Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska komisija prejela pooblastilo za začetek pogajanj z Združenim kraljestvom

Bruselj, 22. maja 2017

Evropska komisija pozdravlja današnji sklep Sveta o odobritvi začetka pogajanj z Združenim kraljestvom po členu 50 in imenovanju Komisije za pogajalca v imenu Unije. Komisija prav tako pozdravlja sprejetje prvega sklopa pogajalskih smernic.

Navedene smernice skupaj s smernicami Evropskega sveta, o katerih so se voditelji EU-27 dogovorili 29. aprila 2017, opredeljujejo prioritete za prvo fazo pogajanj. Obe besedili dajeta Evropski komisiji kot pogajalcu Unije potrebno politično in pravno pooblastilo za pogajanja z Združenim kraljestvom v imenu EU-27. Evropski svet je na decembrskem zasedanju pozdravil odločitev Komisije, da za glavnega pogajalca imenuje Michela Barnierja.

V prvi fazi pogajanj bodo obravnavana tri glavna področja: ohranitev statusa in pravic državljanov (tako državljanov EU-27 v Združenem kraljestvu kot državljanov Združenega kraljestva v EU-27) ter njihovih družin; sklenitev dogovora o načelih finančne poravnave obveznosti Združenega kraljestva kot države članice EU ter določitev novih zunanjih meja EU, vključno z zaščito Velikonočnega sporazuma, in iskanje domiselnih rešitev, da bi se izognili neprepustni meji na irskem otoku. Med druga vprašanja spadajo še ureditve za reševanje sporov in upravljanje sporazuma o izstopu.

Komisija je danes objavila tudi svojo politiko glede preglednosti pogajanj, s katero želi zagotoviti popolno preglednost v celotnem pogajalskem procesu. Pogajalski dokumenti Komisije, ki se posredujejo državam članicam EU, Evropskemu svetu, Evropskemu parlamentu, Svetu, nacionalnim parlamentom in Združenemu kraljestvu, bodo objavljeni in dostopni javnosti na tej povezavi. Ti dokumenti med drugim vključujejo:

  • dnevne rede pogajalskih krogov,
  • dokumente o stališču EU,
  • delovne dokumente in
  • besedila predlogov EU.

Michel Barnier, glavni pogajalec Komisije za pogajanja z Združenim kraljestvom po členu 50, je dejal: „Pripravljeni smo sesti za pogajalsko mizo z Združenim kraljestvom. Naš cilj je hitro doseči dogovor o zadevah, ki jih je danes predlagal Svet .“

Naslednji koraki

Uradna pogajanja se bodo začela takoj, ko bo Združeno kraljestvo za to pripravljeno. Komisija bo v okviru priprav na prvo srečanje med pogajalci EU in Združenega kraljestva posredovala osnutke pogajalskih dokumentov državam članicam EU-27. Ti dokumenti bodo zajemali naslednja področja: pravice državljanov, Euratom, vprašanja v zvezi z blagom, ki se da na trg pred izstopom Združenega kraljestva, tekoče sodne in upravne postopke, upravljanje sporazuma po členu 50 ter finančno poravnavo. Vsi dokumenti bodo objavljeni in dostopni na spletišču TF50.

Ozadje

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 uradno obvestilo Evropski svet o svoji nameri, da izstopi iz Evropske unije. Evropski svet je 29. aprila 2017 sprejel politične smernice. Evropska komisija je 3. maja 2017 sprejela in objavila svoje priporočilo za začetek pogajanj z Združenim kraljestvom v skladu s členom 50. Navedeno priporočilo je vključevalo osnutek pogajalskih smernic in je temeljilo na smernicah Evropskega sveta z dne 29. aprila 2017. Svet je 22. maja 2017 sprejel navedeno priporočilo Komisije. Pogajanja bodo dosledno potekala na podlagi smernic Evropskega sveta in v skladu s pogajalskimi smernicami Sveta ter ob ustreznem upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 5. aprila 2017.

Več informacij

Besedilo pogajalskih smernic

Informacije o Komisijini politiki glede preglednosti

Smernice Evropskega sveta

Vprašanja in odgovori o pogajalskih smernicah

Vprašanja in odgovori o členu 50 Pogodbe o Evropski uniji

Spletno mesto Projektne skupine za pripravo in vodenje pogajanj z Združenim kraljestvom po členu 50 PEU

 

IP/17/1405

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar