Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Európai Szolidaritási Testület: a Bizottság több mint 340 millió euró összegű finanszírozást javasol, hogy 2020-ig 100 000 részvételi lehetőséget biztosítson az érdeklődők számára

Brüsszel, 2017. május 30.

Ma az Európai Bizottság szilárdabb alapokra helyezte az Európai Szolidaritási Testület (ESZT) működését: javaslatot terjesztett elő, melyben külön jogalap kialakítását, valamint – a következő 3 évre vonatkozóan – külön költségvetés elfogadását szorgalmazza a testület számára.

Ez elő fogja segíteni, hogy a kezdeményezés kibontakozzon, és még több lehetőséget kínáljon a fiataloknak. Mostantól kezdve az Európai Szolidaritási Testület keretében nemcsak önkéntes, gyakornoki és szakmai munkára nyílik majd alkalmuk a résztvevőknek, hanem arra is, hogy saját szolidaritási projektet hozzanak létre, illetve hogy csoportosan jelentkezzenek önkéntesnek.

A kezdeményezés jelenlegi, első szakaszában, mely 2016 decemberében vette kezdetét, 8 különböző program nyújt finanszírozást ahhoz, hogy az Európai Szolidaritási Testület keretében önkéntesi, gyakornoki és munkavállalási lehetőségek álljanak a jelentkezők számára. Már a 30 000-et is meghaladja azoknak a fiataloknak a száma, akik regisztráltak a testületbe, és közülük néhányan már meg is kezdték a projektmunkát. Navracsics Tibor, Günther Oettinger és Marianne Thyssen biztosok vezetésével a Bizottság a mai napon javaslatot terjeszt elő azzal a céllal, hogy saját jogi alapot és finanszírozási mechanizmust alakítson ki az ESZT számára, illetve hogy kibővítse a keretében végezhető szolidaritási tevékenységek körét. Ez elő fogja segíteni, hogy a testület működése még következetesebbé, hatásosabbá és költséghatékonyabbá váljon. Javaslatában a Bizottság azt irányozza elő, hogy 2018 és 2020 között az Európai Szolidaritási Testület 341,5 millió összegű költségvetési juttatásban részesüljön, ami 2020 végéig 100 000 európai fiatal részvételét tenné lehetővé.

Jean-Claude Juncker, a Bizottság elnöke a következőket hangsúlyozta ezzel kapcsolatban: „A szolidaritás nem pusztán elv, a szolidaritás mentalitás. Elválaszthatatlan az Európai Unió lényegétől. A Szolidaritási Testület ezt az elvet testesíti meg. Büszke vagyok arra, amit az ESZT jelképez, és szeretném kifejezni a hálámat mindazoknak a fiataloknak, akik regisztráltak a testületbe, és mindazoknak a szervezeteknek, amelyek részvételi lehetőséget biztosítanak a fiatalok számára. Ma megfelelő jogalapot hozunk létre az ESZT számára, és arról is gondoskodunk, hogy rendelkezzen a szükséges pénzügyi forrásokkal. A testület működését – és az európai szolidaritás fogalmát – a különböző helyszíneken munkálkodó résztvevők töltik majd meg tartalommal.

A kezdeményezés következő szakaszában a tervek szerint a következő típusú tevékenységek valósulnak majd meg az Európai Szolidaritási Testület keretében:

  • Egyéni szolidaritási munka – a fiatalok a célországban (legfeljebb 12 hónapig) önkéntes tevékenységeket végeznek, (rendszerint 2–6 hónapon át) szakmai gyakorlaton vesznek részt, illetve – a vonatkozó nemzeti jogszabályoknak megfelelően – álláshelyet töltenek be (2–12 hónapon keresztül), így szerezve munkatapasztalatot.
  • Önkéntescsapatok – 10–40, különböző országokból érkező fiatal 2 héttől 2 hónapig terjedő ideig közösen, egy csoportot alkotva végez önkéntes tevékenységeket.
  • Szolidaritási projektek – kisebb, de legalább 5 főből álló csoportok saját kezdeményezésű szolidaritási projekteket dolgoznak ki és hajtanak végre helyi szinten, 2–12 hónapon át.
  • Hálózatépítő tevékenységek – népszerűsítik az Európai Szolidaritási Testületet a fiatalok körében, részvételre ösztönözve őket, lehetővé teszik a bevált módszerek átadását és átvételét, támogatást biztosítanak a külföldi projektmunka elvégzését követően, és elősegítik, hogy az ESZT keretében korábban szolidaritási munkát végző tagok hálózatba tömörüljenek.

A fenti tevékenységek új lehetőségeket kínálnak a fiataloknak Európa-szerte arra, hogy aktív szerepet vállaljanak a társadalmi kihívások kezelését és a közösségépítést célzó szolidaritási munka terén. Ezzel egyidejűleg azoknak a készségeknek és képességeknek a fejlesztését is előmozdítják, amelyekre a pályakezdő fiataloknak szükségük van személyiségük kibontakoztatásához és szakmai fejlődésükhöz. Az Európai Szolidaritási Testület befogadó szellemiségű kezdeményezés. Célzott intézkedések – pl. többlettámogatás, illetve rövidebb ideig tartó projektmunka-lehetőségek – révén elő fogja segíteni a hátrányos helyzetű fiatalok részvételét.

Bármelyik köz- vagy magánjogi szerv projektjavaslatokat nyújthat be az Európai Szolidaritási Testülethez, feltéve, hogy megfelel az ESZT által támasztott szigorú minőségügyi követelményeknek. A kezdeményezést az Európai Bizottság, az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA), valamint az Erasmus+ nemzeti irodák valósítják meg. Az Európai Szolidaritási Testület résztvevőinek munkaerőpiaci integrációját elősegítendő a Bizottság szorgalmazni fogja az állami foglalkoztatási szolgálatok, a magán-munkaközvetítő ügynökségek és a kereskedelmi kamarák aktív részvételét.

Azáltal, hogy ma javaslatot terjeszt elő a témában, az Európai Bizottság teljesíti az Európai Szolidaritási Testület felállításakor tett ígéretét, miszerint 2017 tavaszára jogalkotási javaslatot dolgoz ki az ESZT-re vonatkozóan. A rendelet azt követően lép majd hatályba, hogy a tervezetet elfogadja az Európai Parlament és a Tanács. Az uniós intézmények együttes nyilatkozatukban kötelezettséget vállaltak arra, hogy a javaslat elfogadására irányuló jogalkotási munka terén az év végéig eredményt érnek el.

Háttér-információk

2016-ban Jean-Claude Juncker, a Bizottság elnöke az Unió helyzetét értékelő beszédében bejelentette, hogy az EU létrehozza az Európai Szolidaritási Testületet, mely lehetőségeket kínál majd a 18–30 éves fiataloknak arra, hogy szolidaritási tevékenységek széles körében vegyenek részt Európa-szerte. Azóta, hogy az ESZT 2016. december 7-én megkezdte működését, több mint 30 000 fiatal csatlakozott a testülethez. Márciustól kezdődően a szervezetek hozzáférhetnek az Európai Szolidaritási Testület adatbázisához, és megfelelő jelentkezőket kereshetnek projektjeikhez. Hozzávetőleg 9000 fiatallal már fel is vették a kapcsolatot, közülük 110-en részvételi ajánlatot is kaptak, sőt, az első „fecskék” is „kirepültek”, és elkezdték a projektmunkát.

A rendeletjavaslat előkészítése keretében a Bizottság nyilvános online felmérést végzett és célzott konzultációkat folytatott az érdekelt felekkel. A konzultációs folyamat lezárásaként a Bizottság fórumot hívott össze az érdekelt felek számára. A rendezvényen az érdekelt felek hangsúlyozták annak fontosságát, hogy a szervezetek színvonalas projektmunka-lehetőségeket biztosítsanak a jelentkezőknek, illetve hogy a kezdeményezésben a hátrányos helyzetű fiatalok is részt vegyenek. Arra is rámutattak, hogy a testületnek saját költségvetést kell biztosítani, a kezdeményezést hatásosan kell az emberek felé kommunikálni, minél több fiatalt kell „megszólítani”, áramvonalas, hatékony igazgatási struktúrákat kell életbe léptetni, végezetül pedig – a tagállami intézkedések vonatkozásában a komplementaritásra törekedve – érvényesíteni kell a szolidaritási tevékenység során elsajátított készségeket.

A ma előterjesztett javaslat ismertetése kapcsán említést érdemel az a tény, hogy idén ünnepeljük az egyik legsikeresebb uniós program, az Erasmus 30. évfordulóját. Az Erasmus kezdetben meglehetősen szerény kezdeményezés volt, felsőoktatási csereprogramnak indult, de ma már – Erasmus+ néven – tanulási lehetőségek széles választékát kínálja nemcsak a felsőoktatás, hanem a szakképzés, az iskolai oktatás, a felnőttképzés, az ifjúsági munka és a sport terén is.

További információk

Tájékoztató: Európai Szolidaritási Testület: új szakaszba lépett a kezdeményezés – kérdések és válaszok

Tájékoztató: Európai Szolidaritási Testület: új szakaszba lépett a kezdeményezés

Szervezeteknek szóló tájékoztató

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the legal framework of the European Solidarity Corps and amending Regulations (EU) No 1288/2013, (EU) No 1293/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and Decision No 1313/2013/EU

Az Európai Szolidaritási Testület regisztrálásra szolgáló weboldala

Az Európai Szolidaritási Testület a Facebookon

Kövesse Günther Oettinger biztos bejegyzéseit a Twitteren

Kövesse Navracsics Tibor biztos bejegyzéseit a Twitteren

Kövesse Marianne Thyssen biztos bejegyzéseit a Twitteren és a Facebookon

IP/17/1383

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar

Videos