Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A migráció kezelése a közép-mediterrán útvonalon: A Bizottság hozzájárulása a máltai találkozóhoz

Brüsszel, 2017. január 25.

Az állam-, illetve kormányfők 2017. február 3-án Máltán esedékes találkozója előtt a Bizottság és a főképviselő/alelnök ma nyilvánosságra hozta elképzeléseit arról, hogyan lehetne jobban kezelni a migrációt és több emberéletet megmenteni a Földközi-tenger középső térségében húzódó migrációs útvonalon.

Ennek keretében a Bizottság és a főképviselő/alelnök több olyan kiegészítő intézkedést is bemutat, amelyeket az EU-nak érdemes volna megtennie a szóban forgó útvonal mentén, különösen pedig Líbiával és környezetével kapcsolatban. Ezek az intézkedések az embercsempészek és az emberkereskedők hálózatai elleni küzdelemre, a migrációs áramlások hatékonyabb kezelésére, a további tengeri életmentésre, valamint a Líbiában és a szomszédos országokban tartózkodó migránsok és menekültek életkörülményeinek javítására összpontosítanak.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott: „Még mindig túlságosan sokan veszítik életüket a Földközi-tengeren. Korábban is hoztunk már intézkedéseket a helyzet javítására, de még többet kell tennünk. A ma bemutatott javaslatok olyan rövid és középtávú fellépéseket tartalmaznak, amelyek az Észak-Afrikába irányuló és az onnan kiinduló migrációs áramlások kezelését segítik. Az első és legfontosabb cél a stabilitás biztosítása Líbiában és a térség egészében. Miközben ezt a folyamatot változatlanul segítjük, olyan előremutató intézkedéseket is érdemes tennünk, amelyek alapvető javulást hoznak, emberéleteket mentenek meg és szétzúzzák az embercsempészek és az emberkereskedők üzleti modelljeit – végső soron tehát az Európába irányuló migrációs áramlásokat is befolyásolják.”

Az EU tengeri műveletei számára rendelkezésre álló erőforrások és eszközök 2015 óta megháromszorozódtak, ami segített több mint 400 000 emberéletet megmenteni a Földközi-tengeren. 2016-ban azonban már 181 000 felett volt a közép-mediterrán útvonalon érkező migránsok és menekültek száma, és ez a növekedés rekordmennyiségű halálesetet eredményezett a tengeren. Hogy ez a humanitárius tragédia 2017-ben ne folytatódhasson, a Bizottság és a főképviselő/alelnök ma bemutatta azokat a rövid távú operatív intézkedéseket, amelyeket a tagállamokkal együtt meg kíván hozni a közép-mediterrán útvonallal kapcsolatban. A ma javasolt kezdeményezések, amelyek egy átfogó stratégiába illeszkednek, tekintettel vannak a tágabb régió helyzetére, különös tekintettel Líbia déli határára, valamint Tunéziára, Egyiptomra és Algériára, de hangsúlyosan foglalkoznak Líbiával, hiszen innen indul útnak az Európába igyekvők 90%-a.

Az európai migrációs stratégiára és a partnerországokkal a migráció területén folytatott együttműködés megerősítését célzó migrációs partnerségi keretre támaszkodó mostani kezdeményezés legfontosabb céljai a következők:

  • az átkelések számának csökkentése és az életmentés a líbiai parti őrség és haditengerészet számára – egyebek mellett az EUNAVFOR Sophia művelet keretében – jelenleg is nyújtott támogatás megerősítésével, amelynek részeként a Seahorse program keretében 1 millió euró azonnali folyósítására kerül sor a személyi állomány kiképzésének bővítésére, az észak-afrikai regionális fejlesztési és védelmi program 2,2 millió euró összegű vissza nem térítendő támogatást nyújt, továbbá létrejön egy „tengeri mentést koordináló központ”,
  • az embercsempészek és az emberkereskedők elleni küzdelem fokozása annak biztosításával, hogy a Seahorse földközi-tengeri határőrizeti hálózat 2017 tavaszán megkezdhesse műveleti tevékenységét, és ezáltal megerősödjenek az észak-afrikai országok határőrizeti hatóságai, és javuljon az egymással műveleti szinten folytatott együttműködésük,
  • a migránsok védelme, az áttelepítések fokozása és a támogatott önkéntes visszatérés népszerűsítése, ennek érdekében támogatás az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala számára a nemzetközi védelmet igénylő személyek helyzetének rendezése érdekében a líbiai hatóságokkal együttműködésben végzett munkájához, valamint a Nemzetközi Migrációs Szervezet számára a Líbiában tartózkodó migránsok helyzetének javítása érdekében végzett munkájához és a Líbiából a származási országokba való támogatott önkéntes visszatérést segítő programjának kiterjesztéséhez,
  • a Líbia déli határán áthaladó migrációs áramlás kezelése, ennek érdekében az európai uniós missziók és projektek teljes tárházának kihasználása a líbiai hatóságok határigazgatási és migránsvédelmi tevékenységének támogatására, a Líbia és a vele határos országok közötti párbeszéd segítése, valamint a Nigerrel a partnerségi kerethez kapcsolódóan elért eredmények továbbvitele,
  • a párbeszéd és a műveleti együttműködés fokozása az észak-afrikai partnerekkel a migráció kezelése területén,
  • az Uniós Alap Afrikáért révén folyósított finanszírozás növelése, ennek érdekében 200 millió euró összegű projekttámogatás mozgósítása a 2017. évre egyebek mellett a líbiai parti őrség kiképzési és felszerelési igényeinek kielégítése, a migránsok életkörülményeinek javítása és a támogatott önkéntes visszatérés előmozdítása érdekében.

Ezek az erőfeszítések szükségessé teszik az uniós intézmények, a tagállamok és az észak-afrikai partnerek együttes fellépését, valamint az együttműködést a térségben aktív nemzetközi szervezetekkel, köztük az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatalával és a Nemzetközi Migrációs Szervezettel. A Bizottság és a főképviselő/alelnök arra kéri az állam-, illetve kormányfőket, hogy február 3-i máltai találkozójukon biztosítsák támogatásukról a fentiekben felvázolt operatív intézkedéseket.

Háttér-információk

Az Európai Unió és a tagállamok az elmúlt időszakban fokozatosan egyre intenzívebb és egyre összehangoltabb szakpolitikai fellépést alakítottak ki a közép-mediterrán útvonalon az életmentés és a migráció jobb kezelése területén.

Az Európai Bizottság 2015-ben széles hatókörű európai migrációs stratégiát terjesztett elő. Az EU azóta kialakította állandó tengeri jelenlétét, ami több százezer emberélet megmentését tette lehetővé. A 2015. novemberi vallettai migrációs csúcstalálkozó nyomán az EU fokozta együttműködését afrikai partnereivel, amihez 2016 júniusa óta a származási és a tranzitországokkal való együttműködést új szintre emelni hivatott migrációs partnerségi keret szolgáltat hátteret.

Emellett az EU ezt az új megközelítést az afrikai és a szomszédságpolitika hatálya alá tartozó országokat célzó külső beruházási terv kidolgozásával is segítette, amely várhatóan 44 milliárd euró – ha a tagállamok is csatlakoznak, akár 88 milliárd euró – értékben fog beruházásokat indukálni a térségben.

Az Európai Unió által a jogokon alapuló líbiai migrációkezeléshez nyújtott támogatás a folyamatban lévő, több mint 20 millió euró költségvetésű programokon keresztül valósul meg, és kiterjed a líbiai parti őrség kapacitásépítésére és kiképzésére, valamint a líbiai hatóságok támogatására a líbiai lakosság, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek, a migránsok és a menekültek alapszolgáltatásokkal való ellátásában. Az EU emellett a közös biztonság- és védelmi politika keretében létrehozott missziói, köztük az EUNAVFOR MED Sophia művelet és az EUBAM Líbia misszió révén segíti Líbiát.

További információk:

Közlemény: Migráció a közép-mediterrán útvonalon. A migrációs áramlás kezelése, életmentés

A közlemény melléklete

Kérdések és válaszok: Migráció a közép-mediterrán útvonalon

Tájékoztató az EU–Líbia kapcsolatokról

Európai migrációs stratégia – időrendi áttekintés

Tájékoztató a migrációs partnerségi keretről

EUNAVFOR MED Sophia művelet

Az Európai Unió líbiai integrált határigazgatást segítő missziója (EUBAM)

IP/17/134

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar