Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Migrācijas pārvaldība Vidusjūras reģiona centrālās daļas maršrutā – Komisija atbalsta Maltas diskusiju

Briselē, 2017. gada 25. janvārī

Pirms gaidāmās valstu vai valdību vadītāju sanāksmes, kas 2017. gada 3. februārī notiks Maltā, Komisija un Augstā pārstāve / priekšsēdētāja vietniece šodien iepazīstināja ar savu pienesumu diskusijai, kā labāk pārvaldīt migrāciju un glābt dzīvības Vidusjūras reģiona centrālās daļas maršrutā.

Komisija un Augstā pārstāve / priekšsēdētāja vietniece nāk klajā ar vairākiem papildu pasākumiem nolūkā stiprināt ES darbu šajā maršrutā, jo īpaši ar un ap Lībiju. Šīs darbības ir vērstas uz cīņu ar cilvēku kontrabandas un cilvēku tirdzniecības tīkliem, palīdzot labāk pārvaldīt migrācijas plūsmas, turpinot glābt dzīvības jūrā un uzlabot migrantu un bēgļu dzīves apstākļus Lībijā un kaimiņvalstīs.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers teica: “Vidusjūra joprojām paņem pārāk daudz dzīvību. Mēs esam strādājuši pie šīs situācijas risināšanas, bet mums jādara vēl vairāk. Šodien mēs iepazīstinām ar iespējamiem īstermiņa un vidēja termiņa pasākumiem, lai risinātu plūsmas uz un no Ziemeļāfrikas. Pirmkārt un galvenokārt ir nepieciešama stabilitāte Lībijā un reģionā kopumā. Turpinot mūsu atbalstu šim procesam, mēs varam pastiprināt darbības, lai palīdzētu panākt pārmaiņas, glābtu dzīvības un izjauktu cilvēku kontrabandistu un tirgotāju biznesa modeli, kas ietekmēs arī migrācijas plūsmas uz Eiropu”.

ES kopš 2015. gada ir trīskāršojusi savus resursus un līdzekļus operācijām Vidusjūrā, palīdzot izglābt vairāk nekā 400 000 cilvēku. Tomēr līdz ar migrācijas plūsmas pieaugumu Vidusjūras reģiona centrālās daļas maršrutā, pa kuru ES 2016. gadā ieradās vairāk nekā 181 000 migrantu un bēgļu, ir pieaudzis arī cilvēku bojāejas gadījumu skaits jūrā. Lai 2017. gadā pārtrauktu šīs cilvēces traģēdijas izplatību, Komisija un Augstā pārstāve / priekšsēdētāja vietniece šodien nosaka tūlītējas īstermiņa darbības, kuras īstenos sadarbībā ar dalībvalstīm Vidusjūras reģiona centrālās daļas maršruta sakarā. Ierosinātās darbības kā daļu no visaptverošas stratēģijas ietver plašāku reģionālo kontekstu (jo īpaši Libānas dienvidu robežu, kā arī Tunisiju, Ēģipti un Alžīriju), vienlaikus liekot stingru uzsvaru uz Lībiju, kas 90 % gadījumu ir izceļošanas vieta ceļā uz Eiropu.

Pamatojoties uz Eiropas programmu migrācijas jomā un darbu migrācijas partnerības regulējuma ietvaros, kura mērķis ir stiprināt sadarbību ar trešām valstīm migrācijas jomā, galvenie mērķi ir šādi:

  • samazināt šķērsošanas skaitu un glābt dzīvības, uzlabojot esošo atbalstu Lībijas krasta apsardzei un jūras spēkiem, tostarp ar EUNAVFOR operāciju Sophia, cita starpā paplašinot apmācību pasākumus, nekavējoties piešķirot papildus 1 miljonu eiro Seahorse programmai, 2,2 miljonus eiro dotācijās reģionālajai attīstības un aizsardzības programmai Ziemeļāfrikā un izveidojot jūras glābšanas koordinācijas centru;
  • pastiprināt cīņu pret cilvēku kontrabandistiem un tirgotājiem, nodrošinot, ka līdz 2017. gada pavasarim sāk darboties tīkls “Seahorse Mediterranean” nolūkā stiprināt Ziemeļāfrikas robežkontroles iestādes un veicināt to labāku operatīvo sadarbību;
  • aizsargāt migrantus, veicināt pārmitināšanu un sekmēt brīvprātīgu atgriešanos, atbalstot Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroja (UNHCR) sadarbību ar Lībijas iestādēm, lai rastu risinājumus situācijai attiecībā uz personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, atbalstot Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) centienus uzlabot migrantu stāvokli Lībijā un paplašinot esošo brīvprātīgas atgriešanās programmu no Lībijas uz izcelsmes valstīm;
  • pārvaldīt migrantu plūsmu caur Lībijas dienvidu robežām, uzsākot virkni ES misiju un projektu, lai sniegtu atbalstu Lībijas iestādēm robežu pārvaldībā un migrantu aizsardzībā, sekmējot Lībijas un tās kaimiņvalstu dialogu un turpinot sadarbību ar Nigēru partnerības satvarā;
  • pastiprināt dialogu un operatīvo sadarbību migrācijas pārvaldības jomā ar partneriem Ziemeļāfrikā;
  • palielināt finansējumu no ES trasta fonda Āfrikai, mobilizējot 200 miljonus eiro projektiem 2017. gadā, lai atbalstītu tādas darbības kā, piemēram, Lībijas krasta apsardzes apmācība un aprīkošana, uzlabot migrantu dzīves apstākļus un veicināt atbalstītu brīvprātīgu atgriešanos.

Šo centienu īstenošanai ir vajadzīga ES iestāžu, dalībvalstu un attiecīgo Ziemeļāfrikas partneru saskaņota rīcība, kā arī sadarbība ar starptautiskajām organizācijām, kas darbojas šajā reģionā, piemēram, UNHCR un IOM. Komisija un Augstā pārstāve / priekšsēdētāja vietniece aicina valstu vai valdību vadītājus 3. februāra sanāksmē Maltā apstiprināt iepriekš izklāstītās operatīvās darbības.

Konteksts

Eiropas Savienība un tās dalībvalstis ir pakāpeniski izveidojušas stingrāku un strukturētāku politikas atbildi nolūkā glābt dzīvības un uzlabot migrācijas plūsmu pārvaldību Vidusjūras reģiona centrālajā daļā.

Komisija 2015. gadā nāca klajā ar plašu Eiropas programmu migrācijas jomā. Kopš tā laika tika likti pamati pastāvīgai ES klātbūtnei jūrā, izglābjot simtiem tūkstošu cilvēku. Pēc 2015. gada novembra Valletas samita par migrāciju ES pastiprināja sadarbību ar partneriem Āfrikā, tostarp 2016. gada jūnijā aizsāktā migrācijas partnerības regulējuma ietvaros, tādējādi sadarbību ar galvenajām izcelsmes un tranzīta valstīm paceļot jaunā līmenī.

Nolūkā atbalstīt šo jauno pieeju tika izveidots arī ārējo investīciju plāns Āfrikai un kaimiņvalstīm, un pastāv iespēja, ka tas ieguldījumos varētu saņemt līdz aptuveni 44 miljardiem eiro – un līdz pat 88 miljardiem eiro, ja dalībvalstis sniedz savu ieguldījumu.

Eiropas Savienības atbalsts tiesībās balstītai migrācijas pārvaldībai Lībijā ietver Lībijas krasta apsardzes dienesta spēju veidošanu un apmācību, kā arī atbalstu pašreizējo programmu ietvaros (kuru vērtība pārsniedz 20 miljonus eiro) Lībijas iestādēm (nacionālās saskaņas valdībai) pamatpakalpojumu sniegšanai Lībijas iedzīvotājiem, pārvietotajām personām, migrantiem un bēgļiem. ES sniedz atbalstu Lībijai arī ES kopīgās drošības un aizsardzības operāciju ietvaros, piemēram, EUNAVFOR MED operācija SOPHIA un EUBAM Libya.

Papildu informācija:

Paziņojums – Migrācija Vidusjūras reģiona centrālās daļas maršrutā. Migrācijas plūsmu pārvaldība, dzīvību glābšana

Paziņojuma pielikums

Jautājumi un atbildes – Migrācija Vidusjūras reģiona centrālās daļas maršrutā

Faktu lapa: ES un Lībijas attiecības

Eiropas programmas migrācijas jomā vēsture

Faktu lapa: Migrācijas partnerattiecību satvars

EUNAVFOR Med Operation Sofia

ES robežu pārvaldības palīdzības misija Lībijā (EUBAM)

IP/17/134

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar