Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Europska komisija službeno je ovlaštena za početak pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom

Bruxelles, 22. svibnja 2017.

Europska komisija pozdravlja današnju odluku Vijeća o odobrenju početka pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom na temelju članka 50. i o imenovanju Komisije pregovaračem Unije. Komisija pozdravlja i donošenje prvog skupa pregovaračkih smjernica.

U tim pregovaračkim smjernicama, zajedno sa smjernicama Europskog vijeća koje su 29. travnja 2017. utvrdili čelnici EU27, definiraju se prioriteti prve faze pregovora. Oba teksta osiguravaju Europskoj komisiji, kao pregovaraču Unije, političke i zakonske ovlasti potrebne za pregovore s Ujedinjenom Kraljevinom u ime EU27. Europsko vijeće u prosincu je pozdravilo odluku Komisije da kao glavnog pregovarača imenuje Michela Barniera.

Prvom fazom pregovora obuhvatit će se tri glavna područja: zaštita položaja i prava građana, i to građana 27 država članica EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini i građana Ujedinjene Kraljevine u 27 država članica EU-a, te njihovih obitelji, postizanje dogovora o načelima financijske regulacije obveza Ujedinjene Kraljevine kao članice EU-a, osiguravanje novih vanjskih granica EU-a, uključujući zaštitu Sporazuma na Veliki petak, i pronalazak inovativnih rješenja za izbjegavanje „tvrde” granice na irskom otoku. Ostala pitanja obuhvaćaju aranžmane za rješavanje sporova i upravljanje sporazumom o povlačenju.

Komisija je danas objavila i svoju politiku transparentnosti za pregovore, kojom se želi osigurati potpuna transparentnost tijekom cijelog pregovaračkog postupka. Pregovarački dokumenti Komisije proslijeđeni državama članicama EU-a, Europskom vijeću, Europskom parlamentu, Vijeću, nacionalnim parlamentima i Ujedinjenoj Kraljevini bit će dostupni javnosti i objavljeni ovdje. Ti dokumenti među ostalim obuhvaćaju:

  • dnevni red krugova pregovora
  • dokumente o stajalištu EU-a
  • neslužbene dokumente
  • tekstove prijedloga EU-a.

Michel Barnier, glavni pregovarač Komisije za pregovore s Ujedinjenom Kraljevinom prema članku 50., izjavio je: Spremni smo sjesti za pregovarački stol s Ujedinjenom Kraljevinom. Cilj nam je brzo postizanje dogovora o pitanjima koje je danas iznijelo Vijeće.

Sljedeći koraci

Službeni pregovori započet će čim Ujedinjena Kraljevina bude spremna. U okviru priprema za prvi sastanak pregovarača EU-a i Ujedinjene Kraljevine 27 država članica EU-a od Komisije će primiti nacrte pregovaračkih dokumenata. Ti dokumenti obuhvaćat će sljedeća područja: prava građana, Euratom, pitanja povezana s robom koja je stavljena na tržište prije povlačenja Ujedinjene Kraljevine, sudske i upravne postupke koji su u tijeku, upravljanje sporazumom prema članku 50. i financijsku nagodbu. Svi će dokumenti biti objavljeni i dostupni na web-mjestu radne skupine TF50.

Kontekst

Ujedinjena Kraljevina 29. ožujka 2017. obavijestila je Europsko vijeće o svojoj namjeri da se povuče iz Europske Unije. Europsko vijeće donijelo je svoje političke smjernice 29. travnja 2017. Europska komisija 3. svibnja 2017. donijela je i objavila svoju preporuku za otvaranje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom na temelju članka 50. U nju je uključen nacrt pregovaračkih smjernica, a temelji se na smjernicama Europskog vijeća od 29. travnja 2017. Vijeće je 22. svibnja 2017. prihvatilo tu preporuku Komisije. Pregovori će se u svakom trenutku voditi na temelju smjernica Europskog vijeća, u skladu s pregovaračkim smjernicama Vijeća te uzimajući u obzir rezoluciju Europskog parlamenta od 5. travnja 2017.

Dodatne informacije

Tekst pregovaračkih smjernica

Informacije o Komisijinoj politici transparentnosti

Smjernice Europskog vijeća

Najčešća pitanja o pregovaračkim smjernicama

Najčešća pitanja o članku 50. Ugovora o Europskoj uniji

Web-mjesto Radne skupine za pregovore s Ujedinjenom Kraljevinom na temelju članka 50. (TF50)

 

IP/17/1405

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar