Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Upravljanje migracijama duž središnje sredozemne rute – Komisijin doprinos raspravi u Malti

Bruxelles, 25. siječnja 2017.

Uoči sastanka čelnika država ili vlada u Malti 3. veljače 2017. Komisija i visoka predstavnica / potpredsjednica danas daju svoj doprinos raspravi o načinima za bolje upravljanje migracijama i spašavanje života duž središnje sredozemne rute.

Komisija i visoka predstavnica / potpredsjednica predstavljaju niz dodatnih mjera kako bi ojačali napore koje EU ulaže u pogledu navedene rute, osobito u suradnju s Libijom i njezinom okolicom. Te su mjere osmišljene za borbu protiv mreža za krijumčarenje ljudi i trgovanje ljudima, pomoć u djelotvornijem upravljanju migracijskim tokovima, daljnje spašavanje života na moru i poboljšanje životnih uvjeta migranata i izbjeglica u Libiji i susjednim zemljama.

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je: Sredozemno more i dalje odnosi previše života. Proveli smo određene mjere kako bismo riješili taj problem, ali moramo učiniti još više. Danas predstavljamo moguće kratkoročne i srednjoročne mjere za rješavanje pitanja tokova u sjevernu Afriku i iz nje. Najvažnije je prvo osigurati stabilnost u Libiji i cijeloj regiji. I dalje podupiremo taj proces, a istovremeno možemo provoditi mjere kojima ćemo pridonijeti spašavanju života i omesti aktivnosti krijumčara i trgovaca ljudima, što će utjecati i na tokove prema Europi.

Resursi i sredstva za operacije EU-a na moru utrostručili su se od 2015., što je pomoglo u spašavanju više od 400 000 osoba na Sredozemlju. Međutim, porast migracija duž središnje sredozemne rute, preko koje je 2016. do EU-a stiglo više od 181 000 migranata i izbjeglica, doveo je do rekordnog broja smrtnih slučajeva na moru. Komisija i visoka predstavnica / potpredsjednica danas iznose kratkoročne operativne mjere u pogledu središnje sredozemne rute koje treba provesti u suradnji sa zemljama članicama kako bi se izbjegle daljnje tragedije tijekom 2017. Predložene mjere dio su sveobuhvatne strategije i njima je obuhvaćen širi regionalni kontekst (osobito južnu libijsku granicu kao i Tunis, Egipat i Alžir). Ipak, naglasak je na Libiji, koja je polazna točka za 90 % osoba koje žele doći do Europe.

U skladu s Europskim migracijskim programom i radom unutar Partnerskog okvira za migracije kojim se nastoji jačati suradnja s trećim zemljama u području migracija, ključni su ciljevi:

  • smanjenje broja prelazaka i spašavanje života povećanjem trenutačne potpore libijskoj obalnoj straži i mornarici, među ostalim u okviru operacije Sophia EUNAVFOR-a; proračun programa Seahorse odmah će se povećati za 1 milijun eura namijenjen za aktivnosti osposobljavanja, a 2,2 milijuna bespovratnih sredstava u okviru Regionalnog programa razvoja i zaštite u sjevernoj Africi izdvojit će se za uspostavu koordinacijskog centra za spašavanje na moru
  • jačanje borbe protiv krijumčara ljudi i trgovaca ljudima osiguravanjem funkcionalnosti mreže Seahorse za Sredozemlje do proljeća 2017. radi jačanja graničnih tijela sjevernoafričkih zemalja i omogućivanja njihove bolje operativne suradnje
  • zaštita migranata, povećanje preseljenja i promicanje potpomognutog dobrovoljnog povratka podupiranjem suradnje UNHCR-a s libijskim vlastima kako bi se pomoglo osobama koje trebaju međunarodnu zaštitu, podupiranjem Međunarodne organizacije za migracije u poboljšanju situacije migranata te proširenjem potpomognutog dobrovoljnog povratka iz Libije u zemlje podrijetla
  • upravljanje migracijskim tokovima preko južne libijske granice pokretanjem cijelog niza misija i projekata EU-a za potporu libijskim vlastima u upravljanju granicama i zaštiti migranata, promicanjem dijaloga između Libije i njezinih susjeda te održavanjem napretka u suradnji s Nigerom u Partnerskom okviru
  • bolji dijalog i operativna suradnja s partnerima u sjevernoj Africi u upravljanju migracijama
  • izdvajanje više sredstava iz Kriznog fonda EU-a za Afriku mobilizacijom 200 milijuna eura za projekte u 2017. radi potpore mjerama kao što su osposobljavanje i opremanje libijske obalne straže, poboljšanje uvjeta za migrante i povećanje potpomognutog dobrovoljnog povratka.

Za to je potrebno usklađeno djelovanje institucija EU-a i država članica, relevantnih partnera u sjevernoj Africi, kao i suradnja s međunarodnim organizacijama aktivnima u regiji, npr. UNHCR-om i Međunarodnom organizacijom za migracije. Komisija i visoka predstavnica / potpredsjednica preporučuju da čelnici država i vlada na sastanku u Malti 3. veljače podupru navedene operativne mjere.

Kontekst

Europska unija i njezine države članice postupno su utvrdile čvršći i strukturiraniji odgovor politike u svrhu spašavanja života i boljeg upravljanja migracijskim tokovima u središnjem Sredozemlju.

Komisija je 2015. predstavila široki Europski migracijski program. Europska unija otad je stalno prisutna na moru, a spašeno je stotine tisuća osoba. Nakon sastanka na vrhu o migracijama u Valletti u studenome 2015. EU je pojačao suradnju s partnerima u Africi, među ostalim preko Partnerskog okvira za migracije uspostavljenog u lipnju 2016., čime je suradnja s glavnim zemljama podrijetla i tranzitnim zemljama dosegla novu razinu.

Za potporu tom novom pristupu donesen je i Plan vanjskog ulaganja u Africi i susjedstvu, kojim se može prikupiti 44 milijardi eura ulaganja, odnosno do 88 milijardi eura pridonesu li i države članice.

Potpora Europske unije Libiji u upravljanju migracijama temeljenom na pravima uključuje izgradnju kapaciteta i osposobljavanje libijske obalne straže te potporu libijskim vlastima u pružanju osnovnih usluga libijskom narodu, raseljenim osobama, migrantima i izbjeglicama u okviru programa koji se trenutačno provode i čija je vrijednost veća od 20 milijuna eura. EU podupire Libiju i svojim misijama u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike kao što su operacija EUNAVFOR MED Sophia i EUBAM Libija.

Dodatne informacije:

Komunikacija: Migracije na središnjoj sredozemnoj ruti. Upravljanje tokovima, spašavanje života

Prilog Komunikaciji

Pitanja i odgovori: Migracije na središnjoj sredozemnoj ruti

Informativni članak: Odnosi EU-a i Libije

Kronološki pregled Europskog migracijskog programa

Informativni članak: Partnerski okvir za migracije

Operacija EUNAVFOR MED Sofia

Misija EU-a za pomoć na granicama u Libiji (EUBAM)

IP/17/134

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar