Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos Komisija įgaliojama pradėti derybas su Jungtine Karalyste

Briuselis, 2017 m. gegužės 22 d.

Europos Komisija palankiai vertina šiandieninį Tarybos sprendimą leisti pradėti derybas su Jungtine Karalyste pagal 50 straipsnį ir paskirti Komisiją Sąjungos derybininke. Gerai ir tai, kad jau priimtas pirmas derybinių nurodymų rinkinys.

Derybiniuose nurodymuose ir 2017 m. balandžio 29 d. Europos Vadovų Tarybos gairėse, dėl kurių susitarė 27 ES valstybės narės, nustatyti pirmojo derybų etapo prioritetai. Šiais dviem dokumentais Europos Komisijai, kaip Sąjungos derybininkei, suteikiami reikiami politiniai ir teisiniai įgaliojimai vesti derybas su JK visų 27 ES valstybių narių vardu. Vyriausiuoju derybininku Komisija paskyrė Michelį Barnier; tam Europos Vadovų Taryba pritarė gruodžio mėn.

Pirmajame derybų etape bus tariamasi dėl trijų pagrindinių klausimų: piliečių – 27 ES šalių piliečių Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinės Karalystės piliečių Europos Sąjungoje – statuso ir teisių išsaugojimo; susitarimo dėl Jungtinės Karalystės finansinių įsipareigojimų, kuriuos ji yra prisiėmusi kaip ES valstybė narė, principų; naujų ES išorės sienų, taip pat Didžiojo penktadienio susitarimo išsaugojimo. Sprendžiant šį klausimą taip pat reikės rasti kūrybiškų sprendimų, kaip išvengti fizinės sienos Airijos saloje. Be to, būtina susitarti, kaip organizuoti išstojimo susitarimo įgyvendinimą ir ginčų sprendimą.

Šiandien Komisija taip pat paskelbė derybų skaidrumo politiką – ja siekiama užtikrinti skaidrumą per visą derybų laikotarpį. Komisijos derybų dokumentai, kuriais ji dalijasi su ES valstybėmis narėmis, Europos Vadovų Taryba, Europos Parlamentu, Taryba, nacionaliniais parlamentais ir Jungtine Karalyste, taip pat bus skelbiami visuomenei. Tai, pavyzdžiui, šie dokumentai:

  • derybų raundų darbotvarkės;
  • ES pozicijos dokumentai;
  • neoficialūs dokumentai;
  • ES pasiūlymai dėl teksto.

Derybų su JK pagal 50 straipsnį vyriausiasis Komisijos derybininkas Michelis Barnier sakė: Esame pasirengę sėsti su Jungtine Karalyste prie derybų stalo. Mūsų tikslas – greitai susitarti dėl šiandien Tarybos iškeltų klausimų.

Tolesni veiksmai

Oficialios derybos prasidės, kai tik Jungtinė Karalystė bus pasirengusi. Rengdamasi pirmajam ES ir JK derybininkų susitikimui Komisija 27 ES valstybėmis narėmis pateiks derybų dokumentų projektus. Šiuose dokumentuose aptariami įvairūs klausimai – piliečių teisės, Euratomas, iki JK pasitraukimo bendrajai rinkai pateiktų prekių likimas, vykstančios teisinės ir administracinės procedūros, susitarimo, kuris bus sudarytas pagal 50 straipsnį, valdymas, taip pat finansinis susitarimas. Visi dokumentai bus skelbiami viešai Pasirengimo deryboms ir derybų su Jungtine Karalyste pagal ES sutarties 50 straipsnį darbo grupės interneto puslapyje.

Pagrindiniai faktai

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė Europos Vadovų Tarybai apie ketinimą išstoti iš Europos Sąjungos. 2017 m. balandžio 29 d. Europos Vadovų Taryba patvirtino savo politines gaires. 2017 m. gegužės 3 d. Europos Komisija priėmė ir paskelbė rekomendaciją pradėti derybas su Jungtine Karalyste pagal 50 straipsnį. Rekomendacijoje, grindžiamoje 2017 m. balandžio 29 d. Europos Vadovų Tarybos gairėmis, pateikti ir derybiniai nurodymai. 2017 m. gegužės 22 d. Taryba patvirtino Komisijos rekomendaciją. Derybos visą laiką bus vedamos vadovaujantis Europos Vadovų Tarybos gairėmis, laikantis Tarybos derybinių nurodymų ir tinkamai atsižvelgiant į 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento rezoliuciją.

Daugiau informacijos

Derybinių nurodymų tekstas

Informacija apie Komisijos skaidrumo politiką

Europos Vadovų Tarybos gairės

Derybiniai nurodymai. Klausimai ir atsakymai

Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnis. Klausimai ir atsakymai

Pasirengimo deryboms ir derybų su Jungtine Karalyste pagal ES sutarties 50 straipsnį darbo grupės interneto puslapis

 

IP/17/1405

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar