Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Predsednik Juncker se z Evropskim parlamentom posvetuje o imenovanju Marije Gabriel za komisarko za digitalno gospodarstvo in družbo

Bruselj, 16. maja 2017

Predsednik Juncker je danes napovedal namero, da namerava portfelj za digitalno gospodarstvo in družbo dodeliti Mariji Gabriel, kandidatki za komisarko iz Bolgarije.

Predsednik Jean-Claude Juncker je danes zaslišal Marijo Gabriel, ki jo je bolgarska vlada predlagala kot kandidatko za komisarko, da nadomesti nekdanjo članico Komisije Kristalino Georgievo. Potrdil je usposobljenost Marije Gabriel za kandidatko za komisarko, ki se zahteva na podlagi člena 17(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU), ter napovedal, da ji bo dodelil portfelj za digitalno gospodarstvo in družbo.

Komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo bo podpirala izvajanje strategije za enotni digitalni trg, ki jo je Evropska komisija sprejela maja 2015 in na podlagi katere je 10. maja predstavila vmesni pregled. Prispevala bo k uresničevanju enotnega digitalnega trga, ki bo postavil temelje digitalni prihodnosti Evrope s vseevropskimi telekomunikacijskimi omrežji, čezmejnimi digitalnimi storitvami in valom inovativnih evropskih zagonskih podjetij.

Poslanica, ki jo je danes predsednik Juncker poslal Mariji Gabriel, podrobno navaja njene glavne naloge in odgovornosti v vlogi komisarke za digitalno gospodarstvo in družbo.

Komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo bo prispevala k projektom, ki jih usmerjata in usklajujeta podpredsednik Komisije Andrus Ansip, pristojen za enotni digitalni trg, in podpredsednik Komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost.

Predsednik Juncker je svojo namero o dodelitvi portfelja Mariji Gabriel sporočil tudi ministrskemu predsedniku Borisovu.

Nadaljnji koraki

S postopkovnega vidika je nova komisarka z bolgarskim državljanstvom imenovana na podlagi soglasja predsednika Komisije in Sveta EU, po posvetovanju z Evropskim parlamentom (pododstavek 2 člena 246 Pogodbe o delovanju Evropske unije). Poleg tega medinstitucionalni Okvirni sporazum o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo določa, da predsednik Komisije „resno pretehta“ izid posvetovanja z Evropskim parlamentom, preden poda svoje soglasje k odločitvi Sveta o imenovanju novega komisarja (odstavek 6 Okvirnega sporazuma).

Predsednik Juncker je danes poslal pismo predsedniku Evropskega parlamenta Antoniu Tajaniju in ga obvestil, da namerava odgovornost za digitalno gospodarstvo in družbo dodeliti Mariji Gabriel. Kopija tega pisma se pošlje v vednost malteškemu ministrskemu predsedniku Josephu Muscatu, ki po načelu rotacije predseduje Svetu Evropske Unije.

Ko se bo Svet uradno posvetoval z Evropskim parlamentom, bo Marija Gabriel postala kandidatka za komisarko. Takrat bo pridobila pravico, da se pri pripravi na izmenjavo mnenj z Evropskim parlamentom obrne na ustrezne službe Komisije. Dokler je Svet v soglasju s predsednikom Komisije ne bo imenoval, ne bo sodelovala pri sestankih kolegija.

Ozadje

V skladu s členom 17(6) Pogodbe o Evropski uniji ima predsednik posebno pravico organizirati delo Komisije. Po odločitvi nekdanje podpredsednice Komisije Kristaline Georgieve, da odstopi s položaja pri Evropski komisiji, je komisar Günther H. Oettinger 1. januarja 2017 postal pristojen za proračun in človeške vire, predsednik Juncker pa je portfelj digitalnega gospodarstva in družbe začasno dodelil podpredsedniku Andrusu Ansipu. Ministrski predsednik Borisov je 10. maja obvestil predsednika Junckerja, da za članico Evropske komisije z bolgarskim državljanstvom predlaga Marijo Gabriel.

Po današnjem zaslišanju Marije Gabriel in obvestilu predsednika Junckerja o dodelitvi portfelja bo postopek potekal po členu 246(2) PDEU in točki 6 Okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo.

Izmenjava mnenj med Marijo Gabriel in zadevnim odborom Evropskega parlamenta bo predvidoma potekala v prihodnjih tednih.

PRILOGA

Priloga 1: Ustrezne zakonske določbe

Drugi in tretji pododstavek člena 17(3) Pogodbe o Evropski uniji

Člani Komisije so izbrani na podlagi svoje splošne usposobljenosti in zavzetosti za Evropo, med osebami, katerih neodvisnost je nedvomna.

Komisija je pri izvrševanju svojih obveznosti popolnoma neodvisna. Brez poseganja v člen 18(2) člani Komisije ne smejo zahtevati niti sprejemati navodil od posameznih vlad, institucij, organov, uradov ali agencij. Vzdržijo se vsakršnega ravnanja, ki je nezdružljivo z njihovo funkcijo ali opravljanjem njihovih nalog.

Drugi odstavek člena 246 Pogodbe o delovanju Evropske unije

[…]

Mesto, ki se izprazni zaradi odstopa, razrešitve ali smrti člana, se za preostanek njegovega mandata zapolni z novim članom z istim državljanstvom, ki ga imenuje Svet v medsebojnem soglasju s predsednikom Komisije, po posvetovanju z Evropskim parlamentom in v skladu z merili iz drugega pododstavka člena 17(3) Pogodbe o Evropski uniji.

[…]

Izvleček ustreznih določb iz Okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo:

DEL II. POLITIČNA ODGOVORNOST

[…]

(6) Kadar je zamenjava določenega člana Komisije v času njegovega mandata v skladu z drugim odstavkom člena 246 PDEU neizogibna, predsednik Komisije, preden poda svoje soglasje k odločitvi Sveta, resno pretehta izid posvetovanja s Parlamentom.

Parlament zagotovi čimprejšnjo izvedbo njegovih postopkov, da se predsedniku Komisije omogoči, da resno pretehta mnenje Parlamenta, preden je kandidat imenovan.

Podobno, v skladu s tretjim odstavkom člena 246 PDEU, ko je preostanek mandata Komisije kratek, predsednik Komisije resno pretehta stališče Parlamenta.

Priloga 2: Življenjepis Marije Gabriel

IP/17/1328

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar