Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese dialoog over vaardigheden en migratie: werkgevers en Commissie samen voor de integratie van migranten

Brussel, 23 mei 2017

.

Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap en Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit zijn vandaag gastheer en gastvrouw voor de tweede bijeenkomst van de Europese dialoog over vaardigheden en migratie op de European Business Summit.

De commissarissen hebben het officiële startschot gegeven voor het initiatief "Employers together for integration" (werkgevers verenigd voor integratie), in aanwezigheid van CEO's en andere hoge vertegenwoordigers van een aantal ondernemingen die zich inzetten voor het bevorderen van de integratie van migranten, zoals IKEA, Deutsche Telekom, NCC, Accenture, bpost, Scandic Hotels, Adecco en Microsoft, en van vertegenwoordigers van sociale en economische partners. Het initiatief is gericht op bevordering van de inspanningen van de werkgevers in de hele EU ter ondersteuning van de integratie van vluchtelingen en andere migranten op de arbeidsmarkt en daarbuiten.

Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap: "Van integratie een succes maken, is niet alleen een sociale maar ook een economische noodzaak. Alleen een geslaagde integratie van alle migranten in de EU zal het mogelijk maken migratie om te buigen in kansen, zowel voor de migranten zelf als voor onze Europese samenleving en economie. De rol en betrokkenheid van werkgevers is daarbij essentieel. Ik ben verheugd over de vele inspanningen die op dit moment in heel Europa worden geleverd en roep meer werkgevers op om het voorbeeld te geven en zich aan te sluiten bij het initiatief "Employers together for integration" dat vandaag van start gaat.”

Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit: "Het forum is een teken dat we onze krachten willen bundelen met de werkgevers. Onze voornaamste taak is nu om het hoofd te bieden aan de uitdagingen en de kansen te benutten om vluchtelingen en asielzoekers te integreren op de arbeidsmarkt. Dit kan en moet een win-winsituatie zijn voor iedereen."

Peter Wågström, CEO van NCC: "Vandaag voert NCC een aantal veelbelovende projecten uit ter bevordering van integratie en diversiteit. Wij doen dit in de eerste plaats omdat wij meer mensen met de juiste vaardigheden nodig hebben en omdat wij geloven dat diversiteit kan leiden tot betere bedrijfsresultaten. Tegelijkertijd willen wij een rol spelen bij de opbouw van een meer inclusieve samenleving."

Koen Van Gerven, CEO van bpost: "Bpost is een grote werkgever in België en wil iedereen de kans geven om voor ons te werken, zoals vluchtelingen, langdurig werklozen en laaggeschoolden. Daarom hebben wij, samen met een aantal partners, een pragmatisch en maatschappelijk verantwoord werkgelegenheidsbeleid ontwikkeld ter verwezenlijking van deze doelstelling van sociale integratie.”

Jo Deblaere, Chief Operating Officer en Chief Executive-Europe van Accenture: "Werkgelegenheid is absoluut essentieel om vluchtelingen het heft in eigen handen te doen nemen, maar zelfs vluchtelingen met professionele werkervaring en een hogere opleiding hebben vaak moeite om zelfredzaam te worden. Bij Accenture willen wij vluchtelingen helpen terug te keren op de arbeidsmarkt in banen die aansluiten bij hun vaardigheden, en wij zijn er trots op het initiatief van de Commissie te ondersteunen en hen zo te helpen opnieuw in hun levensonderhoud te voorzien en onafhankelijk te worden.” 

Birgit Klesper, Senior Vice President Group Corporate Responsibility van Deutsche Telekom AG: "De allereerste voorwaarde voor succesvolle integratie in een samenleving is integratie op de arbeidsmarkt. Een multi-stakeholderbenadering is essentieel om in deze behoefte op Europese schaal te voorzien. Als we met zijn allen — politiek, beleidsmakers, maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven — samenwerken, wordt een grote uitdaging een geweldige kans."

Achtergrond

De Europese dialoog over vaardigheden en migratie werd in 2016 opgezet ter bevordering van de uitwisseling tussen de Commissie en de economische en sociale partners, in het bijzonder werkgevers, op het gebied van arbeidsmigratie. Voor de tweede editie, die op 23 mei 2017 plaatsvindt, is de dialoog gericht op de integratie op de arbeidsmarkt van vluchtelingen en andere legaal verblijvende migranten.

Uit onderzoek blijkt dat derdelanders nog steeds moeilijkheden ondervinden om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. In 2016 lag de arbeidsparticipatie van derdelanders 15,2 procentpunt lager dan die van EU-onderdanen. Vooral bij vrouwen is de arbeidsparticipatie laag. Derdelanders hebben vaak geen volwaardige baan, zelfs wanneer zij een universitair diploma hebben[1].

Als de EU het potentieel van de derdelanders niet benut, is dat een enorm verlies, zowel voor de betrokken personen als meer algemeen voor de economie en de maatschappij. Mits zij goed geïntegreerd zijn, kunnen migranten bijdragen tot een verbetering van de algehele prestatie van de arbeidsmarkt en de budgettaire houdbaarheid op lange termijn.[2]

Daarom heeft de Commissie op 7 juni 2016 een actieplan inzake de integratie van derdelanders aangenomen om de inspanningen van de lidstaten op het gebied van integratie te ondersteunen. Integratie kan alleen doeltreffend zijn als alle betrokken actoren hun rol spelen: EU-instellingen, nationale en lokale overheden, organisaties van het maatschappelijk middenveld. Wat de integratie op de arbeidsmarkt betreft, is de rol van de economische en sociale partners, en in het bijzonder van de werkgevers, van cruciaal belang. Op nationaal niveau zijn veel initiatieven genomen door werkgevers, vakbonden en kamers van koophandel. De Commissie wil via de tweede editie van de Europese dialoog over vaardigheden en migratie individuele werkgevers en andere economische en sociale partners de mogelijkheid bieden om hun bestaande en toekomstige initiatieven op dit gebied uit te wisselen.

Met het initiatief "Employers together for integration" wil de Commissie zichtbaarheid geven aan de inzet van individuele werkgevers ter ondersteuning van integratie en meer werkgevers aanmoedigen om zich erbij aan te sluiten. Vanaf vandaag kunnen geïnteresseerde werkgevers zich bij het initiatief aansluiten op de website van het directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie.

Bovendien werkt de Commissie naar aanleiding van de Nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa ook aan meer transparantie van de kwalificaties van derdelanders, bijscholing van laagopgeleiden in Europa en gemakkelijker erkenning van kwalificaties. Binnenkort wordt een instrument gelanceerd voor de ondersteuning van de erkenning van vaardigheden van migranten uit derde landen.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste financieringsinstrument ter ondersteuning van integratie op de arbeidsmarkt, onder meer van migranten. Het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) kan ook zorgen voor financiering van voorbereidende maatregelen voor toegang tot de arbeidsmarkt. In de tweede helft van 2017 zal in het kader van het AMIF een oproep tot het indienen van voorstellen worden gedaan ter ondersteuning van initiatieven van werkgevers en sociale partners die de arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen en andere migranten bevorderen.

Meer informatie

Website over de Europese dialoog over vaardigheden en migratie

Sluit u aan bij het initiatief "Employers together for Integration"

Actieplan van de Commissie voor de integratie van onderdanen van derde landen

Europese website over integratie

Register van veelbelovende praktijken van arbeidsmarktintegratie en sociale inclusie van asielzoekers en vluchtelingen in de EU-lidstaten:

 

[1]Eurostat, Arbeidskrachtenenquête van de EU

[2] An Economic Take on the Refugee Crisis, DG ECFIN institutional paper, juli 2016 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/ip033_en_2.pdf

IP/17/1386

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar