Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейски диалог по въпросите на уменията и миграцията: работодателите и Комисията се обединяват с цел интеграция на мигрантите

Брюксел, 23 май 2017 r.

.

Днес комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството, Димитрис Аврамопулос, и комисарят по въпросите на заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, Мариан Тейсен са домакини на втората среща на Европейския диалог по въпросите на уменията и миграцията в рамките на Европейската бизнес среща на върха.

Комисарите официално поставиха началото на инициативата „Обединени работодатели за интеграция“ в присъствието на изпълнителни директори и други високопоставени представители на няколко компании, ангажирани да подобрят интеграцията на мигрантите, като IKEA, Deutsche Telekom, NCC, Accenture, B-post, Scandic hotels, ADECCO и Microsoft, както и представители на социалните и икономически партньори. Целта на инициативата е да се насърчат усилията на работодателите в целия ЕС в подкрепа на интеграцията на бежанци и други мигранти на пазара на труда и извън него.

Димитрис Аврамопулос, комисар по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството, заяви: „Постигането на успешно интегриране е не само социален императив, то е също така икономически императив. Само успешното интегриране на всички мигранти в ЕС ще превърне миграцията във възможност както за тях, така и за обществото и икономиката на Европа. Ролята и ангажимента на работодателите са от особено важно значение за постигането на тази цел. Приветствам полаганите в цяла Европа многобройни усилия и приканвам повече работодатели да дадат пример и да се присъединят към инициативата „Обединени работодатели за интеграция“, чието начало поставяме днес.“

Комисарят, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, Мариан Тейсен, заяви: „Днешният форум е знак за поетия от нас ангажимент да обединим силите си с работодателите. Основната ни задача сега е да се справим с предизвикателствата и да се възползваме от възможностите за интегриране на бежанците и търсещите убежище лица на пазара на труда. Изпълнението на тази задача може и следва да бъде от полза за всички.“

Петер Вагстрьом, изпълнителен директор на NCC, заяви: „Понастоящем NCC осъществява редица обещаващи проекти, с които се насърчават интеграцията и многообразието. Ние правим това преди всичко защото се нуждаем от повече хора с правилните умения и защото вярваме, че многообразието може да доведе до по-добри резултати за бизнеса. Същевременно искаме да участваме в изграждането на по-приобщаващо общество.“

Кун Ван Гервен, изпълнителен директор на Bpost, заяви: „Bpost е значим работодател в Белгия и ние се стремим да предоставим възможности на всеки да работи за нас, включително на бежанците, дългосрочно безработните и нискоквалифицираните лица. За да осъществим амбицията си за социална интеграция, разработихме прагматична и социално отговорна политика за заетостта заедно с редица партньори.“

Джо Дебларе, главен оперативен директор и главен изпълнителен директор на Europe Accenture, заяви: „Трудовата заетост има огромно значение за създаването на възможности за бежанците, но дори тези от тях с професионален трудов опит и висше образование често не успяват да постигнат самостоятелност. В Accenture се стремим да помогнем на бежанците да се реинтегрират на пазара на труда на работни места, които съответстват на техните умения, и сме горди да подкрепим инициативата на Комисията за подпомагане на стремежа им да възстановяват поминъка и независимостта си.“ 

Биргит Клеспер, старши вицепрезидент на групата за корпоративна отговорност на Deutsche Telekom AG, заяви: „Най-важното изискване за успешна интеграция в обществото е интеграцията на пазара на труда. Основна предпоставка за удовлетворяването на тази общоевропейска потребност е възприемането на подход, ангажиращ участието на множество заинтересовани страни. Ако всички действаме съгласувано — политици, създатели на политики, гражданско общество и бизнес, това сериозно предизвикателство ще се превърне в голяма възможност.“

Контекст

Началото на Европейския диалог по въпросите на уменията и миграцията бе поставено през 2016 г. с цел укрепване на обмена между Комисията и икономическите и социалните партньори, по-специално работодателите, по въпроси, свързани с трудовата миграция. Във второто издание на Диалога на 23 май 2017 г. се отделя основно внимание на интеграцията на бежанци и други законно пребиваващи мигранти на пазара на труда.

Проучванията сочат, че гражданите на трети държави продължават да срещат пречки за достъп до пазара на труда. През 2016 г. равнището на заетост на гражданите на трети държави бе с 15,2 процентни пункта по-ниско от това на гражданите на ЕС, като особено ниски са равнищата на заетост при жените. Мигрантите от трети държави често са непълно заети, дори да притежават университетска диплома1.

Нереализацията на потенциала на гражданите на трети държави в ЕС ще бъде огромно разхищение на ресурси — както за засегнатите лица, така и като цяло за икономиката и обществото ни. Ако са добре интегрирани, мигрантите могат да спомогнат за подобряване на цялостното функциониране на пазара на труда, както и за фискалната устойчивост в дългосрочен план2.

Водена от това съображение, Комисията прие на 7 юни 2016 г. План за действие относно интеграцията на граждани на трети държави с цел подпомагане на усилията на държавите членки по отношение на интеграцията. Интеграцията може да бъде ефективна само ако всички съответни участници играят своята роля: институциите на ЕС, националните и местните органи, организациите на гражданското общество. По отношение на интеграцията на пазара на труда ролята на икономическите и социалните партньори, и по-специално на работодателите, е от жизненоважно значение. Работодателите, синдикалните организации и търговските палати са предприели многобройни инициативи на национално равнище. Посредством второто издание на Европейския диалог по въпросите на уменията и миграцията Комисията иска да създаде възможности отделните работодатели и други икономически и социални партньори да споделят своите съществуващи и бъдещи инициативи в тази област.

Посредством инициативата Обединени работодатели за интеграция Комисията иска да даде публичност на ангажимента на отделни работодатели по отношение на подкрепата за интеграцията и да насърчи и други да се присъединят към тях. От днес нататък заинтересованите работодатели ще могат да се присъединят към инициативата на уебсайта на Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ на Европейската комисия.

Освен това в изпълнение на Новата европейска програма за умения Комисията работи и за по-голяма прозрачност по отношение на квалификациите на гражданите на трети държави, за повишаване на квалификацията на нискоквалифицираните лица в Европа и за улесняване на признаването на квалификациите. Скоро ще бъде създаден инструмент в подкрепа на признаването на уменията на мигранти от трети държави.

Европейският социален фонд (ЕСФ) е основният финансов инструмент за подкрепа на интегрирането на пазара на труда, включително що се отнася до мигрантите. Чрез фонда „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) може също да се предоставя финансиране за подготвителни мерки за достъп до пазара на труда. През втората половина на 2017 г. ще бъде отправена покана за представяне на предложения по линия на ФУМИ за подкрепа на инициативи на работодатели и социални партньори с цел насърчаване на интеграцията на пазара на труда на бежанци и мигранти.

За повече информация

Уебсайт относно Европейския диалог по въпросите на уменията и миграцията

Участвайте в инициативата „Обединени работодатели за интеграция“

План за действие на Комисията относно интеграцията на граждани на трети държави

Европейски уебсайт за интеграцията.

База данни с обещаващи практики за интеграция на пазара на труда и социално приобщаване в държавите — членки на ЕС, на търсещи убежище лица.

 

[1] Евростат, Изследване на работната сила в ЕС

[2] „Икономически поглед върху бежанската криза“, институционално изследване на ГД „Икономически и финансови въпроси“, юли 2016 г. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/ip033_en_2.pdf

IP/17/1386

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar