Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Řízení migrace na trase přes centrální Středomoří – Komise přispívá k diskusi na Maltě

Brusel 25. ledna 2017

V rámci příprav na schůzku hlav států nebo předsedů vlád na Maltě, která se uskuteční 3. února 2017, dnes Komise a vysoká představitelka / místopředsedkyně přispěly k diskusi o tom, jak lépe řídit migraci a zachraňovat životy na trase přes centrální Středomoří.

Komise a vysoká představitelka / místopředsedkyně představují řadu dalších opatření, která posílí činnosti EU na této trase, zejména pokud jde o Libyi a její okolí. Tato opatření jsou zaměřena na boj proti sítím převaděčů a obchodníků s lidmi, pomoc s účinnějším řízením migračních toků, pokračování v záchraně životů na moři a zlepšování životních podmínek migrantů a uprchlíků v Libyi a sousedních zemích.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker uvedl: „Ve Středomoří stále umírá příliš mnoho lidí. K řešení této situace jsme již přijali určitá opatření, musíme však podniknout další kroky. Dnes představujeme možná krátkodobá a střednědobá opatření k řešení migračních toků do a ze severní Afriky. V první řadě je nezbytná stabilita v Libyi a v celém regionu. Tento proces budeme podporovat i nadále a přitom můžeme rozvíjet činnosti, které výrazně pomáhají, zachraňují životy a rozbíjejí obchodní model převaděčů a obchodníků s lidmi, což bude mít rovněž dopad na toky směřující do Evropy“.

Od roku 2015 se zdroje a prostředky EU pro operace na moři ztrojnásobily, což přispělo k záchraně více než 400 000 lidí ve Středomoří. Zvýšení migrace na trase přes centrální Středomoří, po které do EU přicestovalo v roce 2016 více než 181 000 uprchlíků a migrantů, však také vedlo k rekordnímu počtu úmrtí na moři. Aby se pomohlo zabránit pokračování této lidské tragédie v roce 2017, stanoví dnes Komise a vysoká představitelka / místopředsedkyně operativní krátkodobá opatření, která mají být přijata na trase přes centrální Středomoří ve spolupráci s členskými státy. Navrhovaná opatření, která jsou součástí komplexní strategie, zohledňují širší regionální kontext (zejména jižní hranici Libye a také Tunisko, Egypt a Alžírsko) a současně kladou velký důraz na Libyi, která představuje výchozí bod pro 90 % těch, kteří chtějí cestovat do Evropy.

V návaznosti na Evropský program pro migraci a činnost vyvíjenou v souvislosti s rámcem pro migrační partnerství zaměřeným na posílení spolupráce v oblasti migrace s partnerskými zeměmi byly vytyčeny mimo jiné tyto hlavní cíle:

  • snížení počtu přeplutí a záchrana životů posílením neustálé podpory libyjské pobřežní stráže a libyjského námořnictva, též prostřednictvím operace EUNAVFOR SOPHIA, včetně rozšíření odborné přípravy okamžitým poskytnutím dalších prostředků ve výši 1 milionu eur na program Seahorse, vyčleněním 2,2 milionu eur v rámci regionálního programu rozvoje a ochrany v severní Africe a zřízením centra pro koordinaci záchranných akcí na moři,
  • posílení boje proti převaděčům a obchodníkům s lidmi zajištěním provozu středomořské sítě Seahorse do jara 2017, aby byly posíleny pohraniční orgány severoafrických zemí a umožněna jejich lepší vzájemná operativní spolupráce,
  • ochrana migrantů, zvýšení počtu přesídlení a podpora asistovaných dobrovolných návratů prostřednictvím podpory spolupráce UNHCR s libyjskými orgány za účelem řešení situace osob, které potřebují mezinárodní ochranu, podpory IOM při zlepšování situace migrantů v Libyi a rozšíření programu asistovaných dobrovolných návratů z Libye do zemí původu,
  • řízení migračních toků přes jižní hranici Libye prostřednictvím realizace celé řady misí a projektů EU na podporu libyjských orgánů při správě hranic a ochraně migrantů, podpory dialogu mezi Libyí a sousedními zeměmi a udržení dynamiky výsledků ve spolupráci s Nigerem v souvislosti s rámcem pro partnerství,
  • zintenzivnění dialogu s operativní spolupráce v oblasti řízení migrace s partnery v severní Africe,
  • navýšení finančních prostředků ze svěřenského fondu EU pro Afriku vyčleněním 200 milionů eur na projekty v roce 2017, které jsou zaměřeny na podporu opatření, jako je odborná příprava a vybavení libyjské pobřežní stráže, zlepšení podmínek migrantů a zvýšení počtu asistovaných dobrovolných návratů.

Toto úsilí vyžaduje společný postup orgánů EU a členských států, příslušných partnerů v severní Africe, jakož i spolupráci s mezinárodními organizacemi činnými v regionu, jako je UNHCR a IOM. Komise a vysoká představitelka / místopředsedkyně doporučily, aby hlavy států nebo předsedové vlád na zasedání na Maltě dne 3. února výše uvedená operativní opatření schválili.

Souvislosti

Evropská unie a její členské státy postupně vypracovaly silnější a konkrétnější politickou reakci zaměřenou na záchranu životů a lepší řízení migračních toků v centrálním Středomoří.

V roce 2015 Komise představila rozsáhlý Evropský program pro migraci. Od té doby je zajištěna stálá přítomnost EU na moři, díky níž byly zachráněny statisíce lidí. V návaznosti na Vallettský summit o migraci v listopadu 2015 EU posílila spolupráci s partnery v Africe, též prostřednictvím rámce pro migrační partnerství vytvořeného v červnu 2016, který posunul spolupráci s hlavními zeměmi původu nebo tranzitu na novou úroveň.

Na podporu tohoto nového přístupu byl rovněž vytvořen plán vnějších investic pro Afriku a země sousedství, který může přinést investice ve výši 44 miliard eur, respektive až 88 miliard eur, pokud přispějí i členské státy.

Podpora Evropské unie ve prospěch řízení migrace, které je založeno na právech, v Libyi zahrnuje vytváření kapacit a odbornou přípravu v rámci libyjské pobřežní stráže, jakož i podporu libyjských orgánů (vlády národní jednoty) při poskytování základních služeb obyvatelům Libye, vysídleným osobám, migrantům a uprchlíkům prostřednictvím probíhajících programů o hodnotě více než 20 milionů eur. Evropská unie dále podporuje Libyi prostřednictvím společných bezpečnostních a obranných misí, jako jsou EUNAVFOR MED SOPHIA a EUBAM Libya.

Další informace:

Sdělení: Migrace na trase přes centrální Středomoří. Řízení toků, záchrana životů

Příloha sdělení

Otázky a odpovědi: Migrace na trase přes centrální Středomoří

Informativní přehled: Vztahy mezi EU a Libyí

Evropský program pro migraci – harmonogram

Informativní přehled: Rámec pro migrační partnerství

Operace EUNAVFOR MED SOFIA

Mise EU pro pomoc na hranicích v Libyi (EUBAM)

IP/17/134

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar