Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan komissio sai valtuudet aloittaa neuvottelut Ison-Britannian kanssa

Bryssel 22. toukokuuta 2017

Euroopan komissio toteaa saaneensa tänään neuvostolta valtuutuksen toimia unionin neuvottelijana ja aloittaa Ison-Britannian kanssa eroneuvottelut Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti. Komissio toteaa myös tyydytyksellä, että ensimmäiset neuvotteluohjeet on hyväksytty.

Neuvotteluohjeissa sekä Eurooppa-neuvoston suuntaviivoissa, joista unionin 27 muun jäsenvaltion johtajat sopivat 29. huhtikuuta 2017, hahmotellaan neuvottelujen ensimmäisen vaiheen painopisteet. Nämä kaksi asiakirjaa muodostavat komission poliittisen ja oikeudellisen valtuutuksen toimia Ison-Britannian kanssa käytävissä neuvotteluissa unionin neuvottelijana muiden jäsenvaltioiden puolesta. Eurooppa-neuvosto totesi joulukuussa antamassaan julkilausumassa suhtautuvansa myönteisesti siihen, että komissio oli nimittänyt pääneuvottelijaksi Michel Barnier'n.

Neuvottelujen ensimmäisessä vaiheessa käsitellään kolmea keskeistä aihekokonaisuutta: kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä aseman ja oikeuksien turvaaminen – tämä koskee sekä EU:n kansalaisia Isossa-Britanniassa että brittejä EU:ssa; Ison-Britannian EU-jäsenyyteen perustuvien rahoitusvelvoitteiden selvittäminen; EU:n uusia ulkorajoja koskevat järjestelyt, mihin kuuluu Pohjois-Irlannin rauhansopimuksen turvaaminen ja luovien ratkaisujen löytäminen Irlannin tilanteeseen, jottei saarella tarvitsisi palata tiukkaan rajavalvontaan. Muihin käsiteltäviin aiheisiin kuuluvat järjestelyt erosopimuksen hallinnointia ja riidanratkaisua varten.

Komissio on tänään myös linjannut pyrkivänsä noudattamaan mahdollisimman suurta avoimuutta koko neuvotteluprosessin ajan. Kaikki sellaiset komission neuvotteluasiakirjat, jotka toimitetaan EU:n jäsenvaltioille, Eurooppa-neuvostolle, Euroopan parlamentille, neuvostolle, kansallisille parlamenteille ja Isolle-Britannialle, asetetaan myös yleisön saataville ja julkaistaan verkkosivuilla. Tällaisia asiakirjoja ovat muun muassa seuraavat:

  • neuvottelukierrosten asialistat
  • EU:n kannanotot
  • epäviralliset asiakirjat
  • ehdotukset EU-teksteiksi.

Olemme valmiit istumaan neuvottelupöytään Ison-Britannian kanssa”, EU:n pääneuvottelija Michel Barnier sanoi. ”Tavoitteenamme on päästä nopeasti sopimukseen neuvoston tänään esittämistä kysymyksistä.”

Seuraavat vaiheet

Viralliset neuvottelut käynnistetään heti, kun Iso-Britannia on siihen valmis. Ensimmäisen tapaamisen valmistelemiseksi komissio toimittaa neuvotteluasiakirjojen luonnokset 27 muulle jäsenvaltiolle. Näissä asiakirjoissa käsitellään seuraavia aiheita: kansalaisten oikeudet, Euroopan atomienergiayhteisö Euratom, markkinoille ennen Ison-Britannian eroamista saatetut tavarat, vireillä olevat oikeudelliset ja hallinnolliset menettelyt, erosopimuksen hallinnointi sekä rahoituskysymysten selvittäminen. Kaikki nämä asiakirjat julkaistaan neuvottelujen valmistelu- ja toteutustyöryhmän (ns. 50 artikla ‑työryhmä) verkkosivuilla.

Tausta

Iso-Britannia ilmoitti 29. maaliskuuta 2017 Eurooppa-neuvostolle aikomuksestaan erota Euroopan unionista. Eurooppa-neuvosto hyväksyi poliittiset suuntaviivansa 29. huhtikuuta. Euroopan komissio hyväksyi ja julkaisi 3. toukokuuta suosituksensa neuvottelujen aloittamisesta. Suositus perustui Eurooppa-neuvoston 29. huhtikuuta hyväksymiin neuvotteluohjeisiin ja sisälsi neuvotteluohjeiden luonnoksen. Neuvosto hyväksyi komission suosituksen 22. toukokuuta. Neuvottelut käydään kaikissa vaiheissa Eurooppa-neuvoston suuntaviivojen mukaisesti. Neuvotteluissa noudatetaan neuvotteluohjeita ja otetaan huomioon Euroopan parlamentin 5. huhtikuuta antama päätöslauselma.

Lisätietoa

Neuvotteluohjeiden teksti

Tietoa komission avoimuuslinjauksesta

Eurooppa-neuvoston suuntaviivat

Neuvotteluohjeet – kysymyksiä ja vastauksia (vain englanniksi)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artikla – kysymyksiä ja vastauksia

50 artikla -työryhmän verkkosivut

 

IP/17/1405

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar