Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU beskytter borgerne mod giftigt kviksølv og baner vejen for en verdensomspændende indsats

Bruxelles, den 18. maj 2017

I dag har Den Europæiske Union i FN's hovedkvarter i New York indledt ikrafttrædelsen af den verdensomspændende traktat til mindskelse af kviksølveksponeringen.

Ratificeringen af Minamatakonventionen om kviksølv bekræfter den førende rolle, som Europa spiller med hensyn til beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet over hele verden.

På initiativ af EU blev Minamatakonventionen om kviksølv – den nye verdensomspændende traktat om kviksølv – forhandlet og indgået i 2013. EU går med sin meget ambitiøse politik forrest i beskyttelsen mod kviksølv. Da 40 til 80 % af det kviksølv, der udledes i Europa, imidlertid stammer fra kviksølvudledninger i andre dele af verden, skal der handles beslutsomt på internationalt plan for at beskytte vores borgeres sundhed.

Karmenu Vella, kommissær for miljø, maritime anliggender og fiskeri, udtaler:Den nye verdensomspændende traktat om kviksølv vil bidrage til, at millioner af mennesker over hele verden beskyttes mod eksponering af dette giftige tungmetal. EU's ratificering har været udslagsgivende for, at traktaten nu kan træde i kraft. Det er en stor succes for EU's grønne diplomati. Ratificeringen understreger Europas engagement for en beslutsom og samordnet indsats på internationalt plan."

Minamatakonventionen, som har fået sit navn efter det sted, hvor det hidtil alvorligste tilfælde af kviksølvforurening indtraf, vil ikke alene skærpe miljøstandarderne på verdensplan, men også medvirke til at skabe lige markedsvilkår, eftersom alle store økonomier vil indføre miljøkrav, der svarer til dem, der allerede gælder i EU.

Gravide kvinder, spædbørn og børn er i særlig risiko for at blive udsat for kviksølv i fødekæden, og konventionen vil føre til en betydelig formindskelse af eksponeringen på lang sigt. Således bliver det f.eks. forbudt at anvende tandfyldningsamalgam for disse sårbare grupper.

På grund af den afgørende rolle, som EU har spillet i forhandlingerne om Minamatakonventionen, er dens bestemmelser i vid udstrækning præget af Unionens lovgivning. EU er godt på vej til at blive den første kviksølvfri økonomi takket være bestemmelserne i forordningen om kviksølv. Der sættes en stopper for al anvendelse af kviksølv i industriprocesser, og enhver ny anvendelse af kviksølv i produkter og industrien forbydes, hvis det ikke kan påvises, at kviksølv er nødvendigt for beskyttelsen af sundheden og miljøet.

Det første møde for konferencen mellem parterne i Minamatakonventionen om kviksølv finder sted i Schweiz den 24.-29. september 2017 i Genève. Højniveausegmentet vil den 28. og 29. september markere det internationale samfunds engagement i Minamatakonventionen.

Baggrund

Kviksølv er et kemisk stof med neurotoksiske virkninger, der anvendes i industriprocesser og i en række forskellige produkter som batterier og termometre. Kviksølv, der udledes til miljøet, optages i fødekæden, hvor det hovedsagelig ophobes i fisk. Høje niveauer af eksponering for kviksølv kan skade hjernen, lungerne, nyrerne og immunsystemet.

I løbet af de sidste tyve år har EU udviklet en omfattende lovgivning, som dækker alle aspekter af kviksølvs livscyklus, lige fra primær udvinding til affaldsbehandling, herunder foranstaltninger vedrørende handel, produkter med indhold af kviksølv og kviksølvforurening.

Yderligere oplysninger:

Spørgsmål og svar vedrørende EU's kviksølvpolitik og Minamatakonventionen

Minamatakonventionens tekst og status med hensyn til ratifikation

EU's kviksølvpolitik

IP/17/1345

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar