Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Európai Bizottság felhatalmazást kapott az Egyesült Királysággal folytatandó tárgyalások megkezdésére

Brüsszel, 2017. május 22.

Az Európai Bizottság örömmel fogadja a Tanács mai határozatát, amelyben engedélyezi az Egyesült Királysággal az 50. cikk szerint folytatandó tárgyalások megkezdését és a Bizottságot kijelöli uniós főtárgyalónak. A Bizottság üdvözli a tárgyalási irányelvek első csomagjának elfogadását is.

Az Európai Tanács iránymutatásai mellett – amelyeket az EU27 vezetői 2017. április 29-én fogadtak el – ezek a tárgyalási irányelvek jelölik ki a tárgyalások első szakaszának prioritásait. Mindkét szöveg politikai és jogi felhatalmazást biztosít az Európai Bizottság, mint uniós főtárgyaló számára az Egyesült Királysággal az EU27 nevében folytatott tárgyaláshoz. Az Európai Tanács decemberben üdvözölte, hogy a Bizottság Michel Barnier-t nevezte ki a tárgyalócsoport vezetőjének.

A tárgyalások első szakaszában az alábbi három fő területtel foglalkoznak: az állampolgárok – az EU-ban maradó 27 tagállam az Egyesült Királyságban, illetve az Egyesült Királyság az EU-ban maradó 27-tagállamában tartózkodó állampolgárainak – és családjaik jogállásának és jogainak védelme; az Egyesült Királyság uniós tagállami státuszából fakadó kötelezettségeire vonatkozó pénzügyi megállapodás elveit illető megállapodás létrejötte; az EU új külső határairól való rendelkezés, ideértve a nagypénteki megállapodás védelmét, valamint megoldásokat kell meghatározni arra vonatkozóan, hogyan kerülhető el az Ír-szigeten a szigorú határellenőrzés visszaállítása. A további kérdések közé tartoznak a vitarendezésről és a kilépési megállapodás kezelésének módjáról szóló rendelkezések.

A Bizottság ma közzétette a tárgyalásokra vonatkozó átláthatósági politikáját is, amelynek célja, hogy a tárgyalási folyamat során végig biztosítsa a teljes átláthatóságot. Az uniós tagállamokkal, az Európai Tanáccsal, az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, a nemzeti parlamentekkel és az Egyesült Királysággal megosztott bizottsági tárgyalási dokumentumokat nyilvánosságra hozzák és itt teszik közzé. Ezek a dokumentumok a teljesség igénye nélkül a következőket tartalmazzák:

  • az egyes tárgyalási fordulók napirendjei;
  • uniós állásfoglalások;
  • informális dokumentumok;
  • uniós szövegjavaslatok.

Michel Barnier az Egyesült Királysággal az 50. cikk szerint folytatandó tárgyalások uniós főtárgyalója így nyilatkozott: „Készek vagyunk az Egyesült Királysággal tárgyalóasztalhoz ülni. Célunk az, hogy a Tanács által ma előterjesztett kérdésekről a lehető leghamarabb megállapodásra jussunk.”

Következő lépések

Mihelyt az Egyesült Királyság készen áll, megkezdődnek a hivatalos tárgyalások. Az EU és az Egyesült Királyság főtárgyalói közötti első találkozó előkészítése során a Bizottság megosztja a tárgyalások dokumentumjavaslatait az EU27 tagállamaival. E dokumentumok az alábbi területekre terjednek ki: a polgárok jogai, Euratom, az Egyesült Királyság kilépését megelőzően piacra kerülő árukkal kapcsolatos kérdések, folyamatban lévő igazságügyi és igazgatási eljárások, az 50. cikk szerinti megállapodásra vonatkozó eljárásrend és a pénzügyi megállapodás. E dokumentumok közzétételére az „50. cikk” munkacsoport honlapján kerül sor.

Háttér-információk

Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én értesítette az Európai Tanácsot az Európai Unióból való kilépésre irányuló szándékáról. Az Európai Tanács 2017. április 29-én elfogadta a politikai iránymutatásait. Az Európai Bizottság 2017. május 3-án elfogadta és közzétette az Egyesült Királysággal az 50. cikk szerint folytatandó tárgyalásokról szóló ajánlását, amely magában foglalta a tárgyalási irányelvek tervezetét, amely a 2017. április 29-i európai tanácsi iránymutatáson alapul. 2017. május 22-én a Tanács elfogadta a Bizottság ajánlását. A tárgyalásokat mindvégig az Európai Tanács iránymutatásainak fényében és a Tanács tárgyalási irányelveivel összhangban, továbbá a 2017. április 5-i európai parlamenti állásfoglalás kellő figyelembevételével folytatják le.

További információk

A tárgyalási irányelvek szövege

A Bizottság átláthatósági politikájára vonatkozó információk

Az Európai Tanács iránymutatásai

Kérdések és válaszok a tárgyalási irányelvekről

Kérdések és válaszok az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkéről

Az Egyesült Királysággal az 50. cikk szerint folytatandó tárgyalásokért felelős munkacsoport (TF50) honlapja

 

IP/17/1405

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar