Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Upravljanje migracij ob osrednji sredozemski poti – prispevek Komisije k razpravi na Malti

Bruselj, 25. januarja 2017

Komisija in visoka predstavnica/podpredsednica sta danes, pred srečanjem voditeljev držav ali vlad na Malti 3. februarja 2017, predstavili svoj prispevek k razpravi o tem, kako bi lahko bolje upravljali migracije in reševali življenja na osrednji sredozemski poti.

Komisija in visoka predstavnica/podpredsednica sta predstavili vrsto dodatnih ukrepov za okrepitev dejavnosti EU ob tej poti, zlasti v Libiji in njenem sosedstvu. Ukrepi so osredotočeni predvsem na boj proti tihotapljenju ljudi in mrežam trgovine z ljudmi, učinkovitejše upravljanje migracijskih tokov, nadaljnje reševanje življenj na morju in izboljšanje življenjskih pogojev migrantov in beguncev v Libiji in njenih sosednjih državah.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je dejal: „Sredozemlje še vedno terja premnoga življenja in čeprav smo že izvedli nekaj ukrepov, da bi to preprečili, moramo storiti še več. Danes predstavljamo možne kratkoročne in srednjeročne ukrepe za obravnavanje migracijskih tokov v Severno Afriko in iz nje. Najpomembnejša je predvsem stabilnost Libije in okoliške regije kot celote. Poleg nadaljnje podpore temu procesu lahko sprejmemo tudi ukrepe, ki bodo imeli resničen učinek, reševali življenja in uničili poslovni model tihotapcev in trgovcev z ljudmi, kar bo vplivalo tudi na tokove v Evropo.“

EU je od leta 2015 potrojila vire in sredstva za operacije na morju, kar je v Sredozemlju pomagalo rešiti več kot 400 000 ljudi. Vendar pa je povečanje migracijskih tokov na osrednji sredozemski poti, po kateri je leta 2016 v EU prispelo več kot 181 000 migrantov in beguncev, privedlo tudi do doslej največjega števila smrtnih žrtev na morju. Komisija in visoka predstavnica/podpredsednica sta zato opredelili kratkoročne operativne ukrepe, povezane z osrednjo sredozemsko potjo, ki jih je treba sprejeti v sodelovanju z državami članicami, da se tovrstna tragedija ne bi nadaljevala v letu 2017. Predlagani ukrepi so del celostne strategije in upoštevajo širši regionalni okvir (zlasti južno libijsko mejo ter Tunizijo, Egipt in Alžirijo), vendar se močno osredotočajo na Libijo, od koder na pot odrine 90 % oseb, ki skušajo prispeti v Evropo.

Med glavnimi cilji predlaganih ukrepov, ki temeljijo na evropski agendi o migracijah ter delu okvira za migracijska partnerstva, namenjenega krepitvi sodelovanja na področju migracij s partnerskimi državami, so:

  • zmanjšanje števila prečkanj morja in reševanje življenj z okrepitvijo sedanje podpore libijski obalni straži in mornarici, med drugim z operacijo EUNAVFOR SOPHIA in razširitvijo usposabljanja s takojšnjimi dodatnimi sredstvi v višini milijon evrov za program Seahorse in nepovratnimi sredstvi v višini 2,2 milijona evrov v okviru regionalnega programa za razvoj in zaščito v Severni Afriki, ter z vzpostavitvijo centra za usklajevanje reševanja na morju,
  • okrepitev boja proti tihotapcem in trgovcem z ljudmi z zagotovitvijo operativnosti mreže Seahorse Mediterranean do spomladi leta 2017, da se okrepijo mejni organi severnoafriških držav in da se omogoči boljše operativno sodelovanje med njimi,
  • zaščita migrantov, povečanje števila preselitev in spodbujanje pomoči pri prostovoljnem vračanju s podpiranjem dela UNHCR z libijskimi organi pri obravnavanju položaja oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, ter s podpiranjem Mednarodne organizacije za migracije (IOM) pri izboljševanju položaja migrantov v Libiji in pri širjenju njenega programa pomoči pri prostovoljnem vračanju iz Libije v izvorne države,
  • upravljanje migracijskih tokov prek južne libijske meje z napotitvijo celotnega nabora misij EU na teren in uvedbo projektov za podporo libijskim organom pri upravljanju meja in zaščiti migrantov, spodbujanjem dialoga med Libijo in njenimi sosednjimi državami ter ohranjanjem doseganja rezultatov z Nigrom na podlagi partnerskega okvira,
  • izboljšanje dialoga in operativnega sodelovanja s severnoafriškimi partnerskimi državami na področju upravljanja migracij,
  • povečanje sredstev iz skrbniškega sklada EU za Afriko z mobilizacijo 200 milijonov evrov za projekte v letu 2017, ki bodo podprli ukrepe, kot sta usposabljanje in opremljanje libijske obalne straže, izboljšanje pogojev za migrante in povečanje pomoči pri prostovoljnem vračanju.

Ta prizadevanja zahtevajo skupno ukrepanje institucij EU in držav članic ter ustreznih severnoafriških partnerskih držav, prav tako pa tudi sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, ki so dejavne v regiji, kot sta UNHCR in IOM. Komisija in visoka predstavnica/podpredsednica priporočata, da voditelji držav ali vlad na srečanju na Malti 3. februarja podprejo navedene operativne ukrepe.

Ozadje

Evropska unija in njene države članice so postopoma opredelile odločnejši in bolj izoblikovan politični odziv, da bi rešile življenja in bolje upravljale migracijske tokove v osrednjem Sredozemlju.

Komisija je leta 2015 predstavila široko zastavljeno evropsko agendo o migracijah in od takrat se je vzpostavila stalna prisotnost EU na morju, zaradi katere je bilo rešenih na sto tisoče ljudi. Po vrhu v Valletti na temo migracij novembra 2015 je EU okrepila sodelovanje z afriškimi partnerskimi državami, tudi na podlagi okvira za migracijska partnerstva, ki se je začel izvajati junija 2016 in je sodelovanje s ključnimi izvornimi in tranzitnimi državami dvignil na novo raven.

V podporo temu novemu pristopu je bil vzpostavljen tudi načrt za zunanje naložbe za Afriko in sosedstvo, ki bi lahko zbral naložbe v višini 44 milijard evrov oziroma do 88 milijard evrov, če bodo prispevale tudi države članice.

Podpora Evropske unije upravljanju migracij na podlagi človekovih pravic v Libiji vključuje krepitev zmogljivosti in usposabljanje libijske obalne straže ter podporo libijskim organom (vladi narodnega soglasja) pri zagotavljanju osnovnih storitev libijskemu prebivalstvu, razseljenim osebam, migrantom in beguncem, in sicer prek obstoječih programov v vrednosti več kot 20 milijonov evrov. EU podpira Libijo tudi v okviru svojih misij skupne varnostne in obrambne politike, kot sta operacija EUNAVFOR MED SOPHIA in misija EUBAM Libya.

Več informacij:

Sporočilo: Migracije na osrednji sredozemski poti. Upravljanje tokov, reševanje življenj.

Priloga k Sporočilu

Vprašanja in odgovori: migracije na osrednji sredozemski poti

Informativni pregled: odnosi med EU in Libijo

Časovni pregled evropske agende o migracijah

Informativni pregled: okvir za migracijska partnerstva

Operacija EUNAVFOR MED SOFIA

Misija EU za pomoč pri integriranem upravljanju libijskih meja (EUBAM)

IP/17/134

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar