Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейската комисия получава мандат да започне преговори с Обединеното кралство

Брюксел, 22 май 2017 r.

Европейската комисия приветства днешното решение на Съвета да разреши започване на преговорите по член 50 с Обединеното кралство и да определи Комисията за преговарящ от името на Съюза. Комисията също така приветства приемането на първия набор от указания за водене на преговори.

Заедно с насоките на Европейския съвет, договорени от лидерите на ЕС-27 на 29 април 2017 г., тези указания очертават приоритетите за първата фаза на преговорите. И двата текста предоставят на Европейската комисия, в ролята ѝ на преговарящ от страна на Съюза, необходимия политически и правен мандат за водене на преговори с Обединеното кралство от името на ЕС-27. Комисията определи Мишел Барние за главен преговарящ, което бе приветствано от Европейския съвет през декември.

В първата фаза на преговорите ще бъдат разгледани три основни области: запазване на статута и правата на гражданите — както на гражданите на ЕС-27 в Обединеното кралство, така и на гражданите на Обединеното кралство в ЕС-27 — и на техните семейства; постигане на съгласие относно принципите на финансовото споразумение във връзка със задълженията на Обединеното кралство като член на ЕС; постигане на съгласие по новите външни граници на ЕС, включително запазване на ангажиментите по Белфасткото споразумение и намиране на гъвкави решения, за да се избегне създаването на „твърда“ граница на остров Ирландия. Сред другите въпроси са постигането на договорености по отношение на уреждането на спорове и управлението на споразумението за оттегляне.

Комисията също така публикува днес своята политика на прозрачност по отношение на преговорите, която има за цел да гарантира пълна прозрачност през целия процес на преговори. Преговорните документи на Комисията, които се обменят с държавите — членки на ЕС, Европейския съвет, Европейския парламент, Съвета, националните парламенти и Обединеното кралство, ще бъдат оповестени за широката общественост и ще бъдат публикувани тук. Тези документи по-специално включват, без това изброяване да е изчерпателно:

  • дневен ред за кръговете на преговорите;
  • документи, в които се изразява позиция на ЕС;
  • неофициални документи;
  • предложени текстове от ЕС.

Мишел Барние, главен преговарящ на Комисията в преговорите по член 50 с Обединеното кралство, заяви: „Готови сме да седнем на масата за преговори с Обединеното кралство. Нашата цел е бързо да постигнем споразумение по въпросите, повдигнати от Съвета днес.“

Следващи стъпки

Официалните преговори ще започнат веднага след като Обединеното кралство има готовност. В хода на подготовката за първата среща между преговарящите от ЕС и от Обединеното кралство Комисията ще сподели преговорните проектодокументи с държавите от ЕС-27. Тези документи ще обхващат следните области: права на гражданите, Евратом, въпроси, свързани със стоките, пуснати на пазара преди оттеглянето на Обединеното кралство, текущи съдебни и административни процедури, управление на споразумението по член 50, както и финансовото споразумение. Всички документи ще бъдат предоставени на широката общественост и ще бъдат публикувани на уебстраницата за преговорите по член 50.

Контекст

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство уведоми Европейския съвет за намерението си да се оттегли от Европейския съюз. Европейският съвет прие своите политически насоки на 29 април 2017 г. На 3 май 2017 г. Европейската комисия прие и публикува препоръката си за започване на преговорите по член 50 с Обединеното кралство. Тя включва проектоуказания за водене на преговорите и се основава на насоките на Европейския съвет от 29 април 2017 г. На 22 май 2017 г. Съветът прие препоръката на Комисията. Преговорите неотклонно ще се водят съгласно насоките на Европейския съвет и в съответствие с указанията за водене на преговори на Съвета, като надлежно се вземе предвид Резолюцията на Европейския парламент от 5 април 2017 г.

За повече информация

Текст на указанията за водене на преговорите

Информация за политиката за прозрачност на Комисията

Насоки на Европейския съвет

Въпроси и отговори относно указанията за водене на преговорите

Въпроси и отговори по член 50 от Договора за Европейския съюз

Уебстраница на Работната група за преговорите с Обединеното кралство по реда на член 50 от ДЕС (TF50)

 

IP/17/1405

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar