada 2014-2020 vor atinge viteza de croazieră în 2018, conform angajamentelor convenite de statele membre și de Parlamentul European. În acest fel s-a ajuns la o creștere de 8,1 % a plăților totale, comparativ cu bugetul din 2017.

De asemenea, promovarea dezvoltării durabile va orienta acțiunea bugetului UE în afara Uniunii, care a fost consolidată în mod semnificativ în ceea ce privește țările vecine. Astfel, se estimează că noul Fond european pentru dezvoltare durabilă va atrage fonduri suplimentare, în special din sectorul privat.

Crearea unor oportunități mai bune pentru tineri

Programul „Erasmus+” vizează punerea în aplicare a obiectivelor de politică ale UE convenite în domeniile educației, formării, tineretului și sportului, prin îmbunătățirea aptitudinilor și a competențelor studenților, prin promovarea îmbunătățirii calității în educație, în formare și în instituțiile/organizațiile pentru tineret și prin promovarea elaborării de politici. În proiectul de buget pentru 2018 se alocă în acest scop 2,3 miliarde EUR, ceea ce înseamnă o creștere cu 9,5 % comparativ cu bugetul pe 2017.

Până la sfârșitul anului 2016, aproximativ 1,6 milioane de tineri au beneficiat de acțiunile sprijinite de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Această inițiativă a contribuit la diminuarea ratelor șomajului în rândul tinerilor în majoritatea statelor membre. Cu toate acestea, având în vedere că ratele șomajului sunt în continuare mai mari decât cele înregistrate în perioada anterioară crizei financiare, sunt necesare eforturi susținute și sprijin din partea UE. În acest scop, ar trebui să se aloce inițiativei, în perioada 2017-2020, o sumă suplimentară de 1,2 miliarde EUR, din care s-a inclus în proiectul de buget pentru 2018 suma de 233 de milioane EUR, iar în bugetul rectificativ pentru 2017 a fost prevăzută suma de 500 de milioane EUR, care este propusă și în prezent.

O altă oportunitate pentru tineri este Corpul european de solidaritate, care oferă posibilitatea de participare la acțiuni de voluntariat, precum și stagii profesionale sau oferte de locuri de muncă pentru perioade de 2-12 luni, ceea ce va încuraja solidaritatea în comunități din Europa. Astăzi, Comisia propune un buget propriu și un temei juridic pentru Corpul european de solidaritate, în scopul de a permite participarea a 100 000 de europeni până în 2020. Pentru perioada 2018-2020, suma totală alocată acțiunilor Corpului european de solidaritate se va ridica la 342 de milioane EUR, din care 89 de milioane EUR pentru anul 2018.

Un răspuns eficace la provocările geopolitice

Având în vedere că migrația și securitatea rămân priorități absolute, Comisia intenționează să finanțeze în continuare o gamă amplă de acțiuni conexe în cadrul UE, cum ar fi acordarea de asistență umanitară, consolidarea sistemului de gestionare a frontierelor externe, sprijinirea celor mai afectate state membre și multe altele. Cu suma de 4,1 miliarde EUR planificată în proiectul de buget pentru 2018 în domeniul migrației și al securității, valoarea totală a finanțării globale alocată de UE pentru migrație și securitate ajunge la un nivel fără precedent, de 22 de miliarde EUR în perioada 2015-2018. Proiectul de buget pentru 2018 reflectă faptul că cea mai mare parte din această sumă a fost alocată la începutul perioadei.

Vor fi disponibile, de asemenea, fonduri suplimentare pentru abordarea la nivel extern a cauzelor profunde ale migrației, îndeosebi prin furnizarea de asistență pentru țările terțe care se confruntă cu mari fluxuri de migrație, precum Libanul și Iordania. Proiectul de buget include și angajamentele în favoarea acestei regiuni, asumate la Conferința de la Bruxelles din 5 aprilie 2017 privind sprijinirea viitorului Siriei și al regiunii, în valoare totală de 560 de milioane EUR.

În domeniul securității, fondurile UE se vor concentra pe măsuri preventive de securitate, în special în domeniul criminalității grave și organizate, inclusiv pe consolidarea coordonării și cooperării dintre autoritățile de asigurare a respectării dreptului național, creșterea securității frontierelor externe ale UE și sprijinirea statelor membre în combaterea terorismului și a criminalității cibernetice.

În plus, Comisia a lansat, în 2017, o așa-zisă acțiune pregătitoare pentru cercetare în domeniul apărării, finanțată de UE. În total, pentru perioada 2017-2019 a fost înscrisă în buget suma de 90 de milioane EUR pentru finanțarea cercetării colaborative în domeniul tehnologiilor și produselor inovatoare în materie de apărare.

Context

Proiectul de buget al UE prevede două sume pentru fiecare program care urmează să fie finanțat: angajamente și plăți. „Angajamentele” se referă la finanțările care pot fi convenite prin contracte într-un anumit an; „plățile” reprezintă sumele plătite efectiv. În proiectul de buget pe 2018, angajamentele reprezintă 161 de miliarde EUR (cu 1,4% mai mult decât în 2017), iar plățile reprezintă 145 de miliarde EUR (cu 8,1% mai mult decât în 2017 - creștere datorată faptului că programele UE finanțate din fondurile structurale și de investiții aferente perioadei 2014-2020 au ajuns la viteza de croazieră în 2018, după un demaraj lent în primii ani).

Pentru informații suplimentare

- Proiectul de buget al UE pe 2018 – Întrebări și răspunsuri

- Un buget al UE axat pe rezultate

- Rezultate la nivelul UE(culegere online de proiecte finanțate de UE)

- Declarație de presă cu privire la Corpul european de solidaritate

IP/17/1429

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar