Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropski dialog o znanjih in migracijah: Delodajalci ukrepajo skupaj s Komisijo za vključevanje migrantov

Bruselj, 23. maja 2017

.

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos ter evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen danes v okviru evropskega poslovnega vrha gostita drugo srečanje evropskega dialoga o znanjih in migracijah.

Komisarja sta v navzočnosti izvršnih direktorjev in drugih visokih predstavnikov različnih družb, ki so se zavezale k spodbujanju vključevanja migrantov, kot so IKEA, Deutsche Telekom, NCC, Accenture, B-post, Scandic hotels, ADECCO in Microsoft, ter predstavnikov gospodarskih in socialnih partnerjev uradno oznanila začetek izvajanja pobude „delodajalci z združenimi močmi za spodbujanje vključevanja“. Cilj pobude je spodbujati prizadevanja delodajalcev po vsej EU v podporo vključevanju beguncev in drugih migrantov na trg dela in tudi širše.

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je dejal: „Poskrbeti moramo, da bo vključevanje uspešno. To ni le socialna, temveč tudi gospodarska nujnost. Le z uspešnim vključevanjem vseh migrantov v EU bodo migracije lahko postale priložnost tako za migrante kot za našo evropsko družbo in gospodarstvo. Pri tem bosta odločilnega pomena vloga in angažiranost delodajalcev. Pozdravljam številna prizadevanja, ki na tem področju že potekajo po vsej Evropi, ter pozivam preostale delodajalce, da postanejo zgled in se pridružijo danes predstavljeni pobudi ,delodajalci z združenimi močmi za spodbujanje vključevanja'“.

Komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je povedala: „Današnji forum je dokaz naše zavezanosti, da bomo združili sile z delodajalci. Naša primarna naloga je, da se odzovemo na izzive ter izkoristimo priložnosti za vključevanje beguncev in prosilcev za azil na trg dela. Ta proces je lahko in bi tudi moral biti koristen za vse udeležence.

Peter Wågström, izvršni direktor podjetja NCC, je dejal: „V NCC danes že izvajamo številne obetavne projekte, ki spodbujajo vključevanje in raznolikost. To počnemo v prvi vrsti zato, ker potrebujemo več ljudi s pravimi znanji in ker smo prepričani, da lahko raznolikost prinese boljše poslovne rezultate. Obenem želimo sodelovati pri oblikovanju bolj vključujoče družbe.“

Koen Van Gerven, izvršni direktor podjetja Bpost, je dejal: „Bpost smo pomemben delodajalec v Belgiji, ki želi vsakomur dati zaposlitveno priložnost, tudi beguncem ter dolgotrajno brezposelnim in nizko usposobljenim osebam. Zato smo skupaj z več partnerji razvili pragmatično in družbeno odgovorno politiko zaposlovanja, ki nam bo pomagala uresničiti cilj socialne vključenosti.“

Jo Deblaere, operativni in izvršni direktor podjetja Accenture za Evropo, je dejal: „Zaposlovanje je ključnega pomena za izboljšanje boložaja beguncev, saj se tudi tisti med njimi, ki imajo strokovne delovne izkušnje in višjo stopnjo izobrazbe, pogosto le težko postavijo na lastne noge. V podjetju Accenture želimo pomagati beguncem, da se ponovno zaposlijo na delovnem mestu, ki ustreza njihovim kvalifikacijam, zato tudi s ponosom podpiramo pobudo Komisije, s katero bi beguncem pomagali do dostojnega preživetja in neodvisnosti.“ 

Birgit Klesper, višja podpredsednica skupine za družbeno odgovornost v podjetju Deutsche Telekom AG, je dejala: „Glavni pogoj za uspešno vključevanje v družbo je prav vključevanje na trg dela. Pristop z več deležniki je ključnega pomena za izpolnitev teh potreb po vsej Evropi. Če bomo vsi – od politikov, oblikovalcev politik, civilne družbe do poslovnega sektorja – ravnali usklajeno, bomo ta velik izziv preoblikovali v izjemno priložnost.“

Ozadje

Leta 2016 je bilo organizirano prvo srečanje evropskega dialoga o znanjih in migracijah, ki je pobuda, namenjena spodbujanju izmenjave izkušenj in mnenj med Komisijo ter gospodarskimi in socialnimi partnerji, zlasti delodajalci, o vprašanjih delovne migracije. Drugo srečanje, ki bo organizirano 23. maja 2017, bo osredotočeno na vključevanje beguncev in drugih migrantov z zakonitim prebivališčem na trg dela.

Po podatkih različnih raziskav se državljani tretjih držav še naprej srečujejo z ovirami pri dostopu do trga dela. Leta 2016 je bila stopnja zaposlenosti državljanov tretjih držav za 15,2 odstotne točke nižja od stopnje zaposlenosti državljanov EU, še posebej nizka pa je bila med ženskami. Migranti iz tretjih držav so pogosto podzaposleni, tudi tisti z univerzitetno izobrazbo [1].

Če v EU ne bomo izkoristili potenciala državljanov tretjih držav, bomo zapravili dragocene vire, tako v smislu zadevnih posameznikov kot splošneje v smislu našega gospodarstva in družbe. Migranti, ki so uspešno vključeni, lahko pripomorejo k večji splošni učinkovitosti trga dela, dolgoročno pa tudi k vzdržnosti javnih financ[2].

Komisija je zato 7. junija 2016 sprejela akcijski načrt za vključevanje državljanov tretjih držav, ki podpira tovrstna prizadevanja držav članic. Vključevanje je lahko učinkovito le, če vsi zadevni akterji, od institucij EU do nacionalnih in lokalnih organov ter organizacij civilne družbe, prevzamejo svojo vlogo. Pri vključevanju na trg dela imajo odločilno vlogo gospodarski in socialni partnerji ter zlasti delodajalci. Na nacionalni ravni so delodajalci, sindikati in gospodarske zbornice že sprejeli številne pobude. Komisija želi v okviru drugega srečanja evropskega dialoga o znanjih in migracijah posameznim delodajalcem ter drugim gospodarskim in socialnim partnerjem omogočiti, da izmenjajo informacije o svojih sedanjih in prihodnjih pobudah na tem področju.

Komisija namerava s pobudo „delodajalci z združenimi močmi za spodbujanje vključevanja“ povečati vidnost prizadevanj posameznih delodajalcev na področju vključevanja ter spodbuditi druge delodajalce, da se jim pridružijo. Zainteresirani delodajalci se lahko z današnjim dnem pridružijo pobudi na spletni strani Generalnega direktorata za migracije in notranje zadeve pri Evropski komisiji.

Poleg tega si Komisija na podlagi novega programa znanj in spretnosti za Evropo prizadeva za večjo preglednost kvalifikacij državljanov tretjih držav, izpopolnjevanje nizko usposobljenih oseb v Evropi in lažje priznavanje kvalifikacij. Kmalu se bo začelo uporabljati orodje za podporo priznavanja znanj in spretnosti migrantov iz tretjih držav.

Evropski socialni sklad (ESS) je glavni instrument financiranja podpore za vključevanje na trg dela, ki je namenjena tudi migrantom. Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF) lahko prav tako zagotovi sredstva za financiranje pripravljalnih ukrepov za lažji dostop do trga dela. V drugi polovici leta bo objavljen razpis za zbiranje predlogov v okviru sklada AMIF, da bi se podprle pobude delodajalcev in socialnih partnerjev za vključevanje beguncev in drugih migrantov na trg dela.

Več informacij

Spletišče evropskega dialoga o znanjih in migracijah

Pridružite se pobudi „delodajalci z združenimi močmi za spodbujanje vključevanja“

Komisijin akcijski načrt za vključevanje državljanov tretjih držav

Evropsko spletišče o vključevanju

Repozitorij obetavnih praks v državah članicah EU na področju vključevanja prosilcev za azil in beguncev na trg dela ter njihovega socialnega vključevanja

 

[1] Eurostat, anketa o delovni sili EU.

[2] An Economic Take on the Refugee Crisis, DG ECFIN institutional paper, julij 2016 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/ip033_en_2.pdf

IP/17/1386

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar