Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Europeiska solidaritetskåren – Kommissionen vill anslå över 340 miljoner euro för att skapa 100 000 platser till 2020

Bryssel den 30 maj 2017

I dag har kommissionen lagt en gedigen grund till Europeiska solidaritetskåren genom att föreslå en budget för de kommande tre åren och en särskild rättslig grund.

Det kommer att bidra till att befästa initiativet och skapa fler möjligheter för unga. Utöver möjligheterna att få en plats som volontär, praktikant eller anställd kan kårdeltagarna nu också att starta egna solidaritetsprojekt eller volontärgrupper.

I den första fasen som inleddes i december 2016 används åtta olika EU-program för att erbjuda möjligheter till volontärarbete, praktik eller anställning genom Europeiska solidaritetskåren. Fler än 30 000 unga har anmält sig och de första deltagarna har redan fått sina placeringar. Under ledning av kommissionärerna Günther Oettinger, Tibor Navracsics och Marianne Thyssen föreslår kommissionen idag en särskild rättslig grund och finansieringsmekanism för kåren. Dessutom ska kåren kunna omfatta fler typer av solidaritetsinsatser. Det kommer att bidra till mer samstämmiga och kostnadseffektiva insatser och öka genomslaget. Kommissionen vill anslå 341,5 miljoner euro till solidaritetskåren mellan 2018 och 2020 så att 100 000 unga får möjlighet att delta.

– Solidaritet är inte bara en princip utan en anda och själva kärnan i EU, säger kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Solidaritetskåren förkroppsligar denna anda. Jag är stolt över vad kåren står för och vill tacka alla unga som har anmält sig och alla organisationer som erbjuder dem platser. I dag ger vi kåren en juridisk form och en egen budget. Deltagarna på fältet är de som ger kåren och den europeiska solidariteten liv.

För kårens nästa fas planeras följande verksamhet:

  • Solidaritetsplaceringar ger unga möjlighet till volontärarbete i upp till 12 månader, praktik i vanligtvis 2–6 månader eller anställning enligt gällande nationell lagstiftning i 2–12 månader.
  • Volontärgrupper med 10 till 40 unga från olika länder kan samarbeta i ett projekt i mellan två veckor och två månader.
  • Solidaritetsprojekt innebär att små grupper med minst fem deltagare kan driva sina egna på lokal nivå i 2–12 månader.
  • Nätverksarbete ska få fler unga att gå med i kåren, sprida god praxis, ge stöd efter en placering och bilda alumniföreningar för tidigare deltagare.

Alla dessa insatser kommer att ge unga i EU nya möjligheter att engagera sig i solidaritetsverksamhet och hjälpa till i samhället. Samtidigt utvecklar de nya färdigheter som är värdefulla för både den personliga utvecklingen och det framtida arbetslivet. Europeiska solidaritetskåren ska vara inkluderande. Riktade åtgärder, exempelvis extra bidrag eller kortare placeringar ska få fler unga från mindre gynnade grupper att delta.

Alla offentliga eller privata organ som uppfyller stränga kvalitetskrav kan föreslå projekt för Europeiska solidaritetskåren. Kåren kommer att skötas av kommissionen, EU-ländernas nationella programkontor för Erasmus+ och genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea). För att hjälpa kårdeltagarna att komma in på arbetsmarknaden uppmuntras offentliga och privata arbetsförmedlingar och handelskammare att medverka.

Genom dagens förslag infriar kommissionen sitt löfte att lägga fram ett lagförslag under våren 2017, som man gav när solidaritetskåren lanserades. Förslaget till förordning måste nu antas av Europaparlamentet och rådet innan det kan träda i kraft. I ett gemensamt uttalande åtar sig EU:s institutioner att anta förslaget senast vid årsskiftet.

Bakgrund

I sitt tal om tillståndet i unionen 2016 meddelade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att han ville inrätta en europeisk solidaritetskår för att erbjuda unga mellan 18 och 30 år möjlighet att delta i olika solidaritetsinsatser i EU. Sedan starten den 7 december 2016 har över 30 000 unga anmält sig. I mars kunde organisationer börja söka efter deltagare. Sedan dess har de kontaktat omkring 9 000 deltagare och 110 unga har fått ett erbjudande. De första deltagarna har redan börjat sina placeringar.

För att få in underlag har kommissionen hållit olika samråd med allmänheten och intressenter och ett särskilt forum för intressenter. Intressenterna betonade vikten av att erbjuda platser av hög kvalitet, inkludera unga med sämre förutsättningar och validera de ungas nya färdigheter, som komplement till nationella initiativ. Man lyfte också fram behovet av en särskild budget, insatser för kommunikation och utåtriktad verksamhet och en smidig och effektiv förvaltningsstruktur.

Förslaget sammanfaller med 30-årsfirandet av Erasmusprogrammet, ett av EU:s mest framgångsrika program. Det som började som ett enkelt utbytesprogram för högskolestudenter har bytt namn till Erasmus+ och erbjuder nu flera olika möjligheter inom högre utbildning, yrkesutbildning, skolutbildning, vuxenutbildning, ungdomsverksamhet och idrott.

Mer information

Memo: Nästa steg för Europeiska solidaritetskåren: Frågor och svar

Faktablad: Nästa steg för Europeiska solidaritetskåren

Faktablad för organisationer

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the legal framework of the European Solidarity Corps and amending Regulations (EU) No 1288/2013, (EU) No 1293/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and Decision No 1313/2013/EU

Anmäl dig till Europeiska solidaritetskåren

Europeiska solidaritetskåren på Facebook

Günther Oettinger på Twitter

Tibor Navracsics på Twitter

Marianne Thyssen på Twitter och Facebook

IP/17/1383

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Videos