Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Începând de astăzi, „ordinul european de anchetă” va ajuta autoritățile să combată criminalitatea organizată și terorismul

Bruxelles, 22 mai 2017

Astăzi intră în vigoare „ordinul european de anchetă”, menit să simplifice activitatea autorităților judiciare în momentul în care acestea solicită probe din alte state membre.

De exemplu, dacă autoritățile judiciare franceze urmăresc teroriști care se ascund în Belgia, ele le pot solicita omologilor belgieni să interogheze martori sau să efectueze percheziții în numele lor. Noul instrument va simplifica și accelera anchetele penale transfrontaliere.

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitatea de gen, a declarat: „Infractorii și teroriștii nu cunosc granițe. Prin intermediul ordinului european de anchetă vom ajuta autoritățile judiciare să coopereze eficient pentru a combate criminalitatea organizată, terorismul, traficul de droguri și corupția. Autoritățile judiciare vor avea astfel acces la dovezi mai rapid, oriunde în UE. Fac apel la toate statele membre să implementeze cât mai repede ordinul european de anchetă, pentru a sprijini lupta noastră comună împotriva criminalității și terorismului. În iunie vom căuta împreună cu statele membre soluții pentru a facilita colectarea și schimbul de probe electronice. Este momentul să modernizăm întru totul instrumentele de care dispun autoritățile judiciare pentru a efectua anchete. ”

Ordinul european de anchetă se bazează pe recunoașterea reciprocă. Aceasta înseamnă că fiecare țară din UE este obligată să recunoască și să execute cererile care îi sunt adresate de alte țări, tratându-le la fel ca pe cele formulate de autoritățile proprii.

Ordinul european de anchetă prezintă mai multe avantaje:

  • Creează un instrument unic cu un domeniu larg de aplicare – ordinul va înlocui cadrul legislativ fragmentat care se folosește în prezent pentru obținerea de probe. Ordinul va acoperi întregul proces de strângere a probelor, de la înghețarea până la transferul acestora, pentru toate statele membre participante.
  • Stabilește termene-limită stricte pentru colectarea elementelor de probă – statele membre au la dispoziție maximum 30 de zile pentru a decide dacă acceptă o cerere. În caz afirmativ, se prevede un termen de 90 de zile pentru derularea investigației solicitate. Orice întârziere va fi raportată țării din UE care a emis ordinul european de anchetă.
  • Limitează motivele pentru refuzarea acestor cereri – autoritatea destinatară poate refuza executarea unui ordin european de anchetă doar în anumite circumstanțe, de exemplu dacă cererea este contrară principiilor fundamentale de drept ale țării respective sau dacă aduce prejudicii intereselor în materie de securitate națională.
  • Reduce birocrația prin introducerea unui singur formular standard tradus în limba oficială a statului executant, pe care autoritățile îl pot folosi când au nevoie de ajutor pentru obținerea de probe.
  • Protejează dreptul fundamental la apărare – autoritățile emitente trebuie să evalueze necesitatea și proporționalitatea măsurii de investigare solicitate. Ordinul european de anchetă trebuie să fie emis sau validat de o autoritate judiciară. Emiterea lui poate fi solicitată de o persoană suspectată sau acuzată ori de avocatul care o reprezintă, în conformitate cu dreptul la apărare și cu procedurile penale naționale. Statele membre trebuie să garanteze că persoanele vizate de ordinul european de anchetă au la dispoziție căi de atac echivalente celor disponibile în cauze interne și să le informeze pe persoanele respective în legătură cu aceste posibilități.

Ordinul european de anchetă permite, în special:

  • transferul temporar al persoanelor deținute în vederea obținerii de probe;
  • verificarea conturilor bancare și a operațiunilor financiare ale persoanelor suspectate sau acuzate;
  • derularea de investigații sub acoperire și interceptarea telecomunicațiilor;
  • luarea de măsuri de conservare a probelor.

Instrumentele tradiționale de investigare nu sunt întotdeauna adaptate la lumea digitală în care trăim. Autoritățile judiciare au nevoie de modalități de a accesa probele stocate în cloud și localizate în altă parte a lumii. Comisia caută în prezent soluții pentru a le oferi autorităților judiciare instrumente moderne de investigare, care să le simplifice accesul la probele electronice.

Etapele următoare

Până astăzi, 22 mai 2017, statele membre ar fi trebuit să transpună în legislația națională directiva privind ordinul european de anchetă. Comisia Europeană va analiza stadiul în care se află transpunerea și va lua măsuri în cazul statelor membre care nu s-au conformat încă.

La Consiliul Justiție din data de 8 iunie, Comisia va prezenta soluții pentru îmbunătățirea accesului transfrontalier la probele electronice.

Context

În ceea ce privește obținerea de probe pentru utilizarea în cadrul procedurilor penale, directiva se bazează pe principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judiciare.

Ea se aplică în toate țările UE, cu excepția Danemarcei și a Irlandei, care nu participă. Regatul Unit a decis să participe la directiva propusă. Aceasta înlocuiește sistemele de asistență juridică reciprocă pentru strângerea de probe, în special Convenția UE din 2000 privind asistența judiciară reciprocă și Decizia-cadru 2003/577/JAI privind înghețarea probelor.

La data de 21 mai 2010, șapte state membre ale UE (Austria, Belgia, Bulgaria, Estonia, Slovenia, Spania și Suedia) au înaintat o inițiativă privind instituirea ordinului european de anchetă. Directiva a fost adoptată în 2014 în comun de către Consiliu și Parlamentul European.

Informații suplimentare

Directiva 2014/41/UE privind ordinul european de anchetă în materie penală

Justiția în materie penală – recunoașterea elementelor de probă

Uniunea securității: doi ani mai târziu

 

IP/17/1388

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar