Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjonile tehakse ülesandeks alustada läbirääkimisi Ühendkuningriigiga

Brüssel, 22. mai 2017

Euroopa Komisjonil on hea meel nõukogu tänase otsuse üle, millega antakse luba alustada Ühendkuningriigiga läbirääkimisi aluslepingu artikli 50 alusel ja nimetatakse komisjon liidu läbirääkijaks. Komisjoni jaoks on teretulnud ka esimeste läbirääkimisjuhiste vastuvõtmine.

Neis läbirääkimisjuhistes ja Euroopa Ülemkogu läbirääkimissuunistes, milles EL27 riigipead leppisid kokku 29. aprillil 2017, on esitatud läbirääkimiste esimese etapi prioriteetsed küsimused. Mõlemas tekstis antakse Euroopa Komisjonile kui liidu läbirääkijale poliitiline ja õiguslik ülesanne pidada EL27 nimel Ühendkuningriigiga läbirääkimisi. Juba detsembris väljendas Euroopa Ülemkogu heameelt selle üle, et komisjon nimetas pealäbirääkijaks Michel Barnier'.

Läbirääkimiste esimeses etapis tegeletakse peamiselt kolme suurema teemaga: kodanike – Ühendkuningriigis elavate EL27 kodanike ja Euroopa Liidu 27 liikmesriigis elavate Ühendkuningriigi kodanike – ning nende pereliikmete õigusliku seisundi ja õiguste kaitse; kokkuleppele jõudmine Ühendkuningriigi ELi liikmesusest tulenevate kohustuste finantsarvelduse põhimõtetes; ELi uute välispiiridega seotud küsimuste lahendamine, kaasa arvatud suure reede kokkuleppe sätete kaitse, ning leidlikele lahendustele jõudmine, et vältida range piirikontrolli kehtestamist Iirimaa saarel. Kokku tuleb leppida ka väljaastumislepingu haldamises ja vaidluste lahendamise korras.

Ühtlasi avaldas komisjon täna läbirääkimiste läbipaistvuspoliitika põhimõtted, mille eesmärk on tagada kogu läbirääkimisprotsessi ajal täielik läbipaistvus. Komisjoni läbirääkimisdokumente jagatakse ELi liikmesriikide, Euroopa Ülemkogu, Euroopa Parlamendi, nõukogu, liikmesriikide parlamentide ja Ühendkuningriigiga. Ühtlasi on need üldsuse jaoks avalikud ja nendega saab tutvuda siin. Selliste dokumentide hulka kuuluvad näiteks:

  • läbirääkimisvoorude päevakorrad;
  • ELi seisukohta väljendavad dokumendid;
  • mitteametlikud dokumendid;
  • ELi tekstiettepanekud.

Michel Barnier, liidu peamine läbirääkija artikli 50 kohastel läbirääkimistel Ühendkuningriigiga, märkis: „Oleme valmis Ühendkuningriigiga läbirääkimistelaua taha istuma. Meie eesmärk on saavutada nõukogu täna esitatud teemadel kiirelt kokkulepe.”

Järgmised sammud

Ametlikud läbirääkimised algavad kohe, kui Ühendkuningriik on selleks valmis. ELi ja Ühendkuningriigi läbirääkijate esimeseks kohtumiseks valmistudes jagab komisjon läbirääkimisdokumente ELi 27 liikmesriigiga. Neis dokumentides käsitletakse järgmisi valdkondi: kodanike õigused, Euratom, enne väljaastumise kuupäeva turule lastud kaupadega seotud küsimused, pooleliolevad kohtu- ja haldusmenetlused, artikli 50 kohase väljaastumislepingu haldamine ja finantsarvelduse põhimõtted. Kõik dokumendid tehakse avalikuks ja nendega saab tutvuda artikli 50 töörühma veebilehel.

Taust

29. märtsil 2017 teatas Ühendkuningriik Euroopa Ülemkogule oma kavatsusest astuda Euroopa Liidust välja. 29. aprillil 2017 võttis Euroopa Ülemkogu vastu poliitilised suunised. 3. mail 2017 võttis Euroopa Komisjon vastu ja avaldas soovituse alustada Ühendkuningriigiga läbirääkimisi artikli 50 alusel. Soovitus sisaldas ka Euroopa Ülemkogu 29. aprilli 2017. aasta suunistel põhinevaid esialgseid läbirääkimisjuhiseid. 22. mail 2017 võttis nõukogu komisjoni soovituse vastu. Läbirääkimiste pidamisel lähtutakse alati Euroopa Ülemkogu suunistest ja nõukogu läbirääkimisjuhistest ning võetakse nõuetekohaselt arvesse Euroopa Parlamendi 5. aprilli 2017. aasta resolutsiooni.

Lisateave

Läbirääkimisjuhised

Teave komisjoni läbipaistvuspõhimõtete kohta

Euroopa Ülemkogu suunised

Küsimused ja vastused läbirääkimisjuhiste kohta

Küsimused ja vastused Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohta

Ühendkuningriigiga artikli 50 kohaste läbirääkimiste pidamise töörühma (TF50) veebisait

 

IP/17/1405

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar