Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos solidarumo korpusas. Komisija siūlo per 340 mln. EUR, kad iki 2020 m. būtų sukurta 100 000 vietų savanoriams, stažuotojams ir darbuotojams

Briuselis, 2017 m. gegužės 30 d.

Šiandien Komisija užtikrino tvirtą Europos solidarumo korpuso pagrindą – pasiūlė specialų biudžetą ateinantiems trejiems metams ir atskirą teisinį pagrindą.

Tai padės sustiprinti iniciatyvą ir sukurti daugiau galimybių jaunimui. Europos solidarumo korpusas teiks ne tik galimybių būti savanoriais, stažuotis ir dirbti – nuo šiol dalyviai galės kurti savo solidarumo projektus ar užsiimti savanoriška veikla kaip grupės nariai.

Per 2016 m. gruodžio mėn. pradėtą pirmąjį etapą pasitelktos aštuonios skirtingos programos, siekiant pagal Europos solidarumo korpuso iniciatyvą sudaryti galimybių užsiimti savanoriška veikla, stažuotis arba dirbti. Užsiregistravo jau daugiau kaip 30 000 jaunuolių, pirmieji dalyviai jau pradėjo veiklą. Šiandien Komisijos narių G. Oettingerio, T. Navracsicsiaus ir M. Thyssen vadovaujama Komisija siūlo sukurti vieną Europos solidarumo korpuso teisinį pagrindą, atskirą jo finansavimo mechanizmą ir platesnį solidarumo veiksmų rinkinį. Tai padės toliau didinti korpuso veiklos nuoseklumą, poveikį ir išlaidų efektyvumą. Komisija siūlo 2018–2020 m. Europos solidarumo korpusui skirti 341,5 mln. EUR, kad iki 2020 m. pabaigos veikloje galėtų sudalyvauti 100 000 jaunų europiečių.

Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris sakė: „Solidarumas yra ne tik principas, tai – pasaulėžiūra, kuri yra Europos Sąjungos kertinis akmuo. Europos solidarumo korpusas įkūnija tą principą. Todėl didžiuojuosi korpusu ir dėkoju visiems, kurie registruojasi, taip pat organizacijoms, teikiančioms galimybių jaunimui. Šiandien korpusui suteikiame tinkamą teisinę formą ir specialų biudžetą. Gyvybės korpusui – ir visam Europos solidarumui – įpučia dalyviai.“

Numatyta ši kito Europos solidarumo korpuso etapo veikla:

  • vietos solidarumo srityje suteiks galimybę jaunimui vykdyti savanorišką veiklą iki 12 mėn. Stažuotės paprastai truks 2–6 mėn., o į darbo vietas pagal atitinkamus nacionalinės teisės aktus dalyviai bus paskiriami 2–12 mėn.;
  • savanorių grupėse nuo 2 savaičių iki 2 mėnesių dalyvausiantys 10–40 jaunų savanorių iš skirtingų šalių galės siekti pokyčių drauge;
  • nedidelės (bent penkių dalyvių) grupės galės vietos lygmeniu 2–12 mėnesių rengti ir įgyvendinti solidarumo projektus savo iniciatyva;
  • tinklų kūrimo veikla padės į Europos solidarumo korpusą pritraukti naujų dalyvių, keistis gerąja patirtimi, teikti paramą pasibaigus projektams, taip pat kurti buvusių dalyvių tinklus.

Visi šie veiksmai suteiks naujų galimybių Europos jaunimui įsitraukti į solidarumo veiklą, spręsti visuomenės problemas ir stiprinti bendruomenes. Be to, veiksmai padės jaunuoliams pagerinti gebėjimus ir įgūdžius ir siekti asmeninio ir profesinio tobulėjimo, o tai pravers karjeros pradžioje. Europos solidarumo korpusas yra integracinė iniciatyva. Tikslinės priemonės, pavyzdžiui, papildomas finansavimas ar trumpesni projektai skatins dalyvauti palankių sąlygų neturinčius jaunuolius.

Europos solidarumo korpuso projektus gali siūlyti bet kuri viešoji ar privati įstaiga, besilaikanti griežtų kokybės reikalavimų. Europos solidarumo korpuso įgyvendinimas bus patikėtas Europos Komisijai, „Erasmus+“ nacionalinėms agentūroms valstybėse narėse ir Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai (EACEA). Siekiant pagerinti Europos solidarumo korpuso dalyvių integraciją į darbo rinką, bus skatinamas aktyvus valstybinių užimtumo tarnybų, privačių užimtumo tarnybų ir prekybos rūmų dalyvavimas.

Pateikdama šiandienos pasiūlymą Komisija tesi pažadą iki 2017 m. pavasario pateikti atitinkamą teisinį pasiūlymą, šį pažadą ji davė pradėdama Europos solidarumo korpuso iniciatyvą. Kad reglamento projektas įsigaliotų, jį dabar turi priimti Europos Parlamentas ir Taryba. Bendroje deklaracijoje ES institucijos įsipareigojo teisėkūros procedūrą baigti dar iki šių metų pabaigos.

Pagrindiniai faktai

Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris apie Europos solidarumo korpuso kūrimą pranešė 2016 m. pranešime apie Sąjungos padėtį. Korpusas jaunimui nuo 18 iki 30 metų suteikia galimybę vykdyti įvairią solidarumo veiklą visoje ES. Iniciatyva pradėta 2016 m. gruodžio 7 d., nuo tada prie Europos solidarumo korpuso prisijungė daugiau nei 30 000 jaunuolių. Kovo mėn. pradėtas derinimas su organizacijomis. Nuo tada susisiekta su maždaug 9 000 asmenų, pateikta apie 100 pasiūlymų ir pirmieji dalyviai ėmėsi veiklos.

Rengdama pasiūlymą Komisija pradėjo viešą internetinę apklausą ir tikslines konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais, taip pat sukurtas suinteresuotųjų subjektų forumas. Suinteresuotieji subjektai pabrėžė, kad svarbu užtikrinti, kad veikla būtų kokybiška ir kad joje galėtų dalyvauti palankių sąlygų neturintys jaunuoliai, taip pat būtina sukurti specialų biudžetą, tinkamas komunikacijos ir informavimo priemones, taupias ir efektyvias valdymo struktūras. Be to, svarbu patvirtinti įgytus įgūdžius ir užtikrinti korpuso bei nacionalinio lygmens iniciatyvų papildomumą.

Šis pasiūlymas teikiamas minint vienos sėkmingiausių ES programų – „Erasmus“ – 30-ties metų sukaktį. Iš pradžių tai buvo nedidelė aukštosiose mokyklose besimokančių studentų mainų programa. Dabartinė programa „Erasmus+“ teikia įvairių mokymosi galimybių aukštojo mokslo, profesinio rengimo, mokyklinio ugdymo, suaugusiųjų švietimo, jaunimo ir sporto srityse.

Daugiau informacijos

TEMINĖ APŽVALGA. Europos solidarumo korpuso stiprinimas. Klausimai ir atsakymai

Informacijos suvestinė. Europos solidarumo korpuso stiprinimas

Informacijos suvestinė organizacijoms

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the legal framework of the European Solidarity Corps and amending Regulations (EU) No 1288/2013, (EU) No 1293/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and Decision No 1313/2013/EU

Europos solidarumo korpuso registracijos puslapis

Europos solidarumo korpuso Facebook puslapis

Komisijos nario G. Oettingerio Twitter

Komisijos nario T. Navracsicsiaus Twitter

Komisijos narės M. Thyssen Twitter ir Facebook

IP/17/1383

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar

Videos