Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Állami támogatás: a Bizottság egyszerűsíti a kikötői és repülőtéri, kulturális és a legkülső régiókban végzett közberuházásokra vonatkozó szabályokat

Brüsszel, 2017. május 17.

Az Európai Bizottság a mai napon új állami támogatási szabályokat hagyott jóvá, amelyek a kikötőkre és repülőterekre, kultúrára és a legkülső régiókra irányuló bizonyos állami támogatási intézkedéseket mentesítenek az előzetes bizottsági ellenőrzési kötelezettség alól. A cél a munkahelyteremtést és a növekedést elősegítő közberuházások megkönnyítése, a verseny fenntartása mellett.

Margrethe Vestager, a versenypolitikáért felelős biztos a következőképpen nyilatkozott: „Biztosítani akarjuk, hogy a vállalkozások egyenlő versenyfeltételek mellett versenyezzenek az egységes piacon – és ezt a leghatékonyabb módon kívánjuk megtenni. Az uniós állami támogatási szabályok ugyanazok minden tagállam számára. Az új állami támogatási szabályok a verseny fenntartása mellett időt és fáradtságot takarítanak majd meg a tagállamoknak a kikötőkbe és repülőterekbe, kultúrába és a legkülső régiókba történő beruházások esetén. Az új szabályok azt is lehetővé teszik a Bizottságnak, hogy „nagy dolgokban nagy, kis dolgokban kisebb szerepet” vállaljon az összes európai polgár javára, és figyelmét azokra az állami támogatási intézkedésekre összpontosítsa, amelyek a legjelentősebben befolyásolják a versenyt az egységes piacon.”

A 2014. évi általános csoportmentességi rendelet lehetővé tette a tagállamok számára, hogy az állami támogatási intézkedések széles skáláját valósítsák meg a Bizottság előzetes engedélyezése nélkül, mivel ezek az intézkedések valószínűleg nem torzítják a versenyt. Ennek eredményeként a tagállamok által végrehajtott állami támogatási intézkedések kb. 95%-a (kb. 28 milliárd EUR összesített éves kiadás) mostanra mentesülnek az előzetes engedélyezési kötelezettség alól. Például a kutatás-fejlesztés és innováció területén az állami támogatási bejelentések száma 2014 óta a felére csökkent (lásd a 2016. évi állami támogatási értesítőt).

Két nyilvános konzultációt követően a Bizottság mostanra kiterjesztette e rendelet hatályát a kikötőkre és repülőterekre.

Ami a repülőtereket illeti, a tagállamok az évi legfeljebb 3 millió fő utasforgalmat bonyolító regionális repülőterekbe történő közberuházásokat teljes jogbiztonsággal és a Bizottság előzetes ellenőrzése nélkül valósíthatják meg. Ez az EU teljes területén több mint 420 repülőteret (amelyek a légi forgalom kb. 13%-át teszik ki) érintő közberuházást könnyít meg.

A rendelet azt is lehetővé teszi a közigazgatási szervek számára, hogy az évente legfeljebb 200 000 fő utasforgalmat bonyolító kis repülőterek működési költségeit fedezzék. Ezek a kicsi repülőterek az uniós repülőterek majdnem felét, de a légi forgalomnak csupán 0,75%-át teszik ki. Ezek a kis repülőterek jelentősen hozzájárulhatnak a régió összeköttetésének javításához, azonban nem valószínű, hogy torzítják a versenyt az EU egységes piacán.

Ami a kikötőket illeti, a tengeri kikötőkbe a tagállamok évente legfeljebb 150 millió EUR összegű, a belvízi kikötőkbe pedig legfeljebb 50 millió EUR összegű közberuházást hajthatnak végre teljes jogbiztonsággal és a Bizottság előzetes ellenőrzése nélkül. A rendelet lehetővé teszi a közigazgatási szervek számára, hogy fedezzék a kikötőkben és a vízi utakon végzett kotrás költségeit.

Emellett a rendelet más területen is számos új egyszerűsítést vezet be. A Bizottság mindenekelőtt csak a magasabb támogatási összeget tartalmazó nagyobb állami támogatási ügyeket vizsgálja, például kulturális projekteket – és csak akkor, ha ezek az intézkedések ténylegesen állami támogatást valósítanak meg, ami az esetek többségében nem áll fenn – valamint multifunkcionális sportlétesítményekre vonatkozó projekteket.

A Bizottság azt is megkönnyítette a közigazgatási szervek részére, hogy kompenzálják a vállalkozásokat az EU legkülső régióiban történő működéssel járó kiegészítő költségekért, figyelembe véve azokat a különleges kihívásokat, amelyekkel e vállalkozásoknak szembe kell nézniük, mint például a távoli fekvésük és a kereskedelemben érintett termékek kis számától való függőségük.

A kezdeményezés célja a közigazgatási szervek és más érdekelt felek adminisztratív terheinek csökkentése a Bizottság uniós jogszabályokra irányuló, célravezető és hatásos szabályozás programja (REFIT) keretében. A kezdeményezés a Bizottság azon erőfeszítésének részét képezi, amely arra irányul, hogy az állami támogatás ellenőrzését a fogyasztók érdekében olyan nagyobb ügyekre fókuszálják, amelyek jelentősen befolyásolják a versenyt az egységes piacon. A kezdeményezés számos kezdeményezést egészít ki, amelyet a Bizottság az elmúlt két évben dolgozott ki az állami támogatás végrehajtásának modernizálása céljából. E kezdeményezések célja a közberuházások megkönnyítése a közös céljaink, a foglalkoztatás, növekedés, éghajlatváltozás, innováció és társadalmi kohézió támogatása érdekében.

Az aktualizált rendelet újabb mérföldkő a Juncker vezette Bizottság következetes munkájában, amely biztosítani kívánja, hogy az állami támogatási szabályokat a lehető leghatékonyabban és eredményesen alkalmazzák.

Kiegészítő kezdeményezések

Az általános csoportmentességi rendelet felülvizsgálatán kívül a 2016 májusában elfogadott, a támogatás fogalmáról szóló közlemény egyértelművé teszi, hogy milyen állami támogatási intézkedések esnek kívül az uniós állami támogatási ellenőrzés hatályán, például azért, mert nem torzítják a versenyt az egységes piacon. A közlemény segít abban, hogy a tagállamok olyan állami támogatási intézkedéseket alakítsanak ki, amelyeket a Bizottság előzetes ellenőrzése nélkül lehet végrehajtani. A közlemény például megerősíti, hogy a közutakra, belvízi utakra, vasúti hálózatokra és vízelosztó hálózatokra irányuló közberuházásokat jellemzően a Bizottság előzetes vizsgálata nélkül lehet megvalósítani.

Ezenfelül a Bizottság 2016 szeptemberében számos állami támogatásokról szóló határozatot hozott (lásd még a korábbi, 2015. májusi csomagot), amely egyértelművé teszi, hogy a tagállami hatóságok milyen állami támogatási intézkedéseket hajthatnak végre a Bizottság előzetes ellenőrzése nélkül, mivel azok nincsenek hatással a tagállamok közötti kereskedelemre.

Ezek a kezdeményezések együttesen elősegítik a beruházások ösztönözését a közigazgatási szervek és a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentésével, miközben növelik a támogatás kedvezményezettjeinek és versenytársaik jogbiztonságát. Azt is lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy felelősséget vállaljanak a helyi állami támogatási intézkedésekre vonatkozó politikai választásaikért, a Bizottság számára pedig, hogy a forrásokat azokra az állami támogatási intézkedésekre összpontosítsa, amelyek valószínűleg a legjelentősebben befolyásolják a versenyt az egységes piacon.

A módosító rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép majd hatályba. A módosító rendelet az indokolással együtt az alábbi linken érhető el:

További információk

Tájékoztató: Állami támogatás: A Bizottság bővíti az általános csoportmentességi rendelet hatályát – gyakran ismételt kérdések

IP/17/1341

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar