Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Președintele Juncker consultă Parlamentul European cu privire la numirea doamnei Mariya Gabriel în funcția de comisar pentru economie digitală și societate digitală

Bruxelles, 16 mai 2017

Președintele Juncker a anunțat astăzi că intenționează să îi aloce portofoliul privind economia digitală și societatea digitală doamnei Mariya Gabriel, candidata la funcția de comisar din partea Bulgariei.

Astăzi, președintele Jean-Claude Juncker a avut o întrevedere cu doamna Mariya Gabriel, candidata propusă de guvernul bulgar pentru funcția de comisar, aceasta urmând să o înlocuiască pe doamna Kristalina Georgieva, fostă membră a Comisiei. Pe baza acestei întrevederi, Președintele Juncker a confirmat faptul că doamna Mariya Gabriel dispune de competențele necesare pentru a deveni candidată la funcția de comisar, în conformitate cu dispozițiile articolului 17 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și și-a anunțat intenția de a-i aloca portofoliul privind economia digitală și societatea digitală.

Comisarul pentru economie digitală și societate digitală va sprijini punerea în aplicare a Strategiei privind piața unică digitală, adoptată de Comisia Europeană în mai 2015, pe baza căreia Comisia a prezentat o evaluare intermediară la data de 10 mai. Doamna comisar va susține realizarea unei piețe unice digitale, contribuind la punerea bazelor viitorului digital al Europei, caracterizat prin rețele de telecomunicații la scară continentală, servicii digitale care traversează frontierele și un val de noi întreprinderi europene inovatoare.

În scrisoarea de misiune trimisă astăzi doamnei Mariya Gabriel de către Președintele Juncker sunt prezentate în detaliu principalele atribuții și responsabilități care îi revin în calitate de comisar responsabil pentru economia digitală și societatea digitală.

Comisarul pentru economie digitală și societate digitală va contribui la proiectele conduse și coordonate de Andrus Ansip, vicepreședinte pentru piața unică digitală, și de Jyrki Katainen, vicepreședinte pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate.

De asemenea, Președintele Juncker l-a informat pe prim-ministrul Borissov în legătură cu portofoliul ales pe care intenționează să îl aloce doamnei Mariya Gabriel.

Etapele următoare

Din punctul de vedere al procedurii, noul comisar de cetățenie bulgară este numit de Consiliul UE, de comun acord cu președintele Comisiei, după consultarea Parlamentului European (articolul 246 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene). În plus, în Acordul-cadru interinstituțional privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană se prevede faptul că președintele Comisiei „va analiza cu atenție“ rezultatele consultării Parlamentului European înainte să își exprime acordul cu decizia Consiliului de a numi noul comisar (punctul 6 din Acordul-cadru).

Președintele Juncker îi adresează astăzi o scrisoare domnului Antonio Tajani, Președintele Parlamentului European, în care îl informează cu privire la intenția sa de a-i atribui doamnei Mariya Gabriel responsabilitatea portofoliului privind economia digitală și societatea digitală. Această scrisoare este trimisă în copie domnului Joseph Muscat, prim-ministrul Maltei, țară care deține în prezent președinția prin rotație a Consiliului Uniunii Europene.

Din momentul în care Consiliul consultă în mod oficial Parlamentul European, doamna Mariya Gabriel va fi comisar desemnat. În continuare, aceasta va avea dreptul de a recurge la serviciile relevante ale Comisiei în scopul de a se pregăti pentru schimbul de opinii cu Parlamentul European. Doamna Mariya Gabriel nu va participa la reuniunile colegiului comisarilor înainte de a fi numită în funcție de către Consiliu, de comun acord cu președintele Comisiei.

Context

În conformitate cu articolul 17 alineatul (6) din Tratatul privind Uniunea Europeană, dreptul de a organiza activitatea Comisiei este o prerogativă a președintelui acesteia. În urma deciziei doamnei Kristalina Georgieva, fostă vicepreședintă a Comisiei, de a demisiona din Comisia Europeană, comisarul Günther H. Oettinger a devenit, la 1 ianuarie 2017, comisar responsabil pentru buget și resurse umane, în timp ce Președintele Juncker a atribuit temporar portofoliul privind economia digitală și societatea digitală vicepreședintelui Andrus Ansip. La 10 mai, premierul Borissov l-a informat pe Președintele Juncker în legătură cu intenția sa de a o numi pe doamna Mariya Gabriel ca membru de cetățenie bulgară al Comisiei Europene.

În urma întrevederii de astăzi cu doamna Mariya Gabriel și a anunțului făcut de Președintele Juncker în legătură cu alocarea portofoliului, procesul va urma în continuare dispozițiile articolului 246 al doilea paragraf din TFUE și ale punctului 6 din Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană.

Se preconizează că în următoarele săptămâni va avea loc un schimb de opinii între doamna Mariya Gabriel și comisia relevantă din cadrul Parlamentului European.

ANEXĂ

Anexa 1: Dispoziții juridice relevante

Articolul 17 alineatul (3) al doilea și al treilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană

Membrii Comisiei sunt aleși pe baza competenței lor generale și a angajamentului lor față de ideea europeană, dintre personalitățile care prezintă toate garanțiile de independență.

Comisia își exercită responsabilitățile în deplină independență. Fără a aduce atingere articolului 18 alineatul (2), membrii Comisiei nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea niciunui guvern, instituție, organ, oficiu sau agenție. Aceștia se abțin de la orice act incompatibil cu funcțiile lor sau cu îndeplinirea sarcinilor lor.

Articolul 246 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

[…]

Membrul Comisiei care a demisionat sau a decedat este înlocuit pe perioada rămasă până la încheierea mandatului de un nou membru având aceeași cetățenie, numit de Consiliu, de comun acord cu președintele Comisiei, după consultarea Parlamentului European și în conformitate cu criteriile menționate la articolul 17 alineatul (3) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană.

[…]

Extras din dispozițiile relevante din Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană:

PARTEA II. RESPONSABILITATEA POLITICĂ

[…]

6. În cazul în care este necesar să se prevadă înlocuirea unui membru al Comisiei în cursul exercitării mandatului, în aplicarea articolului 246 al doilea paragraf din TFUE, președintele Comisiei va analiza cu atenție rezultatul consultării Parlamentului, înainte să își exprime acordul cu decizia Consiliului.

Parlamentul asigură desfășurarea cu cea mai mare rapiditate a procedurilor sale, astfel încât președintele Comisiei să poată ține seama în mod serios de avizul Parlamentului, înainte ca respectivul nou membru să fie numit.

În mod similar, în conformitate cu articolul 246 al treilea paragraf din TFUE, atunci când perioada rămasă din mandatul Comisiei este scurtă, președintele Comisiei va examina cu mare atenție poziția Parlamentului.

Anexa 2: CV-ul doamnei Mariya Gabriel anexat

IP/17/1328

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar