Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Európai párbeszéd a készségekről és a migrációról: A munkaadók és a Bizottság együtt lép fel a migránsok integrációja érdekében

Brüsszel, 2017. május 23.

.

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos és Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos a házigazdája az Európai Üzleti Csúcstalálkozó keretében a készségek és a migráció témájában ma megrendezett második európai párbeszédnek.

A biztosok a migránsok integrációjának elősegítése mellett elkötelezett vállalatok, mint például az IKEA, a Deutsche Telekom, az NCC, az Accenture, a B-post, a Scandic hotels, az ADECCO és a Microsoft vezérigazgatóinak és egyéb vezetőinek, valamint a szociális és gazdasági partnerek képviselőinek jelenlétében hivatalosan is elindították a „Munkaadók együtt az integrációért” kezdeményezést. A kezdeményezés célja, hogy Unió szerte támogassa a munkaadóknak a menekültek és más migránsok munkaerő-piaci és azon túli integrációjára irányuló erőfeszítéseit.

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „A működőképes integráció nem csupán társadalmilag, hanem gazdaságilag is szükséges. A migráció csak akkor válik lehetőséggé a migránsok, valamint az európai társadalom és gazdaság számára , ha az érkezők valamennyien sikeresen integrálódnak. Ehhez nélkülözhetetlen a munkaadók szerep- és felelősségvállalása. Örömömre szolgál az Európa szerte eddig tett számos erőfeszítés, és felkérem a többi munkaadót is, hogy járjanak elöl jó példával, és csatlakozzanak a ma újtára indított „Munkaadók együtt az integrációért” kezdeményezéshez.

Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és a mobilitásért felelős uniós biztos a következőket mondta: „A mai fórum is azt jelzi, , hogy készek vagyunk egyesíteni erőinket a munkaadókkal. Most az az elsődleges feladatunk, hogy leküzdjük a nehézségeket és megragadjuk a menekültek és menedékkérők munkaerő-piaci integrációjában rejlő lehetőségeket. Módunkban áll, hogy mindenki számára előnyös helyzetet teremtsünk, és ezt meg is kell tennünk.”

Peter Wågström, az NCC vezérigazgatója az alábbiakat nyilatkozta: „Az NCC ma számos olyan ígéretes projektet irányít, amelyek elősegítik az integrációt és a sokszínűséget. Elsősorban azért hoztuk őket létre, mert több, megfelelő készséggel rendelkező emberre van szükségünk, és hiszünk abban, hogy a sokrétűség jobb üzleti eredményeket hozhat. Ugyanakkor zeretnénk kivenni a részünket egy befogadóbb társadalom építéséből.”

Koen Van Gerven, a Bpost vezérigazgatója a következőket mondta: „A Bpost jelentős belgiumi munkaadó, amely mindenkinek lehetőséget kíván adni arra, hogy nekünk dolgozzon, ideértve a menekülteket, a tartósan munkanélkülieket és az alacsonyan képzetteket is. A társadalmi integrációval kapcsolatos ambíciónk eléréséhez tehát – számos partnerünkkel együtt – gyakorlatias és társadalmilag felelős foglalkoztatáspolitikát alakítottunk ki.”

Jo Deblaere, az Accenture operatív igazgatója és európai vezérigazgatója az alábbiakat nyilatkozta: „A menekültek helyzetének javítása szempontjából a foglalkoztatás elengedhetetlen, azonban még azok is nehezen vállnak önellátóvá, akik megfelelő munkatapasztalatokkal és magas képzettséggel rendelkeznek. Az Accenture célja, hogy segítséget nyújtsunk a menekültek számára ahhoz, hogy a képzettségüknek megfelelő munkakörökben visszatérhessenek a munkaerőpiacra, és büszkék vagyunk arra, hogy a bizottsági kezdeményezést támogatva segítséget nyújtunk számukra megélhetésük és önállóságuk visszaszerzéséhez.” 

Birgit Klesper, a Deutsche Telekom AG vállalatcsoporti felelősségvállalással foglalkozó vezető alelnökének szavai a következők voltak: „A sikeres társadalmi beilleszkedés legfontosabb előfeltétele a munkaerő-piaci integráció. A több érdekelt felet is bevonó megközelítés kulcsszerepet tölt be ezen európai léptékű szükséglet kielégítésében. Ha politikai, döntéshozatali, civil társadalmi és üzleti szinten egyaránt képesek vagyunk összehangoltan fellépni, akkor ez a jelentős kihívás nagyszerű lehetőséggé válik.”

Háttér-információk

A a készségekről és a migrációról szóló európai párbeszéd 2016-ban indult annak érdekében, hogy a Bizottság, valamint a gazdasági és társadalmi partnerek, és különösen a munkaadók eszmecserét folytassanak munkaerő-migrációs kérdésekben. A 2017. május 23-i második forduló esetében a párbeszéd a menekültek és más jogszerűen tartózkodó migránsok munkaerő-piaci integrációjára összpontosít.

A kutatások azt mutatják, hogy a harmadik országbeli állampolgárok a munkavállalás tekintetében továbbra is korlátokba ütköznek. 2016-ban a harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatási rátája 15,2 százalékponttal volt alacsonyabb az uniós polgárokénál, a nők körében pedig különösen alacsony volt a foglalkoztatottság. A harmadik országokból érkező migránsok – még az egyetemi diplomával rendelkezők is – gyakran alulfoglalkoztatottak[1].

Az Európai Unióban tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok jelentette potenciál kiaknázásának elmulasztása hatalmas erőforrás-pazarlás lenne mind maguk az érintett személyek, mind általánosabb értelemben véve egész gazdaságunk és társadalmunk számára. A migránsok – amennyiben kellően integrálódnak – hosszútávon javíthatják a munkaerőpiac általános teljesítményét és a költségvetési fenntarthatóságot.[2]

A Bizottság ezért a tagállamok integrációs erőfeszítéseinek támogatása érdekében 2016. június 7-én elfogadta a harmadik országbeli állampolgárok integrációjára vonatkozó cselekvési tervet. Az integráció csak akkor lehet sikeres, ha valamennyi érintett – az uniós intézmények, a nemzeti és helyi hatóságok, valamint a civil társadalmi szervezetek egyaránt – betölti a rá háruló szerepet. A munkaerő-piaci integráció tekintetében a gazdasági és társadalmi partnerek, és különösen a munkaadók szerepe kulcsfontosságú. A munkaadók, szakszervezetek és kereskedelmi kamarák nemzeti szinten több kezdeményezést indítottak. A Bizottság a készségekről és a migrációról szóló európai párbeszéd második fordulója keretében szeretné lehetővé tenni az egyes munkaadók, és más gazdasági és társadalmi partnerek számára, hogy megosszák az e területhez kapcsolódó jelenlegi és jövőbeli kezdeményezéseiket.

AMunkaadók együtt az integrációért kezdeményezés révén a Bizottság láthatóvá kívánja tenni az egyes munkaadóknak az integráció támogatásában való részvételét, és ösztönözni kívánja a többieket arra, hogy ők is csatlakozzanak. A mai naptól az érdeklődő munkaadók az Európai Bizottság Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóságnak honlapján csatlakozhatnak e kezdeményezéshez.

Ezen felül az Új európai készségfejlesztési programot nyomon követve a Bizottság a harmadik országbeli állampolgárok képesítésének átláthatóbbá tételén, az alacsony képzettségűek európai készségfejlesztésén és a képzettségek elismerésének megkönnyítésén is dolgozik. Hamarosan megkezdi működését a harmadik országbeli migránsok készségeinek elismerését támogató eszköz.

Az Európai Szociális Alap a munkaerő-piaci integráció fő finanszírozási eszköze, ideértve a migránsok munkaerő-piaci integrációját is. A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap szintén finanszírozást nyújt a munkaerőpiacra való belépést előkészítő intézkedésekhez. A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap keretében 2017 második felében pályázati felhívást tesznek közzé a munkaadóknak és társadalmi partnereknek a menekültek és egyéb migránsok munkaerő-piaci integrációját elősegítő kezdeményezései támogatására.

További információk

A készségekről és a migrációról szóló európai párbeszéd honlapja

Csatlakozzon a „Munkaadók együtt az integrációért” kezdeményezéshez

A harmadik országbeli állampolgárok integrációjára vonatkozó bizottsági cselekvési terv

Az európai integrációs honlap.

A menedékkérők és menekültek munkaerő-piaci és társadalmi integrációjával kapcsolatos ígéretes uniós tagállami gyakorlatok tára

 

[1] Eurostat, az EU munkaerő-piaci felmérése

[2] A menekültügyi válság gazdasági szempontú megközelítése, a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság intézményi dokumentuma, 2016. július https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/ip033_en_2.pdf

IP/17/1386

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar