Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropský vyšetřovací příkaz bude již od dnešního dne pomáhat příslušným orgánům v boji proti kriminalitě a terorismu

Brusel 22. května 2017

Dnes vstupuje v platnost evropský vyšetřovací příkaz. Díky němu se zjednoduší práce justičních orgánů v situacích, kdy žádají o důkazy, jež se nacházejí v jiné zemi EU.

Jestliže například francouzské justiční orgány sledují teroristy, kteří se ukrývají v Belgii, mohou belgické orgány požádat, aby jejich jménem vyslechly svědky a provedly domovní prohlídky. Tento nový nástroj přinese zjednodušení a zrychlení přeshraničního vyšetřování trestných činů.

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová k tomu uvedla: „Zločinci a teroristé neznají hranice. Evropský vyšetřovací příkaz usnadní spolupráci justičních orgánů, které tak budou moci účinněji bojovat proti organizované trestné činnosti, terorismu, obchodování s drogami a korupci. Příkaz těmto orgánům zajistí rychlý přístup k důkazům kdekoli v EU. Vyzývám všechny členské státy, aby v zájmu posílení našeho společného boje proti trestné činnosti a terorismu příkaz co nejdříve zavedly. V červnu rovněž s členskými státy projednáme řešení, která by usnadnila shromažďování a výměnu elektronických důkazů. Je načase plně modernizovat nástroje, které justiční orgány využívají pro účely vyšetřování. “

Evropský vyšetřovací příkaz je založen na vzájemném uznávání, to znamená, že každá země EU je povinna uznat a provést žádost jiné země stejně jako v případě, že by se jednalo o rozhodnutí vnitrostátních orgánů.

Evropský vyšetřovací příkaz přináší tato zlepšení:

  • Vytváří jednotný ucelený nástroj s širokou působností – vyšetřovací příkaz nahradí stávající roztříštěný právní rámec pro získávání důkazů. Účastnící se členské státy jej budou moci uplatnit v rámci celého postupu shromažďování důkazů, počínaje zajištěním důkazních prostředků až po předání důkazů.
  • Stanoví přísné lhůty pro shromažďování požadovaných důkazů – členské státy musí o přijetí žádosti rozhodnout do 30 dnů. Na provedení požadovaného vyšetřovacího úkonu, je-li žádost přijata, je stanovena lhůta 90 dnů. Jakékoli zpoždění bude oznámeno členskému státu EU, který vyšetřovací příkaz vydal.
  • Omezuje důvody pro zamítnutí žádostí – přijímající orgán může provedení evropského vyšetřovacího příkazu odmítnout pouze v určitých případech, např. pokud je žádost v rozporu se základními právními zásadami dané země nebo poškozuje zájmy vnitřní bezpečnosti.
  • Snižuje administrativu, jelikož zavádí jednotný standardní formulář přeložený do úředního jazyka vykonávajícího státu, jehož prostřednictvím mohou orgány žádat o pomoc při opatřování důkazů.
  • Chrání základní práva na obhajobu – vydávající orgány musí posoudit nezbytnost a přiměřenost požadovaného vyšetřovacího úkonu. Evropský vyšetřovací příkaz musí vydat či potvrdit justiční orgán, přičemž o jeho vydání může v souladu s právem na obhajobu a vnitrostátními předpisy upravujícími trestní řízení požádat podezřelá nebo obviněná osoba, nebo tak může jejím jménem učinit obhájce. Členské státy musí zajistit, aby byly k dispozici opravné prostředky rovnocenné těm, které jsou dostupné v obdobném vnitrostátním případě, a aby dotčené osoby byly o těchto možnostech řádně informovány.

Evropský vyšetřovací příkaz konkrétně umožňuje:

  • dočasné předání osob ve vazbě s cílem shromáždit důkazy,
  • prověření bankovních účtů a finančních operací podezřelých nebo obviněných osob,
  • skryté vyšetřování a odposlech telekomunikačních prostředků,
  • opatření k zajištění důkazů.

Ne vždy jsou tradiční vyšetřovací nástroje přizpůsobené digitálnímu světu, ve kterém žijeme. Justiční orgány potřebují získat přístup i k důkazům uloženým v cloudu, které se nacházejí v jiném členském státě nebo jinde ve světě. Komise nyní pracuje na řešeních, která by justiční orgány vybavila moderními vyšetřovacími nástroji, a zjednodušila tak jejich přístup k elektronickým důkazům.

Další kroky

Členské státy měly evropský vyšetřovací příkaz ve svém vnitrostátním právu provést do 22. května 2017, tj. do dnešního dne. Evropská komise nyní analyzuje stav provádění a s členskými státy, které dosud nepřijaly nezbytná opatření, bude situaci následně řešit.

Na zasedání Rady pro spravedlnost dne 8. června Komise předloží návrhy ke zlepšení přeshraničního přístupu k elektronickým důkazům.

Souvislosti

Pokud jde o získávání důkazů pro účely trestního řízení, směrnice vychází ze zásady vzájemného uznávání soudních rozhodnutí.

Tato směrnice se vztahuje na všechny země EU kromě Dánska a Irska, které se jí neúčastní. Spojené království se rozhodlo směrnice účastnit. Směrnicí se nahrazují evropské systémy vzájemné právní pomoci pro shromažďování důkazů, a sice Úmluva EU o vzájemné právní pomoci z roku 2000 a rámcové rozhodnutí 2003/577/SVV o zajištění důkazních prostředků.

Podnět týkající se evropského vyšetřovacího příkazu předložilo sedm členských států EU (Rakousko, Belgie, Bulharsko, Estonsko, Slovinsko a Švédsko) dne 21. května 2010. Směrnice byla přijata společně Radou a Evropským parlamentem v roce 2014.

Další informace

Směrnice 2014/41/EU o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech

Trestní soudnictví – uznávání důkazů

Bezpečnostní unie: po dvou letech

 

IP/17/1388

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar