Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese Commissie krijgt mandaat om de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk te beginnen

Brussel, 22 mei 2017

De Europese Commissie verwelkomt het besluit van de Raad van vandaag waarbij zij wordt gemachtigd de onderhandelingen overeenkomstig artikel 50 met het Verenigd Koninkrijk te openen en wordt aangesteld als onderhandelaar van de Unie. De Commissie is tevens ingenomen met de goedkeuring van een eerste set onderhandelingsrichtsnoeren.

Samen met de richtsnoeren van de Europese Raad, goedgekeurd door de leiders van de EU27 op 29 april 2017, bepalen deze onderhandelingsrichtsnoeren de prioriteiten voor de eerste fase van de onderhandelingen. Beide teksten verschaffen de Europese Commissie, de onderhandelaar van de Unie, het nodige politieke en wettelijke mandaat om namens de EU27 met het Verenigd Koninkrijk te onderhandelen. De Europese Raad had in december ingestemd met de aanstelling door de Commissie van Michel Barnier als hoofdonderhandelaar.

In de eerste fase van de onderhandelingen zullen drie belangrijke thema's aan bod komen: het beschermen van de status en de rechten van burgers – burgers van de EU27 in het VK en Britse burgers in de EU27 – en hun gezinsleden; het bereiken van overeenstemming over de beginselen van de financiële afwikkeling van de Britse verplichtingen van het EU-lidmaatschap; regelingen treffen voor de nieuwe buitengrenzen van de EU, met inbegrip van de bescherming van het Goede Vrijdag-akkoord, en creatieve oplossingen vinden om een harde grens op het eiland Ierland te voorkomen. Ook moeten er regelingen worden getroffen voor geschillenbeslechting en de governance van het terugtrekkingsakkoord.

Eveneens vandaag heeft de Commissie haar transparantiebeleid voor de onderhandelingen bekendgemaakt: zij streeft naar volledige transparantie tijdens het gehele onderhandelingsproces. Onderhandelingsdocumenten van de Commissie die worden gedeeld met de lidstaten van de EU, de Europese Raad, het Europees Parlement, de Raad, de nationale parlementen en het Verenigd Koninkrijk zullen voor het publiek worden vrijgegeven en hier worden gepubliceerd. Deze documenten omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • agenda's van de onderhandelingsronden;
  • standpuntnota's van de EU,
  • discussienota's,
  • tekstvoorstellen van de EU.

Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar van de Commissie voor de artikel 50-onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk, zei hierover het volgende: „Wij zijn klaar om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten met het Verenigd Koninkrijk. Onze doelstelling is om snel tot een akkoord te komen over de punten die vandaag door de Raad naar voren zijn geschoven.”

Volgende stappen

De formele onderhandelingen zullen van start gaan zodra het Verenigd Koninkrijk daar klaar voor is. Ter voorbereiding van de eerste vergadering tussen de onderhandelaars van de EU en het Verenigd Koninkrijk zal de Commissie de ontwerp-onderhandelingsdocumenten met de EU27-lidstaten delen. Deze documenten zullen betrekking hebben op de volgende gebieden: rechten van de burgers, Euratom, kwesties in verband met vóór de terugtrekking in de handel gebrachte goederen, lopende administratieve en gerechtelijke procedures, de governance van het artikel 50-akkoord en de financiële regeling. Alle documenten zullen openbaar worden gemaakt en beschikbaar zijn op de TF50-webpagina.

Achtergrond

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Raad in kennis gesteld van zijn voornemen om zich terug te trekken uit de Europese Unie. Op 29 april 2017 heeft de Europese Raad zijn politieke richtsnoeren vastgesteld. Op 3 mei 2017 heeft de Europese Commissie haar aanbeveling tot opening van de artikel 50-onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk aangenomen en bekendgemaakt. Deze omvatte ontwerp-onderhandelingsrichtsnoeren en was gebaseerd op de richtsnoeren van de Europese Raad van 29 april 2017. Op 22 mei 2017 heeft de Raad de aanbeveling van de Commissie goedgekeurd. De onderhandelingen zullen te allen tijde worden gevoerd in het licht van de richtsnoeren van de Europese Raad, in overeenstemming met de onderhandelingsrichtsnoeren van de Raad, en terdege rekening houdend met de resolutie van het Europees Parlement van 5 april 2017.

Meer informatie

Tekst van de onderhandelingsrichtsnoeren

Informatie over het transparantiebeleid van de Commissie

Richtsnoeren van de Europese Raad

Vragen en antwoorden in verband met de onderhandelingsrichtsnoeren

Vragen en antwoorden over artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie

Website van de taskforce voor de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig artikel 50 (TF50)

 

IP/17/1405

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar