Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Dialogul european privind competențele și migrația: angajatorii și Comisia își unesc eforturile pentru integrarea migranților

Bruxelles, 23 mai 2017

.

Comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, Dimitris Avramopoulos, și comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen, găzduiesc astăzi cea de-a doua ediție a Dialogului european privind competențele și migrația, desfășurat în cadrul Summitului european al sectorului afacerilor.

Cei doi comisari au lansat oficial inițiativa „Angajatorii își unesc eforturile pentru a contribui la integrare” (Employers together for integration), în prezența directorilor generali și a altor reprezentanți la nivel înalt ai mai multor întreprinderi care s-au angajat să promoveze integrarea migranților, cum ar fi IKEA, Deutsche Telekom, NCC, Accenture, bpost, Scandic Hotels, ADECCO și Microsoft. La deschidere au asistat și reprezentanți ai unor parteneri sociali și economici. Inițiativa urmărește să promoveze eforturile depuse de angajatori din întreaga UE pentru a sprijini integrarea refugiaților și a altor migranți atât pe piața forței de muncă, cât și în restul societății.

În legătură cu acest subiect, Dimitris Avramopoulos, comisarul pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, a declarat următoarele: „Trebuie să luăm măsuri pentru ca integrarea să funcționeze, iar acesta nu este doar un imperativ social, ci și unul economic. Singurul mod în care migrația poate fi transformată într-o oportunitate, atât pentru migranți, cât și pentru societatea și economia europeană, îl reprezintă reușita integrării tuturor migranților aflați pe teritoriul UE. Rolul și implicarea angajatorilor sunt esențiale în acest sens. Salut eforturile pe care le depun numeroase întreprinderi din întreaga Europă și invit un număr și mai mare de angajatori să ofere un exemplu și să se alăture inițiativei «Angajatorii își unesc eforturile pentru a contribui la integrare», lansată astăzi.”

La rândul său, Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a subliniat următoarele: „Forumul organizat astăzi este un semn al angajamentului nostru de a ne uni forțele cu angajatorii. În prezent, principala noastră sarcină constă în a asuma provocările și în a valorifica oportunitățile de integrare a refugiaților și a solicitanților de azil pe piața forței de muncă. Această inițiativă poate și trebuie să ofere o soluție avantajoasă pentru toată lumea”.

Peter Wågström, director general al NCC, a declarat următoarele: „NCC desfășoară în prezent o serie de proiecte promițătoare de promovare a integrării și diversității. Înainte de toate, principalul motiv pentru care acționăm în acest sens este că avem nevoie de mai mulți angajați care să aibă competențele adecvate și că, în opinia noastră, diversitatea poate ajuta întreprinderile să obțină rezultate mai bune. În același timp, dorim să dăm o mână de ajutor la edificarea unei societăți mai favorabile incluziunii.”

Koen Van Gerven, director general al bpost, a declarat: „Bpost este unul dintre principalii angajatori din Belgia. Dorim să oferim tuturor șansa de a lucra pentru noi, inclusiv refugiaților, șomerilor pe termen lung și persoanelor slab calificate. Iată de ce, împreună cu mai mulți parteneri, am elaborat o politică de personal pragmatică și responsabilă din punct de vedere social, prin care ne propunem să realizăm această aspirație de integrare socială.”

Jo Deblaere, director pentru operațiuni comerciale la nivel mondial și director general pentru Europa la Accenture, a declarat următoarele: „Încadrarea în câmpul muncii este pur și simplu esențială pentru capacitarea refugiaților, în condițiile în care chiar și cei cu experiență profesională și studii superioare se lovesc de numeroase obstacole în încercarea de a deveni autonomi. Accenture își propune să ajute refugiații să se reintegreze pe piața forței de muncă, ocupând locuri de muncă pe măsura competențelor lor. Sprijinim cu mândrie inițiativa Comisiei menită să ajute refugiații să-și câștige din nou viața prin propriile mijloace și să-și redobândească independența”. 

Birgit Klesper, prim-vicepreședintă însărcinată cu responsabilitatea socială a întreprinderilor din Grupul Deutsche Telekom AG, a declarat următoarele: „Reușita integrării în societate depinde în principal de integrarea pe piața forței de muncă. Această condiție este valabilă în întreaga Europă și pentru îndeplinirea ei trebuie să aplicăm o abordare multipartită. Dacă acționăm în mod concertat , cu toții – clasa politică, factorii de decizie, societatea civilă și mediul de afaceri, putem transforma o mare provocare într-o mare șansă.”

Context

Dialogul european privind competențele și migrația a fost lansat în 2016 cu scopul de a promova schimbul de idei între Comisie și partenerii economici și sociali, îndeosebi angajatorii, în chestiuni legate de migrația forței de muncă. Cea de-a doua ediție a dialogului, care are loc la data de 23 mai 2017, se axează pe integrarea pe piața muncii a refugiaților și migranților cu drept de ședere.

Din studiile efectuate asupra acestui subiect reiese că pentru resortisanții țărilor terțe există în continuare bariere în calea accesului pe piața forței de muncă. În 2016, rata de ocupare profesională a resortisanților țărilor terțe a fost cu 15,2% mai mică decât cea a cetățenilor UE, înregistrând niveluri deosebit de scăzute în rândul femeilor. Migranții din țări terțe sunt angajați deseori în posturi aflate sub nivelul lor de competență, chiar și în cazul în care dețin o diplomă universitară[1].

Ar fi o enormă risipă de resurse dacă nu s-ar exploata potențialul pe care îl reprezintă resortisanții țărilor terțe aflați în UE, atât pentru persoanele în cauză, cât și pentru economia și societatea noastră, în general. Dacă sunt bine integrați, migranții pot contribui la îmbunătățirea rezultatelor generale ale pieței forței de muncă, precum și a sustenabilității finanțelor publice pe termen lung.[2]

Iată de ce Comisia a adoptat, la data de 7 iunie 2016, un plan de acțiune privind integrarea resortisanților țărilor terțe, cu scopul de a sprijini eforturile de integrare depuse de statele membre. Integrarea poate fi eficace numai dacă fiecare dintre actorii implicați își joacă rolul care îi revine: instituțiile UE, autoritățile naționale și locale, organizațiile societății civile. În ceea ce privește integrarea pe piața muncii, un rol esențial îl au de jucat partenerii economici și sociali și mai ales angajatorii. Aceștia din urmă, împreună cu sindicate și camere de comerț, au lansat numeroase inițiative la nivel național. Organizând cea de a doua ediție a Dialogului european privind competențele și migrația, Comisia își propune să ajute angajatorii și alți parteneri economici și sociali să facă schimb de idei cu privire la inițiativele lor actuale sau viitoare din acest domeniu.

Prin inițiativa Angajatorii își unesc eforturile pentru a contribui la integrare, Comisia dorește să confere vizibilitate angajamentului de a susține acțiunile de integrare asumat de anumiți angajatori și să încurajeze și alte întreprinderi să li se alăture. Începând de astăzi, angajatorii interesați se vor putea alătura inițiativei pe site-ul Direcției Generale Migrație și Afaceri Interne a Comisiei Europene.

De asemenea, în cadrul acțiunilor întreprinse în urma Noii agende pentru competențe în Europa, Comisia depune eforturi pentru a îmbunătăți transparența calificărilor resortisanților țărilor terțe și competențele persoanelor cu un nivel scăzut de calificare din Europa, precum și pentru a facilita recunoașterea calificărilor. În curând va fi lansat un instrument de sprijin pentru recunoașterea competențelor migranților care provin din țări terțe.

Fondul social european (FSE) este principalul instrument de finanțare care sprijină incluziunea pe piața forței de muncă, inclusiv a migranților. De asemenea, Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) poate finanța acțiuni preliminare pentru facilitarea accesului la piața forței de muncă. În cea de a doua jumătate a anului 2017 va fi lansată o cerere de propuneri în cadrul FAMI care va avea drept obiectiv sprijinirea inițiativelor lansate de angajatori și partenerii sociali pentru promovarea integrării pe piața muncii a refugiaților și a altor migranți.

Informații suplimentare

Site-ul web consacrat Dialogului european privind competențele și migrația

Înscrieți-vă la Inițiativa „Angajatorii își unesc eforturile pentru a contribui la integrare”

Planul de acțiune al Comisiei privind integrarea resortisanților țărilor terțe

Site-ul european privind integrarea

Bază de date privind practici promițătoare în materie de integrare pe piața muncii și de incluziune socială a solicitanților de azil și a refugiaților care se află în statele membre ale UE:

 

[1]Eurostat, Ancheta privind forța de muncă în UE.

[2] An Economic Take on the Refugee Crisis (Criza refugiaților din perspectivă economică), document instituțional al DG ECFIN, iulie 2016 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/ip033_en_2.pdf

IP/17/1386

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar