Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropske solidarnostne enote: Komisija želi z več kot 340 milijoni evrov vanje do leta 2020 vključiti več kot 100 000 mladih

Bruselj, 30. maja 2017

Evropska komisija je evropskim solidarnostnim enotam danes postavila trdne temelje, saj je predlagala proračun zanje za naslednja tri leta ter posebno zakonodajno podlago.

To bo pomagalo utrditi pobudo in ustvariti več priložnosti za mlade. Poleg prostovoljstva, pripravništev in zaposlitev bodo evropske solidarnostne enote udeležencem zdaj omogočile, da pripravijo lastne solidarnostne projekte ali se prijavijo kot skupina prostovoljcev.

V prvi fazi evropskih solidarnostnih enot, ki se je začela decembra 2016, osem različnih programov EU mladim po vsej Uniji nudi priložnosti za prostovoljstvo, pripravništvo ali zaposlitev. Prijavilo se je že več kot 30 000 mladih, prvi udeleženci pa so zdaj začeli s sodelovanjem v aktivnostih. Pod vodstvom komisarjev Güntherja Oettingerja, Tiborja Navracsicsa in Marianne Thyssen je Komisija danes predlagala pripravo ene same pravne podlage za evropske solidarnostne enote, poseben mehanizem njihovega financiranja in širši nabor solidarnostnih aktivnosti. Zaradi tega bodo še bolj usklajene, z večjim vplivom in bolj stroškovno učinkovite. Komisija predlaga v obdobju 2018–2020 evropskim solidarnostnim enotam nameniti 341,5 milijona evrov, kar bi do konca leta 2020 omogočilo sodelovanje 100 000 mladim Evropejcem.

Predsednik Komisije Jean-Claude Juncker je dejal: „Solidarnost ni le načelo, ampak stanje duha, ki je v samem srcu tistega, kar predstavlja Evropska unija. To načelo poosebljajo evropske solidarnostne enote. Ponosen sem na to, kar le-te predstavljajo, in hvaležen vsem, ki so se nanje prijavili, ter organizacijam, ki našim mladim nudijo priložnosti za sodelovanje. Danes smo enotam zagotovili ustrezno pravno obliko ter proračun za njihovo delovanje. Udeleženci na terenu so tisti, ki enotam – in evropski solidarnosti – vdahnejo življenje.

Za naslednjo fazo evropskih solidarnostnih enot načrtujemo naslednje vrste aktivnosti:

  • solidarnostna mesta bodo mladim omogočile udejstvovanje v prostovoljskih aktivnostih za največ 12 mesecev, pripravništva za običajno dva do šest mesecev in zaposlitve v skladu z nacionalnimi zakonodajami za dva do dvanajst mesecev;
  • prostovoljske skupine bodo od 10 do 40 mladim prostovoljcem iz različnih držav omogočile, da v dveh tednih do dveh mesecih skupaj pustijo pečat;
  • solidarnostni projekti bodo malim skupinam vsaj petih prostovoljcev omogočili na lastno pobudo na lokalni ravni pripraviti in izvajati solidarnostne projekte dva do dvanajst mesecev;
  • aktivnosti mreženja bodo v evropske solidarnostne enote pomagale pritegniti novince, omogočile izmenjavo dobrih praks, nudile podporo po zaključku sodelovanja v aktivnostih in ustvarile mreže alumnov.

Vsi ti ukrepi bodo mladim po vsej Evropi dali nove priložnosti za udejstvovanje v solidarnostnih aktivnostih, ki naslavljajo družbene izzive in krepijo skupnosti. Poleg tega bodo mladim pomagali izboljšati spretnosti in kompetence, ki jih ti potrebujejo za svoj osebni in poklicni razvoj na začetku svoje poklicne poti. Evropske solidarnostne enote so vključujoča pobuda. Usmerjeni ukrepi, kot so dodatno financiranje in krajše prakse, bodo spodbujali udeležbo mladih z manj možnostmi.

Projekte za evropske solidarnostne enote lahko predlaga kateri koli javni ali zasebni subjekt, ki izpolnjuje stroge zahteve glede kakovosti. Evropske solidarnostne enote bodo izvajale Evropska komisija, nacionalne agencije Erasmus+ v državah članicah in Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA). Za boljše vključevanje udeležencev evropskih solidarnostnih enot na trg dela se bo spodbujalo aktivno sodelovanje javnih in zasebnih služb za zaposlovanje ter gospodarskih zbornic.

Z današnjim predlogom Komisija uresničuje obljubo, ki jo je dala ob vzpostavitvi evropskih solidarnostnih enot, da bo do pomladi 2017 predstavila zakonodajni predlog. Osnutek uredbe morata zdaj sprejeti Evropski parlament in Svet, preden lahko začne veljati. Institucije EU so se v skupni izjavi zavezale, da bodo predlog udejanile do konca tega leta.

Ozadje

Predsednik Komisije Jean-Claude Juncker je v svojem govoru o stanju v Uniji leta 2016 napovedal vzpostavitev evropskih solidarnostnih enot, ki bodo mladim med 18. in 30. letom starosti nudile možnost, da sodelujejo v številnih solidarnostnih aktivnostih po vsej EU. Od vzpostavitve evropskih solidarnostnih enot 7. decembra 2016 se jim je pridružilo 30 000 mladih. Marca se je začelo usklajevanje z organizacijami; od takrat je bil navezan stik s približno 9 000 udeleženci, izdanih je bilo približno 110 ponudb, prvi udeleženci pa že sodelujejo v aktivnostih.

Komisija se je pri pripravi predloga opirala na odprto spletno raziskavo in usmerjena posvetovanja z zainteresiranimi stranmi, ki so se zaključili s forumom za zainteresirane strani. Zainteresirane strani so poudarile pomen kakovostnih aktivnosti in udeležbe mladih z manj možnostmi, potrebo po namenskem proračunu, ustreznih ukrepih za obveščanje javnosti in ozaveščanje ter smotrnih in učinkovitih strukturah upravljanja ter da je treba ovrednotiti znanje, pridobljeno v dopolnjevanju s pobudami na nacionalni ravni.

Ta predlog prihaja ravno ob času praznovanja 30. obletnice programa Erasmus, ki je eden najuspešnejših programov EU. Sprva je bil to le skromen program izmenjav v visokem šolstvu, danes pa pod imenom Erasmus+ ponuja široko paleto možnosti za učenje v visokem šolstvu, poklicnem izobraževanju in usposabljanju, šolskem izobraževanju, izobraževanju odraslih in na področju mladih ter športa.

Več informacij

Obvestilo: Nadaljnji razvoj evropskih solidarnostnih enot: vprašanja in odgovori

Informativni pregled: Nadaljnji razvoj evropskih solidarnostnih enot

Informativni pregled za organizacije

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the legal framework of the European Solidarity Corps and amending Regulations (EU) No 1288/2013, (EU) No 1293/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and Decision No 1313/2013/EU

Stran za registracijo na portalu evropskih solidarnostnih enot

Evropske solidarnostne enote na Facebooku

Spremljajte komisarja Güntherja Oettingerja na Twitterju

Spremljajte komisarja Tiborja Navracsicsa na Twitterju

Spremljajte komisarko Marianne Thyssen na Twitterju in Facebooku

IP/17/1383

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar

Videos