Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia Europeană a primit mandatul de a începe negocierile cu Regatul Unit

Bruxelles, 22 mai 2017

Comisia Europeană salută decizia de astăzi a Consiliului de a autoriza inițierea negocierilor cu Regatul Unit în temeiul articolului 50 și de a desemna Comisia ca negociator din partea Uniunii. Comisia salută, de asemenea, adoptarea primului set de directive de negociere.

Împreună cu Orientările Consiliului European aprobate de liderii UE27 la 29 aprilie 2017, aceste directive de negociere evidențiază prioritățile primei etape a negocierilor. Ambele texte oferă Comisiei Europene, în calitate de negociator al Uniunii, mandatul politic și juridic necesar pentru a negocia cu Regatul Unit, în numele celor 27 de state membre ale Uniunii Europene. Numirea de către Comisie a lui Michel Barnier ca negociator șef a fost salutată de Consiliul European în luna decembrie.

Prima etapă a negocierilor va aborda trei domenii principale: protejarea statutului și a drepturilor cetățenilor – ale cetățenilor UE27 din Regatul Unit și ale cetățenilor britanici din țările UE27–, precum și ale familiilor acestora; stabilirea unui acord cu privire la principiile de reglementare financiară a obligațiilor care îi revin Regatului Unit în calitate de stat membru al UE; stabilirea unor prevederi care vizează noile frontiere externe ale UE, inclusiv protejarea Acordului din Vinerea Mare, precum și identificarea de soluții creative pentru evitarea instituirii unei frontiere strict controlate pe insula Irlanda. Temele de negociere includ modalități practice pentru soluționarea litigiilor și guvernanța acordului de retragere.

De asemenea, Comisia a publicat astăzi politica în materie de transparență pe care o va aplica în timpul negocierilor, aceasta vizând asigurarea unei transparențe depline pe tot parcursul procesului de negociere. Documentele de negociere ale Comisiei au fost transmise statelor membre ale Uniunii Europene, Consiliului European, Parlamentului European, Consiliului, parlamentelor naționale și Regatului Unit; acestea vor fi disponibile pentru public și vor fi publicate aici. Documentele includ, dar nu se limitează la:

  • agenda fiecărei runde de negociere;
  • documente de poziție ale UE;
  • documente neoficiale;
  • texte ale propunerilor UE.

Michel Barnier, numit de Comisie în calitatea de negociator-șef însărcinat cu conducerea negocierilor cu Regatul Unit în temeiul articolului 50, a declarat: „Suntem pregătiți să ne așezăm la masa negocierilor cu Regatul Unit. Obiectivul nostru este de a conveni cu celeritate asupra unui acord privind chestiunile prezentate astăzi de Consiliu.”

Etapele următoare

Negocierile oficiale vor începe de îndată ce Regatul Unit este pregătit. Pentru pregătirea primei reuniuni dintre negociatorii UE și ai Regatului Unit, Comisia va pune la dispoziția celor 27 de state membre ale UE proiectele de documente de negociere. Aceste documente vor aborda următoarele domenii: drepturile cetățenilor, Euratom, aspecte legate de bunurile plasate pe piață înainte de retragerea Regatului Unit din UE, procedurile judiciare și administrative în curs de desfășurare, guvernanța acordului întemeiat pe articolul 50 și reglementarea financiară. Toate documentele vor fi disponibile pentru public și vor putea fi accesate pe pagina de internet a Grupului operativ pentru pregătirea și conducerea negocierilor cu Regatul Unit în temeiul articolului 50 din TUE (TF50).

Context

La 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat Consiliului European intenția sa de a se retrage din Uniunea Europeană. Consiliul European a adoptat orientările politice la 29 aprilie 2017. La 3 mai 2017, Comisia Europeană a adoptat și a publicat recomandarea sa de a iniția negocierile cu Regatul Unit în temeiul articolului 50. Această recomandare a inclus proiecte de directive de negociere și s-a bazat pe orientările Consiliului European din 29 aprilie 2017. La 22 mai 2017, Consiliul a adoptat recomandarea Comisiei. În orice moment al lor, negocierile vor fi purtate în lumina orientărilor Consiliului European, în conformitate cu directivele de negociere ale Consiliului și ținând seama în mod corespunzător de Rezoluția Parlamentului European din 5 aprilie 2017.

Pentru informații suplimentare

Textul directivelor de negociere

Informații privind politica în materie de transparență a Comisiei

Orientările Consiliului European

Întrebări și răspunsuri referitoare la directivele de negociere

Întrebări și răspunsuri referitoare la articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană

Pagina de internet a Grupului operativ pentru pregătirea și conducerea negocierilor cu Regatul Unit în temeiul articolului 50 din TUE

 

IP/17/1405

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar