Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Europa-Kommissionen får mandat til at indlede forhandlinger med Det Forenede Kongerige

Bruxelles, den 22. maj 2017

Europa-Kommissionen glæder sig over, at Rådet i dag har besluttet at give bemyndigelse til at indlede artikel 50-forhandlinger med Det Forenede Kongerige og udpeget Kommissionen som EU's forhandler. Kommissionen ser også med tilfredshed på vedtagelsen af de første forhandlingsdirektiver.

Sammen med Det Europæiske Råds retningslinjer, som blev vedtaget den 29. april 2017 af lederne af EU-27, fastlægger disse forhandlingsdirektiver prioriteterne i forhandlingernes første fase. Retningslinjerne og direktiverne giver Europa-Kommissionen – som Unionens forhandler – det nødvendige politiske og retlige mandat til at forhandle med Det Forenede Kongerige på vegne af EU-27. Kommissionens udnævnelse af Michel Barnier som chefforhandler blev godkendt af Det Europæiske Råd i december.

Første fase af forhandlingerne vedrører følgende tre hovedområder: For det første at sikre, at EU27-borgerne og deres familie i Det Forenede Kongerige og borgere fra Det Forenede Kongerige og deres familie i EU27-medlemsstaterne bevarer deres status og rettigheder. For det andet at nå til enighed om principperne for den økonomiske afregning med Det Forenede Kongerige som medlem af EU. For det tredje at træffe foranstaltninger for EU's nye ydre grænser, bl.a. hvordan Langfredagsaftalen skal beskyttes, og finde kreative løsninger for at undgå en lukket grænse mellem Irland og Nordirland. Andre spørgsmål er ordninger for tvistbilæggelse og for forvaltning af udtrædelsesaftalen.

Kommissionen har i dag også offentliggjort sin gennemsigtighedspolitik for forhandlingerne, der har til formål at sikre fuld gennemsigtighed under hele forhandlingsprocessen. Kommissionens forhandlingsdokumenter, der fremlægges for EU-medlemsstaterne, Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet, Rådet, de nationale parlamenter og Det Forenede Kongerige, vil blive gjort tilgængelige for offentligheden og offentliggjort her. Der er blandt andet tale om følgende dokumenter:

  • Dagsordener for forhandlingsrunderne
  • EU's positionspapirer
  • Uofficielle dokumenter
  • Tekstforslag fra EU.

Michel Barnier, Kommissionens chefforhandler for artikel 50-forhandlingerne med Det Forenede Kongerige, udtaler: "Vi er klar til at tage plads ved forhandlingsbordet med Det Forenede Kongerige. Vores mål er hurtigt at nå til enighed om de spørgsmål, som Rådet har fremlagt i dag."

De næste skridt

De formelle forhandlinger indledes, så snart Det Forenede Kongerige er klar. Forud for det første møde mellem EU's og Det Forenede Kongeriges forhandlere fremlægger Kommissionen udkast til forhandlingsdokumenter for EU-27-medlemsstaterne. Dokumenterne vedrører følgende områder: borgernes rettigheder, Euratom, spørgsmål vedrørende varer, der er markedsført før Det Forenede Kongeriges udtrædelse, igangværende retslige og administrative procedurer, forvaltningen af artikel 50-aftalen samt den økonomiske afregning. Alle dokumenter vil blive offentliggjort og kan findes på TF50's webside.

Baggrund

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige Det Europæiske Råd, at landet har til hensigt at udtræde af Den Europæiske Union. Det Europæiske Råd vedtog sine politiske retningslinjer den 29. april 2017. Den 3. maj 2017 vedtog og offentliggjorde Europa-Kommissionen sin henstilling om at indlede artikel 50-forhandlinger med Det Forenede Kongerige. Den indeholdt udkast til forhandlingsdirektiver og var baseret på Det Europæiske Råds retningslinjer af 29. april 2017. Den 22. maj 2017 vedtog Rådet Kommissionens henstilling. Forhandlingerne vil blive ført på grundlag af Det Europæiske Råds retningslinjer og Rådets forhandlingsdirektiver under hensyntagen til Europa-Parlamentets beslutning af 5. april 2017.

Yderligere oplysninger

Forhandlingsdirektivernes fulde tekst

Oplysninger om Kommissionens gennemsigtighedspolitik

Det Europæiske Råds retningslinjer

Spørgsmål og svar om forhandlingsdirektiverne

Spørgsmål og svar om artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union

Taskforcen vedrørende artikel 50-forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (TF50) – websted

 

IP/17/1405

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar