Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Europejski Korpus Solidarności: Komisja proponuje ponad 340 mln euro na oddelegowanie 100 tys. wolontariuszy do 2020 r.

Bruksela, 30 maja 2017 r.

Komisja stworzyła dziś solidne fundamenty dla Europejskiego Korpusu Solidarności, proponując budżet na ten cel na kolejne trzy lata i odrębną podstawę prawną.

Pomoże to w utrwaleniu tej inicjatywy i stworzy większe możliwości dla młodych ludzi. Oprócz oferowania wolontariatów, praktyk zawodowych i miejsc pracy Europejski Korpus Solidarności od tej pory zapewni uczestnikom także możliwość stworzenia własnego projektu solidarnościowego lub zgłoszenia się do wolontariatu jako grupa.

W trakcie pierwszego etapu rozpoczętego w grudniu 2016 r. uruchomiono osiem różnych programów oferujących wolontariaty, praktyki zawodowe lub miejsca pracy w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Zarejestrowało się ponad 30 tys. młodych ludzi, a pierwsi uczestnicy zostali już oddelegowani. Pod przewodnictwem komisarzy Günthera Oettingera, Tibora Navracsicsa i Marianne Thyssen Komisja proponuje wyposażenie Europejskiego Korpusu Solidarności w jednolitą podstawę prawną, własny mechanizm finansowania i szerszy zestaw działań solidarnościowych. Przyczyni się to do zwiększenia jego spójności, siły oddziaływania i efektywności pod względem kosztów. Komisja proponuje przyznanie kwoty 341,5 mln euro na Europejski Korpus Solidarności w latach 2018–2020, tak aby do końca tego okresu mogło wziąć w nim udział 100 tys. młodych Europejczyków.

Przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: „Solidarność jest czymś więcej niż tylko zasadą – to stan umysłu, który dociera do samego sedna Unii Europejskiej. Korpus Solidarności jest ucieleśnieniem tej zasady. Jestem dumny z tego, co ten korpus reprezentuje, i czuję wdzięczność wobec wszystkich ochotników i organizacji oferujących staże dla młodych ludzi. Dziś nadaliśmy korpusowi należytą formę prawną oraz udostępniliśmy budżet potrzebny do jego utrzymania. Natomiast wdrożenie w życie korpusu, a co za tym idzie – europejskiej solidarności – to zasługa uczestników”.

W następnym etapie funkcjonowania korpusu przewiduje się następujące rodzaje działań:

  • Oddelegowania w ramach korpusu będą wspierać młodych ludzi w ramach wolontariatu przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach praktyk zawodowych – zwykle przez okres 2–6 miesięcy oraz w poszukiwaniu pracy zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem krajowym – przez okres 2–12 miesięcy.
  • W ramach zespołów wolontariuszy grupy złożone z 10–40 młodych osób z różnych krajów będą mogły działać wspólnie przez okres od 2 tygodni do 2 miesięcy.
  • Projekty solidarnościowe będą mogły być tworzone z inicjatywy małych grup składających się z co najmniej pięciu uczestników i realizowane przez nie na poziomie lokalnym przez okres 2–12 miesięcy.
  • Tworzenie sieci kontaktów pomoże przyciągnąć do Europejskiego Korpusu Solidarności nowych uczestników, umożliwi wymianę dobrych praktyk, zapewni wsparcie po oddelegowaniu i ułatwi stworzenie sieci byłych uczestników.

Wszystkie te działania zapewnią młodym ludziom w całej Europie nowe możliwości prowadzenia działań solidarnościowych ukierunkowane na rozwiązywanie problemów społecznych i wzmacnianie społeczności lokalnych. Równocześnie przyczynią się do poprawy umiejętności i kompetencji młodych ludzi potrzebnych im do rozwoju osobistego i zawodowego na początku kariery. Europejski Korpus Solidarności to inicjatywa integracyjna. Ukierunkowane środki, takie jak dodatkowe fundusze lub oddelegowania na krótszy okres, będą promować udział młodych ludzi z defaworyzowanych środowisk.

Każdy podmiot publiczny lub prywatny przestrzegający rygorystycznych wymogów w zakresie jakości może zgłaszać projekty w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Za wdrożenie odpowiedzialna będzie Komisja Europejska, krajowe agencje Erasmus+ w państwach członkowskich oraz Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA). W celu poprawy integracji uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności na rynku pracy publiczne i prywatne służby zatrudnienia oraz izby handlowe będą zachęcane do aktywnego udziału.

Komisja wywiązuje się dziś z obietnicy złożonej podczas inauguracji Europejskiego Korpusu Solidarności, kiedy to zadeklarowała, że najpóźniej wiosną 2017 r. przedstawi wniosek ustawodawczy. Zanim rozporządzenie będzie mogło wejść w życie, jego projekt musi zostać przyjęty przez Parlament Europejski i Radę. We wspólnej deklaracji instytucje UE zobowiązały się do zakończenia prac nad tym wnioskiem do końca tego roku.

Kontekst

W swoim orędziu o stanie Unii w 2016 r. przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker zapowiedział utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności, który oferowałby młodym ludziom w wieku 18–30 lat możliwość udziału w różnorodnych działaniach solidarnościowych w całej UE. Od chwili jego uruchomienia w dniu 7 grudnia 2016 r. do korpusu zgłosiło się ponad 30 tys. młodych osób. W marcu rozpoczął się proces kojarzenia uczestników z organizacjami. Od tego czasu skontaktowano się z około 9 tys. osób, przedstawiono ok. 110 ofert i oddelegowano pierwszych uczestników.

W celu przygotowania tego wniosku Komisja opublikowała w internecie otwartą ankietę i ukierunkowane konsultacje z zainteresowanymi stronami. Ich efekty zaprezentowano podczas specjalnego forum zainteresowanych stron. Respondenci podkreślali znaczenie wysokiej jakości ofert oraz udziału młodzieży z defaworyzowanych środowisk, konieczność ustanowienia odrębnego budżetu, odpowiednich środków informacyjnych i komunikacyjnych oraz sprawnych i skutecznych struktur zarządzania, a także konieczność potwierdzania nabytych umiejętności w uzupełnieniu do inicjatyw krajowych.

Dzisiejszy wniosek zbiega się w czasie z obchodami 30. rocznicy programu Erasmus, jednego z najbardziej udanych programów unijnych. Początkowo skromny program wymiany studentów uczelni wyższych oferuje dziś, pod nazwą Erasmus+, szeroką gamę możliwości nauki na poziomie szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia ogólnego, kształcenia dorosłych oraz w dziedzinach młodzieży i sportu.

Dodatkowe informacje:

Notatka prasowa: Postępy w zakresie Europejskiego Korpusu Solidarności: Pytania i odpowiedzi

Arkusz informacyjny: Postępy w zakresie Europejskiego Korpusu Solidarności

Arkusz informacyjny przeznaczony dla organizacji

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the legal framework of the European Solidarity Corps and amending Regulations (EU) No 1288/2013, (EU) No 1293/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and Decision No 1313/2013/EU

Rejestracja w portalu Europejskiego Korpusu Solidarności

Europejski Korpus Solidarności na Facebooku

Komisarz Günther Oettinger na Twitterze

Komisarz Tibor Navracsics na Twitterze

Komisarz Marianne Thyssen na Twitterze i Facebooku

IP/17/1383

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar

Videos