Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A mai naptól fogva az „európai nyomozási határozat” segíti a hatóságokat a bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemben

Brüsszel, 2017. május 22.

A mai napon hatályba lép az „európai nyomozási határozat”, amely egyszerűsíti az igazságügyi hatóságok munkáját, amikor másik uniós országokban található bizonyítékot igényelnek.

Például ha a francia igazságügyi hatóságok Belgiumban rejtőző terroristák után kutatnak, felkérhetik belga partnereiket, hogy a nevükben tanúkat hallgassanak ki vagy végezzenek házkutatásokat. Ez az új eszköz egyszerűsíti és felgyorsítja a határon átnyúló nyomozásokat.

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos így nyilatkozott: „A bűnözők és a terroristák nem vesznek tudomást a határokról. Azzal, hogy az igazságügyi hatóságokat felvértezzük az európai nyomozási határozattal, lehetővé tesszük számukra, hogy eredményesen működjenek együtt a szervezett bűnözés, a terrorizmus, a kábítószer-kereskedelem és a korrupció elleni küzdelemben. A határozat gyors hozzáférést biztosít az igazságügyi hatóságok számára az Unió bármely pontján található bizonyítékokhoz. Felszólítom az összes tagállamot, hogy a bűnözés és a terrorizmus elleni közös küzdelmünk hatékonyságának javítása érdekében a lehető leggyorsabban ültessék át a szabályozást. Júniusban megvitatjuk majd a tagállamokkal az elektronikus bizonyítékgyűjtés és -csere megkönnyítésére vonatkozó megoldásokat is. Eljött az ideje, hogy teljes körűen modernizáljuk az igazságügyi hatóságok rendelkezésére álló nyomozati eszközöket. ”

Az európai nyomozási határozat a kölcsönös elismerésen alapul, ami azt jelenti, hogy mindegyik uniós ország köteles ugyanúgy elismerni és végrehajtani a másik ország megkeresését, mint azt a saját hatóságainak határozatai esetében teszi.

Az európai nyomozási határozat a következő előnyökkel jár majd:

  • Egységes, átfogó és tág hatállyal rendelkező eszközt hoz létre – Felváltja a bizonyítékok beszerzésére vonatkozó jelenlegi széttagolt jogi keretet. Kiterjed a bizonyíték-gyűjtés egész folyamatára, a bizonyíték lefoglalásától a meglévő bizonyítéknak a részt vevő tagállamoknak történő továbbításáig.
  • Szigorú határidőket határoz meg az igényelt bizonyítékok begyűjtésére nézve – A tagállamoknak legfeljebb 30 napon belül dönteniük kell arról, hogy elfogadják-e a megkeresést. Ha elfogadják, 90 napon belül el kell végezniük a kért nyomozási cselekményt. Bármely késedelmet be kell jelenteni a nyomozási határozatot kibocsátó uniós ország számára.
  • Korlátozza az ilyen megkeresések elutasításának indokait – Az átvevő hatóságok csak bizonyos körülmények között utasíthatják el a határozat végrehajtását, például, ha a megkeresés ellentétes az ország alapelvető jogelveivel vagy sérti nemzetbiztonsági érdekeit.
  • Csökkenti a papírmunkát olyan egységes formanyomtatvány bevezetésével, amelyet lefordítanak a végrehajtó állam hivatalos nyelvére azon hatóságok számára, amelyek segítséget igényelnek a bizonyítékok beszerzésekor.
  • Megvédi a védelemhez való alapvető jogot – A kibocsátó hatóságnak meg kell vizsgálnia a kért nyomozási cselekmény szükségességét és arányosságát. Az európai nyomozási határozatot igazságügyi hatóságnak kell kibocsátania vagy validálnia, és a gyanúsított vagy vádlott, vagy a nevében eljáró ügyvéd a védelemhez való joggal és a nemzeti büntetőeljárásokkal összhangban kérheti a határozat kibocsátását. A tagállamoknak gondoskodniuk kell a hasonló belföldi ügyekben rendelkezésre állóval egyenértékű jogorvoslati lehetőségekről, és biztosítaniuk kell, hogy az érintett személyeket megfelelően tájékoztassák ezekről a lehetőségekről.

Az európai nyomozási határozat mindenekelőtt lehetővé teszi az alábbiakat:

  • fogva tartott személyek ideiglenes átadása bizonyítékok gyűjtése érdekében;
  • a gyanúsítottak vagy vádlottak bankszámláinak és pénzügyi műveleteinek ellenőrzése;
  • fedett nyomozás és telekommunikáció lehallgatása;
  • bizonyíték megőrzésére irányuló cselekmények.

A hagyományos nyomozati eszközök nem mindig megfelelőek napjaink digitális világához. Az igazságügyi hatóságoknak meg kell találniuk a módját, hogy hozzájussanak a számítási felhőben tárolt ás máshol vagy a világ valamennyi más részén található bizonyítékokhoz. A Bizottság jelenleg olyan megoldásokon dolgozik, amelyek korszerű nyomozati eszközöket biztosítanak az igazságügyi hatóságoknak ahhoz, hogy egyszerűen hozzáférjenek az elektronikus bizonyítékokhoz.

Következő lépések

A tagállamoknak a mai napig, 2017. május 22-ig kellett nemzeti jogrendszerükbe átültetniük az európai nyomozási határozatot. Az Európai Bizottság jelenleg elemzi az átültetés helyzetét, és nyomon követő lépéseket tesz azoknak a tagállamoknak az esetében, amelyek még nem hozták meg a szükséges intézkedéseket.

A Bel- és Igazságügyi Tanács június 8-i ülésén a Bizottság az elektronikus bizonyítékokhoz való határon túli hozzáférés javítását célzó megoldásokat fog előterjeszteni.

Háttér-információk

Az irányelv a bírósági határozatok kölcsönös elismerésének elvére épül a büntetőeljárás során történő bizonyításfelvétel esetében.

Ez az irányelv az összes uniós országra alkalmazandó Dánia és Írország kivételével, amelyek nem vesznek részt abban. Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy részt vesz a javasolt irányelvben. Az irányelv felváltja a bizonyítékok gyűjtésére vonatkozó jelenlegi uniós kölcsönös jogsegélyrendszert, nevezetesen a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 2000. évi uniós egyezményt, valamint a bizonyítékkal kapcsolatos biztosítási intézkedésről szóló 2003/577/IB tanácsi kerethatározatot.

2010. május 21-én hét uniós tagállam (Ausztria, Belgium, Bulgária, Észtország, Spanyolország, Svédország és Szlovénia) az európai nyomozási határozatra vonatkozó kezdeményezést terjesztett elő. A Tanács és az Európai Parlament 2014-ben közösen elfogadta az irányelvet.

További információk

A 2014/41/EU irányelv a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról

Büntető igazságszolgáltatás – bizonyítékok elismerése

Biztonságos Unió: két év elteltével

 

IP/17/1388

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar