Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

ЕС защитава гражданите от токсичния живак, проправя пътя за глобални действия

Брюксел, 18 май 2017 r.

Днес в централата на ООН в Ню Йорк Европейският съюз задейства влизането в сила на световното споразумение за намаляване на излагането на живак.

Ратифицирането на Конвенцията Минамата относно живака затвърждава водещата роля на Европа за опазване на здравето на хората и околната среда в целия свят.

Новото световно споразумение относно живака – Конвенцията Минамата относно живака, бе договорено и сключено през 2013 г. по инициатива на ЕС. Съюзът има една от най-амбициозните политики за защита срещу живака. В същото време са необходими решителни международни действия за защита на здравето на нашите граждани, тъй като от 40 до 80% от отлаганията на живак в Европа се дължат на емисии на живак в други части на света.

Кармену Вела, комисар по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството, заяви: Новото световно споразумение относно живака ще спомогне за предпазване на милиони хора по целия свят от излагане на този токсичен тежък метал. С ратифицирането му ЕС даде решаващ принос и задейства влизането му в сила. Това е голям успех за „зелената“ дипломация на ЕС и показва ангажимента на Европа за решителни и съгласувани международни действия.

С Конвенцията Минамата, наречена така на мястото с най-тежкото замърсяване с живак в историята, не само ще се затегнат екологичните стандарти в целия свят, но и ще се помогне за създаването на еднакви условия на конкуренция, защото всички големи икономики ще прилагат екологични изисквания, които са подобни на тези в ЕС.

Рискът, свързан с живака в хранителната верига, е особено голям за бременните жени, бебетата и децата. Конвенцията ще доведе до значително намаление на излагането им на живак в дългосрочен план, например чрез забрана за използването на дентална амалгама при тези уязвими категории хора.

Поради основната роля на ЕС в преговорите по Конвенцията Минамата нейното съдържание до голяма степен е вдъхновено от законодателството на Съюза. С регламента относно живака също така се определят правила, които ще позволят на ЕС да стане първата икономика, в която не се използва живак. Това включва прекратяване на всички видове употреба на живак в промишлените процеси и забрана на всякаква нова употреба на живак в продукти и в индустрията, освен ако не е доказано, че тя е необходима за опазването на здравето и околната среда.

Първото заседание на конференцията на страните по Конвенцията Минамата относно живака ще се състои от 24 до 29 септември 2017 г. в Женева, Швейцария. На срещата на високо равнище на 28 и 29 септември ще се чества ангажираността на международната общност с Конвенцията Минамата.

Контекст

Живакът е химикал с невротоксично действие, който се използва в промишлени процеси и в различни продукти, като например батерии или термометри. Изпуснатият в околната среда живак попада в хранителната верига, където се натрупва основно в рибите. Излагането на високи нива на живак може да доведе до увреждания на мозъка, белите дробове, бъбреците и имунната система.

През последните двайсет години ЕС разработи законодателство, обхващащо всички аспекти от жизнения цикъл на живака – от първичния добив до обезвреждането му, включително мерки относно търговията, съдържащите живак продукти и замърсяването с живак.

Повече информация:

Въпроси и отговори за Конвенцията Минамата и политиката на ЕС относно живака

Текст на Конвенцията Минамата и статус на ратифицирането

Политика на ЕС относно живака

IP/17/1345

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar