Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europees Solidariteitskorps: Commissie stelt meer dan 340 miljoen euro ter beschikking voor 100 000 plaatsen tegen 2020

Brussel, 30 mei 2017

Vandaag heeft de Commissie het Europees Solidariteitskorps een solide basis gegeven met een voorstel voor een budget voor de komende drie jaar en een eigen rechtsgrondslag.

Dit zal het initiatief versterken en nog meer kansen voor jongeren creëren. Het korps zal nu niet alleen plaatsen voor vrijwilligerswerk, stages of banen aanbieden, maar de deelnemers ook in de gelegenheid stellen om hun eigen solidariteitsprojecten op te zetten en vrijwilligerswerk in teamverband te verrichten.

In de eerste fase, die een aanvang heeft genomen in december 2016, werden acht verschillende programma's ingeschakeld om in het kader van het Europees Solidariteitskorps mogelijkheden te bieden voor vrijwilligerswerk, stages of banen. Meer dan 30 000 jongeren hebben zich al ingeschreven en de eerste deelnemers zijn al van start gegaan. Onder leiding van de commissarissen Oettinger, Navracsics en Thyssen stelt de Commissie vandaag voor, het Europees Solidariteitskorps een eigen rechtsgrondslag en financieringsmechanisme te verschaffen en het scala aan solidariteitsacties uit te breiden. Dit zal de samenhang van het korps verbeteren en de impact en kosteneffectiviteit ervan vergroten. De Commissie stelt voor om voor de periode 2018-2020 341,5 miljoen euro aan het korps toe te wijzen, zodat 100 000 Europese jongeren tegen eind 2020 eraan kunnen deelnemen.

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zei hierover: "Solidariteit is meer dan een principe: het is een wijze van denken en voelen, die verbonden is met de kern van het Europese project. Het Solidariteitskorps geeft daaraan gestalte. Ik ben trots op datgene waar het korps voor staat en dank alle deelnemers en de organisaties die onze jongeren plaatsen aanbieden. Vandaag krijgt het korps een eigen rechtsvorm en de nodige ondersteunende middelen. De deelnemers brengen het korps – en de solidariteit in Europa – tot leven."

In de volgende fase van het korps zijn deze activiteiten gepland:

  • solidariteitsplaatsen om jongeren te ondersteunen bij het verrichten van vrijwilligerswerk voor een periode van maximum twaalf maanden, een stage van doorgaans twee tot zes maanden of een baan van twee tot twaalf maanden, in overeenstemming met de nationale wetgeving;
  • vrijwilligersgroepen waarin 10 tot 40 jonge vrijwilligers uit verschillende landen de kans krijgen om samen iets positiefs te realiseren, voor een periode van twee weken tot twee maanden;
  • solidariteitsprojecten, die kleine groepen van minstens vijf deelnemers op eigen initiatief op lokaal niveau kunnen ontwikkelen en uitvoeren, voor een periode van twee tot twaalf maanden;
  • netwerkactiviteiten om nieuwe deelnemers aan te trekken voor het Europees Solidariteitskorps en voor de uitwisseling van goede praktijken, ondersteuning na plaatsing en de oprichting van alumniverenigingen.

Al deze activiteiten zullen jongeren in heel Europa nieuwe mogelijkheden bieden om deel te nemen aan solidariteitsacties en zo maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en gemeenschappen te helpen versterken. Tegelijk zullen deze activiteiten bijdragen aan een verbetering van de vaardigheden en competenties die jongeren aan het begin van hun loopbaan nodig hebben voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het Europees Solidariteitskorps is inclusief van opzet. Met gerichte maatregelen, zoals aanvullende financiering of de beschikbaarstelling van plaatsen van kortere duur, wordt de deelname van kansarme jongeren bevorderd.

Elke openbare of particuliere organisatie die aan strikte kwaliteitseisen voldoet, kan projecten voorstellen voor het korps. Het initiatief wordt uitgevoerd door de Europese Commissie, de nationale agentschappen van Erasmus+ in de lidstaten en het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA). Om de integratie op de arbeidsmarkt van de deelnemers aan het Europees Solidariteitskorps te verbeteren, wordt de actieve betrokkenheid van openbare en particuliere diensten voor arbeidsvoorziening en kamers van koophandel aangemoedigd.

Met dit voorstel blijft de Commissie trouw aan haar belofte bij de oprichting van het Europees Solidariteitskorps om in het voorjaar van 2017 een wetgevingsvoorstel in te dienen. De ontwerpverordening moet nu door het Europees Parlement en de Raad worden goedgekeurd voor zij in werking kan treden. De EU-instellingen hebben zich er in hun gezamenlijke verklaring toe verbonden vóór het einde van het jaar wetgeving vast te stellen.

Achtergrond

In zijn toespraak over de Staat van de Unie van 2016 heeft Commissievoorzitter Juncker de oprichting aangekondigd van een Europees Solidariteitskorps, dat jongeren tussen 18 en 30 jaar kansen zou bieden om aan tal van solidariteitsacties in de hele EU deel te nemen. Sinds de oprichting op 7 december 2016 hebben meer dan 30 000 jongeren zich bij het Europees Solidariteitskorps aangesloten. In maart zijn organisaties begonnen met de selectie van deelnemers. Sindsdien hebben ze al contact opgenomen met 9 000 deelnemers en ongeveer 110 keer een concreet aanbod gedaan, en zijn de eerste deelnemers al van start gegaan.

Om dit voorstel voor te bereiden, heeft de Commissie een open online-enquête gehouden en belanghebbenden gericht geraadpleegd. Een forum voor belanghebbenden vormde hiervan het sluitstuk. De belanghebbenden onderstreepten het belang van kwaliteitsvolle plaatsen en deelname van kansarme jongeren, de noodzaak van een specifiek budget, van passende maatregelen om te communiceren en deelnemers te bereiken en van compacte en efficiënte bestuursstructuren, evenals de behoefte aan validatie van de verworven vaardigheden en complementariteit met nationale initiatieven.

Het voorstel valt samen met de viering van de 30e verjaardag van Erasmus, een van de meest succesvolle programma's van de EU. Aanvankelijk was dit een bescheiden programma voor uitwisselingen in het hoger onderwijs. Nu biedt het onder de naam Erasmus+ een brede waaier aan leermogelijkheden in het hoger, beroeps-, school- en volwassenenonderwijs, jeugdzaken en sport.

Meer informatie

Nota: Verdere ontwikkeling van het Europees Solidariteitskorps: vragen en antwoorden

Informatieblad: Verdere ontwikkeling van het Europees Solidariteitskorps

Informatieblad voor organisaties

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the legal framework of the European Solidarity Corps and amending Regulations (EU) No 1288/2013, (EU) No 1293/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and Decision No 1313/2013/EU

Aanmeldingspagina op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps

Facebookpagina Europees Solidariteitskorps

Volg commissaris Oettinger op Twitter

Volg commissaris Navracsics op Twitter

Volg commissaris Thyssen op Twitter en Facebook

IP/17/1383

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar

Videos