Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Gestionarea migrației pe ruta central-mediteraneeană - Comisia contribuie la discuțiile din Malta

Bruxelles, 25 ianuarie 2017

În vederea reuniunii șefilor de stat și de guvern care va avea loc în Malta, la 3 februarie 2017, Comisia și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/vicepreședintele Comisiei Europene au prezentat astăzi contribuția lor la discuțiile cu privire la modalitățile de îmbunătățire a gestionării migrației și de salvare de vieți omenești pe ruta central-mediteraneeană.

Comisia și Înaltul Reprezentant/vicepreședintele prezintă o serie de măsuri suplimentare de consolidare a activității UE pe această rută, în special în ceea ce privește Libia și țările învecinate. Aceste acțiuni se axează pe combaterea rețelelor de introducere ilegală de migranți și de trafic de persoane, contribuția la gestionarea mai eficace a fluxurilor migratorii, salvarea, în continuare, a migranților aflați pe mare și îmbunătățirea condițiilor de trai ale migranților și refugiaților în Libia și în țările învecinate.

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat: „Prea multe persoane continuă să moară în Marea Mediterană. Am pus în aplicare acțiuni de remediere a acestei situații, dar trebuie să facem mai mult. Astăzi prezentăm posibile acțiuni pe termen scurt și mediu menite să abordeze fluxurile către și din Africa de Nord. În primul rând, este necesar să se asigure stabilitatea în Libia și în întreaga regiune. În timp ce continuăm să sprijinim acest proces, putem promova acțiuni care să schimbe în mod semnificativ situația, să salveze vieți și să submineze modul de acțiune al celor care introduc ilegal migranți și al traficanților de persoane, fapt care va avea un impact și asupra fluxurilor către Europa.”

Începând din 2015, resursele și dotările pentru operațiunile pe mare ale UE s-au triplat, contribuind la salvarea a peste 400 000 de persoane în Marea Mediterană. Cu toate acestea, creșterea migrației pe ruta central-mediteraneeană (utilizată în 2016 de peste 181 000 de migranți și de refugiați pentru a ajunge în UE) a condus, de asemenea, la niveluri record ale deceselor pe mare. Pentru ca această situație dramatică să nu continue în 2017, Comisia și Înaltul Reprezentant/vicepreședintele identifică, în prezent, acțiunile operaționale care trebuie întreprinse pe termen scurt, în cooperare cu statele membre, în ceea ce privește ruta central-mediteraneeană. Acțiunile propuse, care fac parte dintr-o strategie cuprinzătoare, țin cont de contextul regional mai larg (în special frontiera sudică a Libanului, precum și Tunisia, Egipt și Algeria), axându-se în mod deosebit pe Libia, care reprezintă punctul de plecare pentru 90 % dintre cei care doresc să ajungă în Europa.

Pe baza Agendei europene privind migrația și a activităților întreprinse în cadrul Parteneriatului privind migrația care vizează consolidarea cooperării privind migrația cu țările partenere, printre principalele obiective se numără:

  • reducerea numărului de traversări și salvarea de vieți prin consolidarea sprijinului existent acordat pazei de coastă și forțelor navale libiene inclusiv prin intermediul EU NAVFOR MED operația SOPHIA;ar trebui extinse activitățile de formare prin furnizarea unei sume suplimentare de 1 milion EUR, disponibilă imediat, pentru programul Seahorse și a unui grant de 2,2 milioane EUR în cadrul Programului regional de dezvoltare și protecție în Africa de Nord; de asemenea, ar trebui instituit un Centru de coordonare a operațiunilor de salvare pe mare;
  • intensificarea luptei împotriva celor care introduc ilegal migranți și a traficanților de persoane prin asigurarea faptului că, până în primăvara anului 2017, Rețeaua mediteraneană „Seahorse” este operațională, scopul acesteia fiind să consolideze capacitățile autorităților de frontieră din țările nord-africane și să permită o mai bună cooperare operațională între acestea;
  • protejarea migranților, creșterea numărului de relocări și promovarea returnării voluntare asistate prin sprijinirea activităților desfășurate de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) în colaborare cu autoritățile libiene, în scopul abordării situației persoanelor care au nevoie de protecție internațională; sprijinirea OIM să îmbunătățească situația migranților din Libia și să își extindă programul de returnări voluntare asistate din Libia în țările de origine;
  • gestionarea fluxurilor de migranți care traversează frontiera sudică a Libiei prin utilizarea întregii game de misiuni și de proiecte ale UE menite să sprijine autoritățile libiene să gestioneze frontierele și să asigure protecția migranților; promovarea dialogului dintre Libia și țările învecinate, precum și menținerea dinamicii rezultatelor obținute în Nigeria în temeiul Cadrului de parteneriat;
  • intensificarea dialogului și a cooperării operaționale cu partenerii din Africa de Nord în domeniul gestionării migrației;
  • consolidarea finanțării acordate prin Fondul fiduciar al UE pentru Africa prin mobilizarea, în 2017, a sumei de 200 de milioane EUR pentru proiecte care să sprijine acțiuni cum ar fi formarea și dotarea pazei de coastă libiene, îmbunătățirea situației migranților și accelerarea returnărilor voluntare asistate.

Aceste eforturi necesită acțiuni concertate din partea instituțiilor UE, a statelor membre și a partenerilor relevanți din Africa de Nord, precum și cooperarea cu organizații internaționale active în regiune, cum ar fi UNHCR și OIM. Comisia și Înaltul Reprezentant/vicepreședintele recomandă șefilor de stat sau de guvern care se vor reuni în Malta la 3 februarie să aprobe acțiunile operaționale prezentate mai sus.

Context

Uniunea Europeană și statele sale membre au definit, în mod progresiv, un răspuns strategic mai puternic și mai bine elaborat pentru a salva vieți omenești și a gestiona mai bine fluxurile de migranți în zona centrală a Mării Mediterane.

În 2015, Comisia a prezentat o agendă europeană cuprinzătoare privind migrația. De atunci, a fost asigurată o prezență permanentă a structurilor UE pe mare, lucru care a permis salvarea a sute de mii de persoane. În urma Summitului de la Valletta privind migrația, care a avut loc în noiembrie 2015, UE și-a intensificat cooperarea cu partenerii din Africa, inclusiv prin Cadrul de parteneriat privind migrația, lansat în iunie 2016, care a permis trecerea la un nou nivel de cooperare cu principalele țări de origine și de tranzit.

De asemenea, a fost creat un Plan de investiții externe pentru Africa și vecinătatea UE, menit să sprijine această nouă abordare; acesta are potențialul de a mobiliza 44 de miliarde EUR sub formă de investiții și până la 88 de miliarde de EUR, dacă statele membre contribuie la acest plan.

Sprijinul acordat Libiei de Uniunea Europeană pentru gestionarea migrației bazate pe drepturi include consolidarea capacităților și formarea pazei de coastă libiene, precum și sprijinirea autorităților libiene (guvernul de uniune națională ) să ofere servicii de bază populației libiene, persoanelor strămutate, migranților și refugiaților, prin intermediul programelor aflate în derulare, a căror valoare depășește 20 de milioane EUR. UE sprijină, de asemenea, Libia prin intermediul misiunilor sale din domeniul politicii de securitate și apărare comune, cum ar fi EU NAVFOR MED operația SOPHIA și EUBAM Libia.

Pentru mai multe informații:

Comunicare: Migrația pe ruta central-mediteraneeană. Gestionarea fluxurilor de migrație, salvarea de vieți omenești

Anexa la comunicare

Întrebări și răspunsuri: Migrația pe ruta central-mediteraneeană

Fișă informativă: relațiile UE-Libia

Calendarul Agendei europene privind migrația

Fișă informativă: Cadrul de parteneriat privind migrația

EUNAVFOR MED operația Sofia

Misiunea UE de asistență la frontieră în Libia (EUBAM)

IP/17/134

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar