Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas Komisija saņem mandātu sākt sarunas ar Apvienoto Karalisti

Briselē, 2017. gada 22. maijā

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē Padomes šodien pieņemto lēmumu apstiprināt 50. pantā paredzēto sarunu sākšanu ar Apvienoto Karalisti un norīkot Komisiju kā Savienības sarunu vadītāju. Komisija turklāt pauž gandarījumu par sarunu norāžu pirmā kopuma pieņemšanu.

Kopā ar Eiropadomes pamatnostādnēm, par kurām ES 27 dalībvalstu valstu un valdību vadītāji vienojās 2017. gada 29. aprīlī, šajās sarunu norādēs izklāstītas prioritātes pirmajam sarunu posmam. Eiropas Komisijai kā Savienības sarunu vadītājai abi šie dokumenti sniedz nepieciešamo politisko un juridisko pilnvarojumu, lai ES 27 dalībvalstu vārdā risinātu sarunas ar Apvienoto Karalisti. Komisija par galveno sarunu vedēju izraudzījusies Mišelu Barnjē (Michel Barnier), un Eiropadome to atzinīgi novērtēja decembra sanāksmē.

Pirmajā sarunu posmā tiks aptvertas trīs galvenās jomas: pilsoņu – 27 ES dalībvalstu pilsoņu Apvienotajā Karalistē un Apvienotās Karalistes pilsoņu 27 ES dalībvalstīs – un viņu ģimeņu statusa un tiesību nodrošināšana; vienošanās par finanšu norēķinu principiem attiecībā uz Apvienotās Karalistes kā ES dalībvalsts saistībām; jauno ES ārējo robežu regulējums, tostarp Lielās piektdienas vienošanās aizsardzība, un novatorisku risinājumu rašana, lai izvairītos no stingras robežas Īrijas salā. Papildus jautājumi ir strīdu izšķiršanas kārtība un izstāšanās līguma pārvaldība.

Šodien Komisija ir publicējusi arī savu pārredzamības politiku attiecībā uz sarunām, kas ir vērsta uz to, lai nodrošinātu pilnīgu pārredzamību visā sarunu procesā. Komisijas sarunu dokumenti, kas būs pieejami ES dalībvalstīm, Eiropadomei, Eiropas Parlamentam, Padomei, valstu parlamentiem un Apvienotajai Karalistei, tiks publiskoti un būs pieejami šeit. Starp šiem dokumentiem būs arī:

  • sarunu kārtu darba kārtības;
  • ES nostājas dokumenti;
  • neoficiāli dokumenti;
  • ES priekšlikumi tekstiem.

Mišels Barnjē, Komisijas sarunu vedējs attiecībā uz 50. pantā paredzētajām sarunām ar Apvienoto Karalisti, sacīja: “Mēs esam gatavi sēsties pie sarunu galda ar Apvienoto Karalisti. Mūsu mērķis ir ātri panākt vienošanos par jautājumiem, ko šodien norādīja Padome.”

Turpmākie soļi

Oficiālās sarunas sāksies, tiklīdz Apvienotā Karaliste būs gatava. Gatavojoties pirmajai sanāksmei starp ES un Apvienotās Karalistes sarunu vedējiem, Komisija ES 27 dalībvalstīm iesniegs sarunu dokumentu projektus. Šie dokumenti attieksies uz šādām jomām: pilsoņu tiesības, Euratom, jautājumi saistībā ar precēm, kuras laistas tirgū pirms Apvienotās Karalistes izstāšanās, noritošās tiesvedības un administratīvās procedūras, 50. pantā paredzētā līguma pārvaldība un finanšu norēķini. Visi dokumenti būs publiskoti un būs pieejami TF50 tīmekļa vietnē.

Vispārīga informācija

Apvienotā Karaliste 2017. gada 29. martā paziņoja Eiropadomei par savu nodomu izstāties no Eiropas Savienības. Eiropadome 2017. gada 29. aprīlī pieņēma politiskas pamatnostādnes. Eiropas Komisija 2017. gada 3. maijā pieņēma un publicēja savu ieteikumu sākt 50. pantā paredzētās sarunas ar Apvienoto Karalisti. Tas ietvēra sarunu norāžu projektu un pamatojās uz Eiropas Padomes 2017. gada 29. aprīļa pamatnostādnēm. Padome 2017. gada 22. maijā pieņēma Komisijas ieteikumu. Sarunas viscaur tiks risinātas, ņemot vērā Eiropadomes pamatnostādnes un saskaņā ar Padomes sarunu norādēm, pienācīgi ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2017. gada 5. aprīļa rezolūciju.

Papildinformācija

Sarunu norāžu teksts

Informācija par Komisijas pārredzamības politiku

Eiropadomes pamatnostādnes

Jautājumi un atbildes par sarunu norādēm

Jautājumi un atbildes par Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu

Darba grupas 50. pantā paredzētajām sarunām ar Apvienoto Karalisti (TF50) tīmekļa vietne

 

IP/17/1405

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar